သူတို႔အျမင္

သူတို႔အျမင္
May 4, 2017 Asian Fame

1:44 pm
သူတို႔အျမင္

perspectiveသံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆုံ)အား အမည္ေျပာင္းလဲ ေပးအပ္ျခင္းအေပၚ မြန္ျပည္နယ္ရွိ မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ားက ႏိုင္ငံ တကာ အသိုင္းအဝိုင္း သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ တစ္ေစာင္ကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ေန႔ ကေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းေပးစာ တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတုိ႕အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိက ေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္ ေနေသာ လက္ရွိ အစိုးရ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး (Democracy Transition) ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း (Nation Building) ျပဳလုပ္ ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား တို႔၏ သေဘာ ဆႏၵႏွင့္ ေတာင္းဆုိသံ မ်ားအား အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား အေလးထား လာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ လက္ရွိ အစိုးရအား တိုက္တြန္း ေျပာဆိုေပးပါရန္၊ ေဒသခံမ်ား အျမန္ဆုံး တံတားျဖတ္သန္း သြားလာ လြယ္ကူႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ တံတား အမည္အား ေဒသခံမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အမည္ျဖင့္ အျမန္ဆုံး ဖြင့္လွစ္သြားႏုိင္ရန္ အတြက္ ေဒသခံျပည္သူ ႏွင့္ အစုိးရအၾကား ေတြ႕ဆုံညွိႏႈိင္းမႈတရပ္ကို အစုိးရမွ စီစဥ္ေပးႏုိင္္ရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတုိ႕မွ လက္ရွိအစုိးရအား တုိက္တြန္း ေျပာၾကားေပးႏုိင္ပါရန္ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ထားေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရမွ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းရွိ လူ႕အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္ မ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး ေၾက ညာခ်က္ မ်ားအား ေလးစား လုိက္နာလာေစရန္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းမွ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိေပးႏုိင္ပါရန္ဟူသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၃ ခုပါရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုထက္တိုင္ မၿပီး မျပတ္သလိုျဖစ္ေနေသာ ယင္းတံတား ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အျမင္မ်ားကို စုစည္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဦးအင္ထံုးခါးေနာ္ဆမ္
(အတြင္းေရးမွဴး၊
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တုိင္းရင္းသား ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ)

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီဟာ တုိင္းရင္း သားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးကို အေလး ထားသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ ကလည္း တုိင္းရင္းသား ညီၫြတ္ေရး ကို အေလးထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ သိရသေလာက္ေပါ့ေလ။ တံတားအ မည္ေပးတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံ တကာအထိ တက္ေျပာၾကတယ္ ဆုိ တာက မြန္ေတြအားလံုး မဟုတ္ပါ ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာတဲ့ အဓိပၸာယ္ က ႏုိင္ငံတကာ အထိ တက္မေျပာရဘူး လို႔ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ေျပာလို႔ရ တယ္။ ဒါလူ႔အခြင့္အေရးပဲ။ ဒါေပ မယ့္ ေျပာတဲ့ အဓိပၸာယ္က တစ္ဖက္ သတ္ ေျပာတဲ့ ပံုမေပါက္ဖို႔ လိုတယ္။ အခုဟာက တစ္ဖက္သတ္ ေျပာတဲ့ပံုစံ မ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ တံတား တစ္ခုေလး ကို ေျပာတာက တအား ႀကီးက်ယ္ေန တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က တုိင္းရင္း သားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးကို အေလး ထားတဲ့အတြက္ ဒီတံတားကို ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတားလို႔ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔က သတ္မွတ္လိုက္တာ။ မြန္ ေတြကို ထိခိုက္ခ်င္လို႔ သတ္မွတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးကိုၾကည့္ဗ်ာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နာမည္ နဲ႔ တံတားတစ္စင္းမွ မရိွဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဂုဏ္ျပဳ သင့္တယ္ ေလ။ မြန္ေတြ အတြက္လည္း ဘာမွ ထိ ခုိက္စရာ မရိွဘူး။ ဒါဟာ ပထမ ဦး ဆံုး နာမည္ေပးလိုက္တာ။ ဒီလုိ နာမည္ေပး လိုက္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္း သားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးဟာ ပို ေကာင္းသြားမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာ လိုတာက ေနာင္မွာ မြန္ျပည္နယ္ထဲ မွာေပါ့ေလ။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ ငန္းႀကီးေတြ ရိွလာ ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ က်ရင္ မြန္ေတြ ရဲ႕ အမ်ဳိးသားလကၡဏာ အမည္ေတြ အမ်ားႀကီး မွည့္ေခၚလုိ႔ရပါတယ္။ ရလည္း ရလာမွာပါ။ အခု ဒီတံတား ေလးတစ္စင္းေလာက္ နဲ႔ အခုလိုမ်ဳိး တအားႀကီး မျဖစ္သင့္ဘူး လို႔ ကြၽန္ ေတာ္ မြန္အမ်ဳိးသားေတြကို ေျပာလို တယ္ဗ်။ ဒါနဲ႔တင္ ရန္ျဖစ္ရမွာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက တုိင္း ရင္းသား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္တဲ့ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ လို႔ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ တာမ်ဳိး မလုပ္ဘူး။ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ တယ္ဆုိရင္ တကယ့္ကို တိတိက်က် အခ်က္အလက္နဲ႔ ေျပာမွရမယ္။

