ဘယ္လို ေနာက္လိုက္လဲ

ဘယ္လို ေနာက္လိုက္လဲ
May 4, 2017 Asian Fame

5:31 pm
ဘယ္လို ေနာက္လိုက္လဲ

Khin-Mg-Nyo-(Eco)ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေခါင္း ေဆာင္မႈေတြ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြး တဲ့ အခါ၊ ေနာက္လိုက္၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ရဲ႕ အဖဲြ႔ဝင္ေတြ အေၾကာင္းကို လည္း ထည့္ၿပီး ေဆြးေႏြးေလ့၊ ေျပာ ဆိုေလ့ရိွပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ ဟာ အေရးႀကီးတာ မွန္ေပမယ့္ ထိ ထိေရာက္ေရာက္ ရိွတဲ့ ေနာက္ လိုက္ေတြ၊ အဖဲြ႕ဝင္ေတြ မရိွရင္ အဲဒီ အဖဲြ႔အစည္းဟာ ရွင္သန္မႈ မရိွႏိုင္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လို အရည္ အခ်င္းေတြ ရိွရမယ္။ ေနာက္လိုက္ ေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လို အရည္အခ်င္းေတြ ရိွရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္ လင့္တြက္ဆရာမွာ တစ္ေယာက္ နဲ႔ တစ္ေယာက္ မတူၾကပါဘူး။

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ေခါင္း ေဆာင္ဆိုတာ ႐ိုးသားတယ္။ စြမ္း ရည္ရိွတယ္။ ေရွ႕ကို ႀကိဳျမင္တယ္။ စိတ္အား ထက္သန္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ထက္ျမက္တဲ့ သူျဖစ္တယ္လို႔ ေမွ်ာ္ လင့္တတ္ၾကတယ္။ ေနာက္လိုက္ ေကာင္းတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ႐ိုး သားတယ္၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ရိွ တယ္၊ အားကိုးလို႔ ရတယ္၊ ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္တယ္၊ သစၥာရိွတယ္ ဆိုတဲ့ အရည္အခ်င္း ေတြ ရိွရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ ၾကတယ္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ေျပာ ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းတစ္ေယာက္ ရဲ႕ အရည္အ ခ်င္းေတြဟာ ေနာက္လုိက္ေကာင္း တစ္ေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြ နဲ႔ မကြာလွဘူးလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ကိုယ့္အဖဲြ႕ ဝင္ေတြ အေၾကာင္းကို ေကာင္း ေကာင္းနားလည္ၿပီး ပိုၿပီး ေကာင္း မြန္တဲ့ ေနာက္လိုက္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါတယ္။

သုေတသန တစ္ခုကေတာ့ ေနာက္လိုက္ေတြကို ငါးမ်ဳိး ခဲြျပ တယ္။ အဲသလို ခဲြျခားရာမွာ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ နဲ႔ ေဝဖန္စဥ္းစား တတ္တဲ့သူျဖစ္သလား။ ဒါမွမဟုတ္ အားကိုးတတ္ၿပီး၊ ေဝဖန္စဥ္းစား ျခင္း မျပဳတတ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သလား ဆိုတာ တစ္ခုကို အေျခ ခံတယ္။ သိပ္အားကိုး မရွာ၊ ေဝဖန္ စဥ္းစားတတ္တဲ့သူဟာ၊ သူတို႔နဲ႔ တျခားသူေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြ ေၾကာင့္ အဖဲြ႔အစည္း အေပၚမွာ ဘယ္လိုအက်ဳိး သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ သေဘာေပါက္ နားလည္တယ္။ အထက္လူႀကီး ေတြနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ေတြ ေၾကာင့္ ဘာျဖစ္လာႏိုင္သလဲ ဆို တာ ခ်င့္ခ်ိန္တတ္တယ္။ အျပဳသ ေဘာ ေဝဖန္မႈေတြ ေပးႏုိင္ၾက၊ တီ ထြင္ဆန္းသစ္ မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾက တယ္။

