ရန္ကုန္ရွိ အိမ္ေထာင္စု တစ္ေသာင္းကုိ ႏြားႏို႔၏ အာဟာရတန္ဖိုးအေၾကာင္း အသိပညာ ျဖန္႔ေဝ

ရန္ကုန္ရွိ အိမ္ေထာင္စု တစ္ေသာင္းကုိ ႏြားႏို႔၏ အာဟာရတန္ဖိုးအေၾကာင္း အသိပညာ ျဖန္႔ေဝ
May 4, 2017 Asian Fame

4:56 pm
ရန္ကုန္ရွိ အိမ္ေထာင္စု တစ္ေသာင္းကုိ ႏြားႏို႔၏ အာဟာရတန္ဖိုးအေၾကာင္း အသိပညာ ျဖန္႔ေဝ

Health

PN -042
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၈

ကေလးမ်ားအတြက္ အဓိက စားသံုးသင့္သည့္ အာဟာရအခ်ိဳးအစား အုပ္စုပုံစံႏွင့္ ႏို႕ထြက္ ပစၥည္းမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကုိ ရန္ကုန္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁ဝဝဝဝ သို႔ သြားေရာက္ ျဖန္႔ေဝ ေပးခဲ့ေၾကာင္း နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ အေျခစုိက္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း လုပ္ ငန္းစုတစ္စုျဖစ္သည့္ Royal Friesland Campina မွ သိရသည္။

အဆုိပါ ပညာေပးမႈကုိ ေဖ ေဖာ္ဝါရီလေႏွာင္းပိုင္းမွ မတ္လေႏွာင္းပိုင္းအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထုိအစီအစဥ္ကုိ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင့္ တင့္မွ်တေသာ စားေသာက္မႈပံုစံ၏ အေရးႀကီးမႈအေၾကာင္းကုိ Friesland Campina အဖြဲ႕သားမ်ားက ရွင္းလင္းပညာေပးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပဲ၊ အသား၊ အသီးအႏွံ၊ ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခ်ဥ္ႏွင့္ ဒိန္ခဲ အစရွိေသာအစာ အုပ္စု ငါးစုပါဝင္သည့္ စားသံုးသင့္ေသာ အာဟာရအခ်ိဳးအစားအုပ္စုပုံစံ (Food Pyramid) မ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

”ဒီ Campaign ဟာ အာဟာရဆိုင္ရာ ဗဟုသုတျပန္႔ပြားမႈမ်ားျပားလာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏြားႏို႕ေသာက္သံုးသည့္ အက်င့္ေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚ ေပါက္လာေစရန္ဆိုတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခံယူခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေလ့ လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ကေလး ၁ဝ ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္သာ ေန႔စဥ္ ႏြားႏို႕ေသာက္သံုးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး၊ ဒီႏႈန္းထားဟာ အာရွေစ်းကြက္အေနႏွင့္ ယွဥ္ ရင္ အနိမ့္ဆံုး အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ဒီအာဟာ ရလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္း ေပးၿပီး ျပည္တြင္းက စာသင္ ေက်ာင္းေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကစားကြင္းေတြ၊ ကေလးေတြ တက္ၾ<ြကေပ်ာ္ရႊင္စြာေဆာ့ကစား ႏိုင္ေစမယ့္ က်န္းမာေရး အားကစားကြင္းေတြကို ကူညီ ေဆာင္ ရြက္ေပးေနပါတယ္” ဟု Friesland Campina Myanmar ၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာမစၥတာ Pascal Bardouil က ေျပာသည္။

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ေထာင္ စု ၁ဝဝဝဝ မွ လူဦးေရ ၅ဝဝဝဝ ထံသို႔ သြားေရာက္ အသိပညာ ေပးခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈကို မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားက ခ်ိန္ဆတိုင္း တာႏုိင္ေစရန္ အရပ္တိုင္းတာသည့္ (Height Chart) မ်ားႏွင့္ တကြ Dutch Lady ႏြားႏို႔ဘူး နမူနာမ်ားကို ေပးေဝခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*