ေဒၚခင္စန္းလိႈင္
(ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိက ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္)

အခုလို ျဖစ္ေနတာေတြကို ျမင္ ေန ၾကားေနရတဲ့ အခါ ကြၽန္မ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါတယ္။ ဒါေတြ ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ျဖစ္မွန္းမသိပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြကို အထင္မလဲြေစခ်င္ ပါဘူး။ သူတုိ႔က အာဏာရ NLD အမတ္ေတြရဲ႕   ေတြဟာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ မျပဳဘူး လို႔ဆုိထားပါတယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ ေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္း အလဲေတြကို ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ေန ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။ တုိင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္တုိင္ တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ပါတီဟာ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရး နဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရး ကို အေလးထား ပါတယ္။ ဟုတ္ၿပီ။ အခုေလာက္အထိ ဒီလို ျပႆနာေတြ ရိွလာတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ ျဖစ္သင့္ တဲ့ဟာ ျဖစ္လာတာကို အားလံုး စဥ္း စားဖို႔ လိုပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ ဒါကို သာမန္ ကိစၥလို႔ သေဘာထားပါ တယ္။ ေနာက္ကြယ္မွာ ဒီလို အေျခ အေန အထိေရာက္ေအာင္ ဘယ္သူ ေတြ ႀကိဳးကိုင္ေနၾကလဲ ဒါေတြဟာ ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါဟာ မျဖစ္သင့္၊ မျဖစ္ထိုက္တဲ့အလုပ္ေတြ ပါပဲ။ ဒီတံတား နာမည္အေၾကာင္း ကိစၥနဲ႔ အခုလိုျဖစ္လာစရာ မလိုပါ ဘူး။ အခုဆုိရင္ အရင္က မရခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ အားလံုး ရေနၾကပါ ၿပီ။ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ အရင့္အ ရင္က မရခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရး ေတြ အားလံုး ရေနပါၿပီ။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ေတြလည္း ပါ တာေပါ့။ ဒီတံတား နာမည္ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားေတြ ဘက္ က ဘယ္လိုလက္ခံထားလဲ၊ ဘယ္လို ခံယူထားလဲ သိဖို႔ ကြၽန္မတုိ႔ ေမးျမန္း တာေတြကို လုပ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က စိတ္ မေကာင္းေတာင္ ျဖစ္ေနၾက တယ္။ ကြၽန္မ ေျပာခ်င္တာက ပံုႀကီး မခ်ဲ႕ပါနဲ႔။ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ေနတာကို စဥ္း စားလို႔ရပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြ နဲ႔ေတြ႕တဲ့ အခါ ကြၽန္မတို႔ေမးျမန္းတာ ေတြရိွပါတယ္။ အားလံုးရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ ေတြဟာ အခုလို ပံုႀကီးခ်ဲ႕တာ မရိွပါ ဘူး။ ဒီ အျဖစ္ အပ်က္ေတြ ျဖစ္လာ တာကိုေတာင္ သူတုိ႔ေတြ စိတ္မ ေကာင္းျဖစ္ေနတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာ ၾကပါတယ္။ လံုးဝ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး ပံုႀကီးမခ်ဲ႕ ေအာင္၊ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး တုိင္းရင္းသား ေတြနဲ႔ အစိုးရၾကား ေသြးခဲြမႈေတြ မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ အားလံုး သတိ ရိွဖို႔ လုိ ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြအေန နဲ႔လည္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ ခ်ဳပ္အေပၚ အထင္မလဲြပါနဲ႔လို႔ ေျပာ လိုပါတယ္။

