ကဒူးတုိင္းရင္းသား ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အဆုိ၊ အက၊ အတီးၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္

ကဒူးတုိင္းရင္းသား ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အဆုိ၊ အက၊ အတီးၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္
May 4, 2017 Asian Fame

1:58 pm
ကဒူးတုိင္းရင္းသား ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အဆုိ၊ အက၊ အတီးၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္

(ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၇ )

တိမ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ကဒူး တိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျပန္ လည္ ေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကဒူး တိုင္းရင္းသား မ်ား လူငယ္ မ်ား၏ ႐ိုးရာ အဆို၊ အက၊ အတီး ၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ သည္။

ၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ဗန္းေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ေရာက္ရွိ ေနၾကေသာ ကဒူး တိုင္းရင္းသားမ်ား အား လံုးကို တစ္စုတစ္စည္း တည္းျဖစ္ေစရန္၊ တိမ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ  ကဒူးတိုင္း ရင္းသား႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျပည္လည္ ေပၚထြက္လာေစရန္၊ ကဒူး တိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာ့ အလယ္သို႔ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲကို စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသ ႀကီး ကသာခ႐ိုင္၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ စက္ ေတာအုပ္စု၊ စက္ေတာ ေက်းရြာမွ အရွင္ ကိတိၱသာရ၏ လမ္းၫႊန္ တိုက္တြန္းမႈျဖင့္ ဗဟိုျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴးျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည့္ ရက္မွာ  ေမလ ၄ ရက္မွ ၁ဝ ရက္ အထိျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည့္ေနရာမွာ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕ နယ္ နားယကာ ေက်းရြာျဖစ္သည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲသို႔ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ သူမ်ားထံမွ ရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ကဒူး တိုင္းရင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္း ထူေထာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္ မတီမွ ဦးေအာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

”ဒီပြဲကို လာတဲ့သူေတြကေန ထည့္ဝင္ ၾကတဲ့ရန္ပံုေငြနဲ႔ ေဖာင္ေဒးရွင္း ျပန္ေထာင္ သြားမွာပါ။ ဒီေဖာင္ေဒးရွင္း ကေန ကဒူး တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ သြားမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပႏိုင္ေအာင္ မတည္ေငြ အျဖစ္လည္း ထားသြားပါမယ္” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ၿပိဳင္ပဲြဝင္မ်ား အားလံုးမွာ ကဒူးတိုင္း ရင္းသား တိုင္းရင္း သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ မ်ားတြင္ ကဒူး႐ိုးရာ ေနာက္ပိုး အကၿပိဳင္ပြဲ၊ ေျဗာတီးၿပိဳင္ပြဲ၊ ဒိုးပတ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ကဒူးသံျဖင့္ သီခ်င္း သီဆိုမႈၿပိဳင္ပြဲ စသည္ျဖင့္ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

အိမ္စည္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*