ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္ စီမံကိန္းအတြက္ ဖယ္ရွားခံ ခဲ့ရေသာ ပ်ံက် ေစ်းသည္မ်ားအား ေစ်းမ်ားတြင္ ေနရာျပန္ေပးမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္ စီမံကိန္းအတြက္ ဖယ္ရွားခံ ခဲ့ရေသာ ပ်ံက် ေစ်းသည္မ်ားအား ေစ်းမ်ားတြင္ ေနရာျပန္ေပးမည္
May 4, 2017 Asian Fame

1:56 pm
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္ စီမံကိန္းအတြက္ ဖယ္ရွားခံ ခဲ့ရေသာ ပ်ံက် ေစ်းသည္မ်ားအား ေစ်းမ်ားတြင္ ေနရာျပန္ေပးမည္

Train-2(ရန္ကုန္၊ ဧျပီ ၂၈)

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရ ေသာ  ပ်ံက်ေစ်းသည္ မ်ားကို ေစ်း မ်ားတြင္ ေနရာ ျပန္လည္ခ်ထား ေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တို္င္း ေဒသႀကီး အစိုးရကေျပာသည္။

”ပ်ံက်ေစ်းသည္ မ်ားကို ႏိုင္ငံ တကာစံႏႈန္းအရ ေလ်ာ္ေၾကးမေပး ေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္ မတီ၊ ေစ်းမ်ားဌာနက အစားထိုး ေနရာ ခ်ထားေပးဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ လွ်ပ္ စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ကေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားရန္ ထိခိုက္ ေစ်းသည္ မ်ား စာရင္းျပဳစုရာ တြင္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းက တာဝန္ယူ၍ မည္ သည့္အဖြဲ ့ဝင္္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္၊ စာရင္းတြင္ မပါဝင္ခဲ့သည့္ ေစ်းသည္ မ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႕ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဝန္ႀကီးက ထိုသုိ ့ေျဖ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

”ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပတဲ့ေနရာက ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)ေနရာပါ။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီး ေနရာပါ။ ဥကၠ႒ႀကီး ကို ဒီတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရေအာင္ အသည္း ၾကားက မဲတစ္ျပား ေပးခဲ့တဲ့ အဖြဲ ့ ေတြပါ။ ဒီအဖြဲ႕ေတြက မပါပါဘူး။ အခု စာရင္း ေကာက္ရင္လည္း ၿမိဳ႕ နယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးေတြ အလြန္ပါသင့္တဲ့ ဟာ ပါ။ အခု စာရင္းထဲ မပါဘူး။ က်န္ခဲ့ တယ္။ သူတို႔က ထမင္းအိုး ကြဲမယ့္ အေနအထားပါ” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇ ယ်က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္- ပုဇြန္ေတာင္ ဘူတာၾကား မွ စကာ ရန္ကုန္-ဘုရားလမ္း ဘူ တာၾကားတြင္ ၿပီးဆံုးသည္။ ၄င္း စီမံကိန္းအတြက္ ထိခိုက္ခဲ့ေသာ ေစ်းသည္မ်ားအား စာရင္းေကာက္ယူခဲ့သည္မွာ ျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္ JICA ေလ့လာေရး အဖြဲတို႕ ျဖစ္ သည္။ ထိုသို႕ ေကာက္ယူရာတြင္ ထိခိုက္ေနရာ ၃၄ ေနရာႏွင့္ ပ်ံက် ေစ်းသည္ ၃၄၆ ဦးတို႕ စာရင္းရရွိ ခဲ့ၿပီး အျခားေစ်းသည္မ်ား က်န္ေန ေသးေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိကာ  ဦး ေက်ာ္ေဇယ်က ေမးခြန္းေမးျမန္း ျခင္းျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*