ဦးဇံုးတိန္႔
(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ)

ေဒသတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးနဲ႔ တစ္မ်ဳိး ဓေလ့ ထံုးစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ခံယူခ်က္မတူၾက ပါဘူး။ ဒါကို တူရမယ္လို႔ တဇြတ္ထိုး လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိး တစ္ဦး နဲ႔တစ္ဦး အျပန္အ လွန္ေလးစားရပါမယ္။ အစုိးရ တစ္ ရပ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ေလး စားျပရမွာေပါ့။ တံတား ကိစၥက အ စိုးရလုပ္ရမယ့္ ကိစၥ။ အခု အစိုးရက ဖက္ဒရယ္ကို သြားမယ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ ထားတဲ့ အစိုးရ။ ဒီအစိုးရလည္း ဒီ တံတားနာမည္ကို ဒီလိုေပးခ်င္တယ္။ ကန္႔ကြက္သူ မရိွတဲ့အတြက္ ဗဟို လႊတ္ေတာ္အထိ ယူလာၿပီး လုပ္ တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲ ကန္႔ကြက္သူ ရိွျပန္ေတာ့လည္း မဲခဲြၿပီး အတင္း ဆံုးျဖတ္တယ္။ ဒါကိုေတာင္မွ အခု ထိ ဒီအတုိင္းပဲ ထားထားတယ္။ ဖက္ ဒရယ္ကို အဓိကထားတဲ့ အစိုးရတစ္ ရပ္ဟာ ဒီတံတား နာမည္ကိစၥကို ဒီ ေလာက္အထိ ဘာျဖစ္စရာ လိုသလဲ။ ဒီေခ်ာင္းဆံုတံတား ကိစၥဟာ တုိင္း ရင္းသားေတြကို အမ်ားႀကီး ေမးခြန္း ထြက္ေစတယ္။ ကခ်င္ေတြ၊ ရွမ္းေတြ၊ ခ်င္းေတြနဲ႔ စကား ေျပာၾကည့္ရသ ေလာက္ သူတုိ႔ေတြ ေျပာၾကတယ္။ ေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီး ထုတ္ခ်င္ စရာပဲ လို႔ဆုိၾကတယ္။ ဒီနာမည္ေလး တစ္ခုဟာ မွားမွားမွန္မွန္၊ ေကာင္း ေကာင္း မေကာင္းမေကာင္း။ ျပည္ နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာပဲ ဆံုးျဖတ္ၾက။ ေဒသခံေတြ လုိတဲ့ အမည္ ေပး လိုက္။ ဒါၿပီးတာပဲ။ ဗဟိုလႊတ္ေတာ္အထိ ကို ယူလာစရာ မလုိဘူး။ တံတားကိစၥ မွာေတာင္ အစိုးရက ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္ တာကို မရရေအာင္ လုပ္တယ္ဆုိရင္ ဖက္ဒရယ္ က်ရင္ ဘယ္လိုယံုရေတာ့ မလဲ။ ဒီတံတား ကိစၥက ဖဲြ႕စည္းပံုနဲ႔ မဆုိင္ဘူး။ ေနာက္ကြယ္ မွာလည္း ဘယ္သူမွ မရိွေနဘူး။ ဒါကို ေဝ့လည္ ေၾကာင္ပတ္နဲ႔ တျခားဟာနဲ႔ ဖံုးဖို႔ ေတာ့ မႀကိဳးစားပါနဲ႔။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရ တစ္ရပ္ဟာ တုိင္းရင္းသားေတြ ရဲ႕ဆႏၵကို အေလးထားရမယ္။ ဒီကိစၥ ဟာ တုိင္းရင္းသားေတြ ေတာ္ေတာ္ ခံစားရတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရ ရဲ႕ တုိင္းရင္းသား မူဝါဒ အ ေပၚလည္း သံသယ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါအမွန္ေတြ ေျပာေနတာ။

