က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား အသုံး စရိတ္မ်ားကုိ အစုိးရသစ္ ျမႇင့္တင္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား အသုံး စရိတ္မ်ားကုိ အစုိးရသစ္ ျမႇင့္တင္
May 4, 2017 Asian Fame

1:44 pm
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား အသုံး စရိတ္မ်ားကုိ အစုိးရသစ္ ျမႇင့္တင္

(ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၈)

ယခုႏွစ္ အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၏ အသုံး စရိတ္ကုိ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေငြက်ပ္ဘီလ်ံ ၁ဝဝ ေက်ာ္ ပုိမုိသုံးစြဲမည္ ဟု အစုိးရ က ေၾကညာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေငြက်ပ္ ၈၈ဝ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန အတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ တစ္ထရီ လ်ံေက်ာ္  အသုံးျပဳမည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီး ဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသက္ခုိင္ဝင္း က ေျပာ သည္။

ထုိေငြတုိ႔ကုိ အစုိးရက ယခင္က ႏွင့္မတူ လက္ေတြ႕က်သည့္ ထိေရာက္ေသာ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး စီမံကိန္းတြင္ အသုံးျပဳမည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ က်န္းမာေရး စနစ္သည္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားကုိ ၿခဳံငုံ ကုသေပးႏုိင္သည့္ စနစ အျဖစ္သုိ႔ မေရာက္ေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခင္ကထက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အပုိင္း ကုသမႈအပုိင္းတြင္ တုိးတက္လာ ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စစ္တမ္းမ်ားကုိ ကုိးကား ၍ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း က်န္းမာေရး က႑ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကသည္။

ယခင္ကထက္ ပုိမုိမ်ားျပားစြာ သုံးမည့္ ဘ႑ာေငြတုိ႔ကုိ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အပုိင္း၊ ေရာဂါကာကြယ္ ကုသမႈအပုိင္း၊ ကာကြယ္ ေဆး ထုိးေပး မႈအပုိင္း၊ ေက်ာင္းေန အရြယ္ ကေလးအာဟာရျပည့္ဝမႈ အပုိင္း၊ ေဆးပညာရပ္ ဆုိင္ရာ ပညာေတာ္ သင္ ေစလႊတ္မႈ အပုိင္း စသည္ တုိ႔တြင္ အသုံးျပဳမည္ဟု အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ထံမွ သိရသည္။

အစုိးရသစ္ ယခုေၾကညာသည့္ တုိးျမႇင့္လုိက္သည့္ ဘ႑ာေငြ သည္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္း အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ပူး ေပါင္းလုိက္သည့္ ယခင္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ယခု အားကစား ဦးစီး ဌာနအတြက္ပါ ပါဝင္ေနသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး က႑အတြက္ ဘ႑ာေငြ သိသိသာသာ တုိးျမႇင့္သည္ဟု ဆုိ၍မရႏုိင္ေပ။

PNEWS

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*