ေမးစရာရိွတာက လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ရိွ၊ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေဝ ဖန္တတ္၊ တီထြင္ ဖန္တီးတတ္တဲ့ ေနာက္လိုက္၊ ဒါမွမဟုတ္ အဖဲြ႔ဝင္ တစ္ေယာက္ကို သူ႔ေခါင္းေဆာင္က ဘယ္ေလာက္ လက္ခံႏိုင္သလဲ၊ သူ႔ ရဲ႕အရည္အေသြး ေတြကို ဘယ္လို အသံုးခ်ႏိုင္သလဲ ဆိုတာပါ။

မီွခိုတတ္တဲ့ ခ်င့္ခ်ိန္ ေဝဖန္ သံုးသပ္ျခင္း မျပဳႏိုင္တဲ့ ေနာက္ လိုက္က်ေတာ့ သူ႔ကိုခိုင္းတာထက္ ပိုၿပီး မျမင္တတ္၊ မေတြးတတ္၊ မ လုပ္တတ္။ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခု ပ်ဳိး ေထာင္ တည္ေဆာင္ေရး ကိုလည္း အေထာက္အကူ မျပဳႏိုင္၊ အထက္ လူႀကီး ေျပာသမွ်၊ မ်က္စိစံုမိွတ္ လက္ခံတတ္ၾကတယ္။

ဒီလိုလူမ်ဳိးကို သူ႔ရဲ႕ အထက္ လူႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ လုပ္တဲ့သူက လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး လို႔ အျပတ္ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ သူလို လူမ်ဳိးကို သေဘာက်ၿပီး ခိုင္းတဲ့ အတိုင္း လုပ္ေစခ်င္တဲ့ ေခါင္း ေဆာင္ေတြ လည္း ရိွႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္မ်ဳိး စဥ္းစားစရာ အေျခခံ ကေတာ့ တက္ၾကြတဲ့ ေနာက္လိုက္လား၊ ၿငိမ္ေနတတ္တဲ့ ေနာက္လိုက္လား ဆိုတာပါ။

တက္ၾကြသူက အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ အေရးမွာ အျပည့္အဝပါဝင္ ေဆာင္ ရြက္မယ္။ သူ႔ကို ခိုင္းထားတာ ထက္ ပိုလုပ္တတ္၊ ပါဝင္တတ္ တယ္။ အဖဲြ႕အစည္းကို သူပိုင္ သူ ဆိုင္မ်ဳိးလို သေဘာထား တတ္ တယ္။ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရာ၊ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာေတြမွာ ပါဝင္ ေလ့ရိွ တယ္။

အၿငိမ္သမားေတြ က်ေတာ့ ခိုင္းမွ လုပ္တတ္၊ ခိုင္းထားတဲ့ အ တိုင္းလုပ္လား မလုပ္လားဆိုတာ ကို သူ႔ရဲ႕ အထက္လူႀကီး၊ သူ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က အၿမဲၾကည့္ ေနရ တယ္။ အလြတ္ ေပးလို႔မရဘူး။ ဒါ့ ေၾကာင့္ ပ်င္းတယ္လို႔ အထင္ခံရ၊ အေျပာခံရတတ္တယ္။ မလိုအပ္ ဘူးထင္ရင္ ဘာမွမလုပ္ခ်င္ဘူး။ တာဝန္ ယူရမယ့္၊ တာဝန္ေတြ ပို လာမယ့္ အလုပ္မ်ဳိး ကိုလည္း ေရွာင္ရွားတယ္။