ဦးလာမာေလး
(ေဆာ့ေလာ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ လီဆူး အမ်ဳိးသား ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးပါတီ)

ေဒသခံ အမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ ဆံုး ျဖတ္ရမယ့္ကိစၥပါ။ ဒါကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အထိတင္လာတယ္။ တင္ ၿပီး ဆံုးျဖတ္ လိုက္ၿပီး ကန္႔ကြက္ တာ ေတြ ရိွေနတာကိုလည္း ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတုိင္း လုပ္လုိက္တယ္။ ဒါကို ေဒသခံေတြက မေက်နပ္ဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ သိေအာင္ တုိင္ၾက ေျပာ ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္ေျပာရ ရင္ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေဒသခံေတြ မွန္တယ္လို႔ေတာ့ ျမင္တယ္။ သူတုိ႔မွ မႀကိဳက္တာ။ အဲဒါကို တာဝန္ ရိွသူေတြ က အတင္းႀကိဳက္ခုိင္းလို႔မွ မရတာ။ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔  NLD အဆင္ ေျပဖို႔လိုပါတယ္။ NLD ပါတီ အေနနဲ႔ လည္း တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အဆင္ ေျပေအာင္ ေနသင့္ပါတယ္။ သေဘာ ထားႀကီးတယ္ဆုိတာ ေလနဲ႔ ႀကီးလို႔ မရပါဘူး။ တကယ့္ လက္ေတြ႕က်က် သေဘာထားႀကီးျပရပါမယ္။ သူ တုိ႔ကေတာ့ ေျပာၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ ဟာ ခဲြျခားမႈ မရိွဘူး။ သို႔ေပမယ့္လို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာေရာ၊ အျပင္မွာပါ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔လို တုိင္းရင္းသား ပါတီ ငယ္ေလးေတြ အဖို႔ မ်က္ႏွာငယ္ရပါ တယ္။ ခဲြျခား ခံေနရတယ္ လို႔ပဲ ခံစား မိပါတယ္။ ဒါ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ပါ။ အစိုးရက လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္ရိွပါ တယ္။ အစိုးရ လုပ္တာကို မႀကိဳက္ ရင္ ျပည္သူေတြက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾက ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မႈ ေတြကို အစိုးရက ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ကိုယ္ ႀကိဳက္သလို လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကို မခံႏုိင္တဲ့ ျပည္သူေတြက ကမၻာသိ ေအာင္ ေၾကညာ လိုက္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒါဟာ မမွားဘူး။ ဒီအ တုိင္းပဲ ျဖစ္လာမွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ အ ေစာပိုင္း က ေျပာခဲ့သလိုပဲ ဒီကိစၥ ဟာ လႊတ္ေတာ္အထိ တက္လာစရာ မလိုဘူး။ ျပည္နယ္ အစိုးရမွာပဲ ၿပီး သြားရမယ္။ ဒီတံတား နာမည္ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သကၿပီး NLD အစိုးရလုပ္ ေဆာင္မယ့္ ဖက္ဒရယ္အေရးကို ေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မေျပာလိုဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ့ သူ႔ရဲ႕ သက္ တမ္းက တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ပဲရိွေသးတယ္။ သူတုိ႔မွာ အစီအစဥ္ေတြ ရိွဦးမွာေပါ့။ ဒီလိုေတာ့ ေျပာလိုပါတယ္။ ေစာင့္ ၾကည့္ဦး မယ္။ ၿပီးမွ ေဝဖန္တာေပါ့။

ဦးၾကည္သာ
(အဖဲြ႕ဝင္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာေရးေကာ္မရွင္)

