ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ ႏ်ဴထိပ္ဖူးတပ္ ဒုံးပံ်မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ႏွိမ္နင္းႏိုင္မည့္ ဒုံးခြင္းစနစ္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနၿပီ

ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ ႏ်ဴထိပ္ဖူးတပ္ ဒုံးပံ်မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ႏွိမ္နင္းႏိုင္မည့္ ဒုံးခြင္းစနစ္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနၿပီ
May 3, 2017 Asian Fame

11:04 am
ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ ႏ်ဴထိပ္ဖူးတပ္ ဒုံးပံ်မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ႏွိမ္နင္းႏိုင္မည့္ ဒုံးခြင္းစနစ္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနၿပီ

Korea(ဆိုးလ္၊ ေမ ၂)

 ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ ဆက္တိုက္ ျခိမ္းေျခာက္ေနမႈကို ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္သည့္ အေမရိကန္၏ ဒုံးခြင္းစနစ္ သည္ ေတာင္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ တြင္ စတင္သက္၀င္ လႈပ္ရွားေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဒုံးခြင္း စနစ္ကို THADD (Terminal High Altitude Area Defense) ဟု ေခၚျပီး ျပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္းကပင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ၏ ျမိဳ႔ေတာ္ ဆိုးျမိဳ႔၏ အေရွ႔ေတာင္ဖက္ ၁၃၅ မိုင္ အကြာတြင္ ရွိသည့္ ဆီေယာင္ဂ်ဴးျမိဳ႔တြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဒုံးခြင္း စနစ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား တို႔၏ ဒုံးပ်ံမ်ားကို ၾကားျဖတ္ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္စြမ္း ရွိျပီး ေတာင္ကိုရီးယား တို႔အတြက္ ခံစစ္ လက္နက္ေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုးလ္ျမိဳ႔ သို႔ေရာက္ ရွိေနေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေရာဘတ္မန္းနင္း ကေျပာပါသည္။ ယင္း ဒုံးခြင္းစနစ္ျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔၏ ႏ်ဴထိပ္ဖူးတပ္ ဒုံးပံ်မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏွိမ္နင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

PN

ref: U.S. Antimissile System Goes Live in South Korea

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*