တက္ၾကြသလား၊ အပ်င္းလား၊ ေဝဖန္တတ္တဲ့ လြတ္လပ္သူလား၊ အားကိုးတတ္တဲ့၊ မ်က္စိစံုမိွတ္ လက္ခံသူလား ဆိုတဲ့အေပၚ မူ တည္ၿပီး ခပ္ခြာခြာ ခပ္စိမ္းစိမ္း ေန တဲ့သူလား၊ လူပ်င္းလား၊ လိုက္ ေလ်ာညီေထြ ေနတတ္သူလား၊ လက္ေတြ႔က်က် ရွင္သန္ေအာင္ေန တတ္သူလား၊ ေနာက္လိုက္ေကာင္း လားဆိုတာ ေပၚေပါက္လာပါ တယ္။

ခပ္ခြာခြာ ေနတတ္သူဟာ အ ၿငိမ္သမား၊ ဒါေပမယ့္ မမီွခိုတတ္၊ ပိုင္းျခား ေဝဖန္တတ္တဲ့သူေတြပါ။ သူတို႔ဟာ တစ္ခ်ိန္က ေနာက္ လိုက္ ေကာင္းေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ အ ခက္အခဲေတြ၊ အဟန္႔အတား ေတြနဲ႔ ခါးသီးတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ ေတြကို ႀကံဳခဲ့ၾကရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကတိပ်က္တာ မ်ဳိးကို ႀကံဳခဲ့ရတယ္။ လုပ္ရည္ ကိုင္ရည္ ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ အထက္ လူေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ေတြကို ျမင္တယ္။ သံသယႀကီး တတ္သူေတြ ျဖစ္ေပမယ့္၊ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေခၚတတ္ တယ္။ ျပႆနာက သူတို႔ ေတြ႕ႀကံဳ ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ အားနည္း ခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ ပူး ေပါင္း ပါဝင္ေလ့မရိွဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အျပဳသေဘာ ေဝဖန္ သံုးသပ္ခ်က္ ေတြ မေပးဘဲ တန္ဖိုးရိွတဲ့ အခ်ိန္ ေတြကို ျဖဳန္းတီးေနၾကတယ္။

လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနတတ္ သူေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အ ထက္လူႀကီးေတြနဲ႔ အဆင္ေတာ့ေျပ ပါရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ေသေသ ခ်ာခ်ာ ပိုင္းျခား ေဝဖန္မႈ၊ မလုပ္ တတ္ဘူး။ တစ္နည္းေျပာရရင္၊ သူ တို႔ကိုခိုင္းတာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္ ေတာ္တယ္၊ မသင့္ေတာ္ဘူး၊ ဆိုင္ တယ္ မဆိုင္ဘူး စဥ္းစား မေနဘဲ လုပ္တတ္တယ္။ လိုလိုခ်င္ခ်င္လုပ္ ေပမယ့္ သူ႔ကိုခိုင္းတာေၾကာင့္၊ သူ လုပ္လိုက္တာေၾကာင့္ ဘာျဖစ္သြား ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ မဆင္ျခင္မိဘူး။ ေဘးရန္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္တာမ်ဳိး မွန္းလည္းမသိဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ မ်က္ႏွာ အညိႇဳးမခံဘူး။ ဘယ္ေတာ့ မွ ျငင္းခုန္ ေလ့မရိွဘူး။ ပဋိပကၡျဖစ္ ရမွာ ဝန္ေလးတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ လုပ္တဲ့သူ၊ အာဏာ ရိွတဲ့သူကို အားကိုးလြန္းတယ္။ အခုလိုျဖစ္ရ တာဟာ ေဗာင္းေတာ္ညိတ္ စိတ္ ေတာ္သိရေအာင္ တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ၊ အာဏာ ရွင္စနစ္လို စနစ္ေတြရဲ႕ေအာက္မွာ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ေန ရလို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