ေမာ္လၿမိဳင္- ေခ်ာင္းဆံုတံတား လို႔ ေပးလိုက္ရင္လည္း ရတာပါပဲ။ သို႔ ေသာ္ အခုက တံတား နာမည္နဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး အျငင္း ပြားေန ၾကတာ။ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား နာမည္က လည္း NLD ပါ တီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဟုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုတ္မွာပါ။ ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥရပ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာမဟုတ္တဲ့ ကိစၥေလး တစ္ခုနဲ႔ စိတ္ ဝမ္းေတြ ကဲြေနၾကတာ ၾကည့္လို႔ မ ေကာင္းပါဘူး။ ျမင္လို႔လည္း မေကာင္း ပါဘူး။ သူမ်ား ႏုိင္ငံေတြ အသီးသီး ဟာ ေရွ႕ေရာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆီမွာေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာ ခ်င္တာက ဒီ ကိစၥကို ညိႇညိႇႏိႈင္းႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ၾက ပါလို႔။ ခုလိုမ်ဳိး စိတ္ဝမ္းကဲြဖို႔ မလို ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံဟာ ဖက္ ဒရယ္စနစ္ကို သြားမယ့္ ႏုိင္ငံပါ။ အ ေတြ႕အႀကံဳ ေတြလည္း မရိွၾကဘူး။ ဒီ အခါမွာ မေကာင္းတာေတြ ျဖစ္လာ ရင္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္ မွာ မဟုတ္ ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား အ ခ်င္းခ်င္း ခုခ်ိန္မွာ စည္းလံုး ညီၫြတ္ဖို႔ လုိေနပါတယ္။ ဒီ့ထက္ဒီ့ထက္ အ ေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ လုပ္ဖို႔လိုေန ပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံဟာ မၾကာ ခင္မွာ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံနဲ႔ အတူ ေရွ႕ဆက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံဟာ စနစ္ တစ္ခု နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာမွထြန္းကား တဲ့ ႏုိင္ငံ မဟုတ္ဘူး။ ထုတ္ကုန္န႔ဲ ပတ္ သက္လို႔က ဘာမွ မယ္မယ္ရရ မရိွ ဘူး။ ကံေလးေကာင္းလို႔ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ထြက္ေနလုိ႔သာ အသက္ ႐ွဴေခ်ာင္ေနတာပါ။ တံတားနာမည္ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မြန္ေတြ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား မေက်နပ္ဘူး လို႔ၾကား ေနရတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ တုန္းက အေျဖ တစ္ခုကို ေဒသခံေတြ ေပးၿပီးပါၿပီ။ အားလံုး နားလည္မႈရိွ ၾကတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လို ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ ရိွေန တာေတာင္မွ မေျပလည္ၾကရင္၊ မညိႇ ႏိႈင္းႏုိင္ ၾကဘူး ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံ ဆင္းရဲတြင္းက ထြက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ တာဝန္ရိွတဲ့ သူေတြအေန နဲ႔လည္း တုိင္းရင္း သားေတြ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည့္ေပးပါ။ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ လည္းလိုပါတယ္။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို ဘယ္ ေနရာမွာ ထားမွာလဲ၊ ဘယ္ အဆင့္ကုိ ပို႔မွာလဲ။ ဒါေတြ အေရးႀကီးေနတဲ့အ ခ်ိန္ ေဒသခံေတြရဲ႕ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာ ေပးလိုက္ပါ။

ကိုစိုးမင္းထြန္း
(ရခိုင္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ေဟာင္း)

အရင္ကတည္း ကိုက ေခ်ာင္းဆံု တံတားလုိ႔ေပးၿပီးသား။ ဒါကို ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတားလို႔ ေျပာင္း လိုက္တယ္။ ေဒသခံေတြ လက္မခံ ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲထိ တင္ၿပီး မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ ေျပာရရင္ အလုပ္အပိုေတြ လုပ္ေနတယ္ လို႔ျမင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ တုိင္း ရင္းသားေတြကို အနုိင္က်င့္ေနတဲ့ ပံုေပါက္ေနတယ္ လို႔လည္း ခံစားမိ တယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိစၥတုန္းကလည္း ရခုိင္ေဒသခံေတြ ေတာ္ေတာ္ ခံစားခဲ့ရတယ္။ အႏိုင္ရ သြားတာ န႔ဲတစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လုိ႔ရတဲ့ပံုမ်ိဳး လုပ္တာေတာ့ မေကာင္းဘူး။ ဒီလိုပဲ မြန္ေဒသခံေတြ လည္း အဲ့ဒီလို ခံစားရမယ္လို႔ ထင္ တယ္။ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး လို႔ ေျပာေနေပမယ့္ တစ္ဖက္ ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ေန တယ္။ ဒါေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘယ္ေတာ့မွ အ ေလွ်ာ့မေပးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခု အစိုးရတက္လာရင္ အားလံုး ေျပလည္သြားမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ထားတာ။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ အဲ့ဒါက ျဖစ္မလာေသးဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း တိုင္းရင္းသားေတြ က ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ့္ပါတီကို မဲေတြ စြတ္ေပးၾကတာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ ပြဲရဲ႕ရလဒ္ အေျဖကိုၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ ပါတယ္။

ဦးႀကီးျမင့္
(ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္)

နံပါတ္(၁)ေျပာလိုတာက စိတ္ မေကာင္းဘူး။ အရင္တုန္းကေတာ့ မႀကိဳက္လည္းခံ ႀကိဳက္လည္းခံေပါ့။ အခုကေတာ့ ေျပာင္းလဲသြားၿပီ။ မေက်နပ္ရင္လည္း မေက်နပ္ဘူး ေျပာလုိ႔ရၿပီ။ ႏုိင္ငံတကာထိ ပါတက္ ေျပာလို႔ရတယ္။ ေျပာလည္းေျပာေန ၾကတာပဲ။ အခုအစိုးရ အေနနဲ႔ ေနာင္ ကိုလုပ္တဲ့အခါမွာ အခုလိုမ်ိဳးအျငင္း ပြားႏုိင္ေလာက္တဲ့အလုပ္ေတြ မလုပ္ မိဖုိ႔လိုတယ္။ ဒီအခါမွာ ျပည္သူေတြ က လြန္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္ေတြကိုလည္း မရွိေစခ်င္ဘူး။ သတိထားလုပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေျပာပါရေစ။ အခုဆိုရင္ ကိုယ့္ျပည္တြင္းေရး ကိစၥကို ႏုိင္ငံ တကာ သိေအာင္ ေျပာၾကဆိုၾကတာ ေတြ ရွိတယ္။ ဒါမျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒီမို ကေရစီမွာ မ်ားတဲ့သူက ႏိုင္ပါ တယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး တုန္း ကလည္း တစ္ခုခု ဆို မဲမ်ားမ်ားနဲ႔ လုပ္သြားတာပဲ။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္ၿပီးအေရး မယူပါဘူး ဆိုတဲ့ ဥပေဒကိုေတာင္ ျပ႒ာန္း သြားတာပဲ။ ဒီလိုပဲ NLD လႊတ္ေတာ္ ကလည္း မဲအမ်ား နဲ႔လုပ္ ေနတာပဲ။ ဒါကို မေက်နပ္လုိ႔ မရဘူး ေလ။ တံတားနာမည္ကိစၥ နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ႀကိဳက္တယ္ မႀကိဳက္ဘူး မေဝဖန္လိုပါဘူး။ ဒီ ေလာက္ပဲ မွတ္ခ်က္ေပးပါရေစ။

ဦးခိုင္ေမာင္ရည္
(ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း)