လက္ေတြ႔က်က် ေနထိုင္ ရွင္ သန္သူဟာ အစြန္းေရာက္ ေလးမ်ဳိး ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ တယ္။ လက္ရိွ အေျခအေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေန ထိုင္တယ္။ သူ႔ရာထူး အဆင့္အ တန္းနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မယ့္ပံုစံ ကို သံုးတယ္။ အႏၲရာယ္ ကင္း ေအာင္ေနတယ္။ ဒီလို လုပ္ရပ္မ်ိဳး ကို ကိုယ့္အဖဲြ႕အစည္းက အခက္ အခဲကို အသည္းအသန္ ေက်ာ္ လႊားေနရခ်ိန္၊ ကိုယ္လည္း ကိုယ့္ အတြက္ အသည္းအသန္ လႈပ္ရွား ေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ လုပ္ ေလ့ရိွတယ္။ ကိုယ္ရွင္သန္ဖို႔ ဘာမ ဆိုလုပ္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိး မွာ ျဖစ္ေလ့ရိွတယ္။ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခု မွာ အႏၲရာယ္ ကင္းကင္း ေအးေအး ေဆးေဆးေနခ်င္တဲ့ အခုလိုလူေတြ ေလးပံု တစ္ပံုကေန သံုးပံုတစ္ပံု ေလာက္အထိ ပါေလ့ ရိွသတဲ့။

အၿငိမ္သမားေတြက လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ လည္း မေနတတ္၊ တက္တက္ၾကြၾကြ လည္း မရွိ၊ ဘယ္ ေတာ့မွ မခိုင္းဘ စလုပ္တာမ်ိဳးမရိွ၊ တာဝန္လည္း မယူခ်င္၊ ခိုင္းတာ ေလးပဲလုပ္၊ ၿပီးေအာင္ လုပ္ဖို႔ အေရး၊ ေဘးက ေစာင့္ဆိုင္းေနရ၊ အထက္လူေတြ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုပဲ စဥ္းစားခိုင္းၿပီး သူတို႔က မစဥ္း စား၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူႀကီး ေတြက အေသးစိတ္ လုိက္ကြပ္ကဲေနရတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ အခုလို လူေတြ ေပၚေပါက္လာ ရတယ္။ ႀကိဳးစား ပမ္းစားလုပ္၊ တာဝန္ယူ၊ တီထြင္ စဥ္းစားတာေတြကို တန္ဖိုးမထား၊ ဖိႏိွပ္ အေရးယူခံရတဲ့ အေျခအေန မ်ိဳးမွာ ဒီလို ေနာက္လိုက္ေတြ ေပၚ ထြက္လာတယ္။

ေနာက္လိုက္ေကာင္း ဆိုတာ ကေတာ့ ပိုင္းျခား ေဝဖန္တတ္၊ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေတြးတတ္၊ တက္ၾကြတဲ့ သူေတြပါ။ သူတို႔ဟာ၊ မ်က္ႏွာ ႀကီးငယ္ မေရြး၊ အထက္ ေအာက္ မေရြး တစ္ေျပးတည္း ဆက္ဆံ တတ္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ နဲ႔ ဆက္ဆံေရး တစ္ေျပးတည္း ရိွ ၿပီး၊ ပဋိပကၡေရွာင္ဖို႔ အႏၲရာယ္ လြတ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မစဥ္းစားဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စီမံ ခန္႔ခဲြႏိုင္ တယ္။ ကိုယ္နဲ႔ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ မွာ ဘယ္လို အားသာခ်က္၊ အား နည္းခ်က္ေတြ ရိွတယ္ ဆိုတာ သ ေဘာေပါက္တယ္။ အဖဲြ႔ အစည္းအ ေရးကို ကိုယ့္အေရးထက္ ဂ႐ုစိုက္ တယ္။ စြမ္းရည္ျမင့္မားဖို႔ အၿမဲႀကိဳး စားတယ္။ ျပႆနာေတြရဲ႕ အေျဖ ကို ရွာေပးတယ္။ အျပဳသေဘာအ က်ဳိး သက္ေရာက္မႈေတြ ထြက္လာ ေအာင္လုပ္ေပးတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘယ္လို ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဘယ္လို ေနာက္လိုက္ေတြ ျဖစ္ေနၾကသလဲ။

ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*