အခု ဘယ္လိုေတြျဖစ္ေနလဲဆို ရင္ အက်ယ္ အက်ယ္နဲ႔ မၿငိမ္းဖြယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တံတား တစ္စင္းရဲ႕နာမည္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အရင္ဆံုး အေလွ်ာ့ ေပးသင့္တာက အစိုးရပါ။ ကိုယ့္ စိတ္ႀကိဳက္ ကိုယ္လုပ္လို႔ရေန တဲ့အခ်ိန္မွာ ေခါင္းမာစရာ မလိုပါ ဘူး။ တိုင္းရင္းသား အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အမ်ားၾကီး သတိထားရ ပါတယ္။ ျပည္မက ျမန္မာေတြကို တိုင္းရင္းသား အခ်ိဳ႕ေတြက လက္ဝါး ႀကီးအုပ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီအျမင္ေတြကို ေျဖ ေဖ်ာက္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အစိုးရတိုင္း မွာတာဝန္ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ သာ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနရာ ေရာက္ေနမယ္ ဆိုရင္ တံတား နာမည္ကိစၥေလာက္ ကို အက်ယ္အက်ယ္ မခ်ဲ႕ေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္အာဏာ ကိုလည္း ခြဲေပးလိုက္ရ တာမဟုတ္ဘူး။ တစ္ခါတစ္ခါ အရြဲ႕ တိုက္ၿပီး လုပ္ေနသလား လို႔ေတာင္ ျမင္မိပါတယ္။ အေတာ္ကို စိတ္ မခ်မ္းသာစရာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုပါ။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမား တစ္ေယာက္ပါ။ ဘယ္သူ႕ ဘယ္သူ႕ဘက္ကိုမွ လိုက္ၿပီးမေျပာ ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြ မွားေန ရင္လည္း မွားတယ္ လို႔ေျပာမယ္။ အ စိုးရမွားတယ္ ဆိုရင္လည္း မွားတယ္ လို႔ေျပာမွာပဲ။ လက္နက္ ကိုင္ေတြမွား ရင္လည္းမွားတယ္လို႔ ေျပာမွာပဲ။ တပ္မေတာ္ မွန္တယ္ ဆိုရင္လည္း ေထာက္ခံမွာပဲ။ မွားတယ္ ဆိုရင္လည္း ေဝဖန္မွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ေႏွာင္ ႀကိဳးကင္းရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ တာက မလိုလားအပ္တဲ့ ေနာက္ ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးေတြ မျဖစ္ေစဖုိ႔အ တြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၾကပါလို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ တစ္ ဖက္ကိုလည္း ေဖ်ာင္းျဖခ်င္ပါတယ္။ ညႇိညႇိႏႈိင္းႏႈိင္းပဲ လုပ္ၾကပါ။ ကြၽန္ေတာ္ အစိုးရကို ေမးခ်င္တာ ရွိပါတယ္။ ဒီ တံတားနာမည္ကို ေျပာင္းေပးလိုက္ လုိ႔ ဘာေတြ နစ္နာသြားမလဲ။ ဘာ ေတြဆံုး႐ွံုးသြားမလဲ ဘာေတြထိခိုက္ သြားမလဲ။ ငါတို႔ကို ပမာမခန္႔လုပ္ လုိ႔ မရဘူးဆိုတဲ့ အေတြးေတြမ်ား ဝင္ ေနသလားလို႔ေတာင္ ထင္မိတယ္။ ေဒသခံေတြဟာ ဒီတံတား နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့  ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဆႏၵရွိ ၾကပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတုန္းက ဥိီးနုိင္လွေမာင္  ဒီတံတားႀကီးကို ရေအာင္ေတာင္း တယ္။ ေရထဲကေန ျဖတ္ေနရတာ ပင္ပန္းပါတယ္။ တံတားေပၚကသာ ျဖတ္ရရင္ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းမွာပဲ အၿမဲတမ္းေျပာတယ္။ ေဒသခံေတြ ဒီတံတားႀကီးကို တကယ္လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တာေတြ မျဖစ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။

ဦးသဲရယ္
(ဖ႐ူဆိုမဲဆႏၵနယ္၊ အမွတ္ ၁ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကယားျပည္နယ္)

NLD အစိုးရဟာ တုိင္းရင္းသား အေရးကိုဦးစားေပးတဲ့အစိုးရ။ ေဒ သခံေတြကို လ်စ္လ်ဴမရွဴတဲ့ အစိုးရလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ခ်င္ ပါတယ္။ သို႔ ေသာ္လည္း အခု ေဒသခံေတြကို  လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ မေကာင္းပါဘူး။ နဂိုကတည္း က  နာမည္ ရွိၿပီးသား တံတားကို ကိုယ္ ႀကိဳက္တဲ့နာမည္ကို ေျပာင္း လိုက္တာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေဒသခံေတြ ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္ေန တဲ့ၾကားထဲက လႊတ္ေတာ္ထဲထိ ဒီ ကိစၥကို ေခၚသြားၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္လိုက္ တာ အတင္းအက်ပ္ပံု ေပါက္ေနပါ တယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ ေဒသခံေတြဟာ တံတား နာမည္ကို ေျပာင္းလဲေနခ်င္ ပါေသးတယ္။ ဒါကို မေျပာင္းလဲဘဲ ေနတာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ေပၚျပဴလာနယူးစ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*