၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တရားစြဲရန္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ခံ အမတ္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ စီစဥ္ေနဟုဆို လႊတ္ေတာ္ထဲမွသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မွတ္ခ်က္ျပဳ

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တရားစြဲရန္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ခံ အမတ္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ စီစဥ္ေနဟုဆို လႊတ္ေတာ္ထဲမွသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မွတ္ခ်က္ျပဳ
May 3, 2017 Asian Fame

11:18 am
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တရားစြဲရန္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ခံ အမတ္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ စီစဥ္ေနဟုဆို လႊတ္ေတာ္ထဲမွသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မွတ္ခ်က္ျပဳ

ရန္ကုန္၊ ေမ၂

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကို တရားစြဲဆုိသြားရန္ရွိေၾကာင္း ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္ က ေျပာသည္။

တရားစြဲမႈကို ၁၉၉ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ၁၅ ဦးက ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တရား စြဲသြားမည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းကို အစိုးရထံ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ ရက္စြဲ ျဖင့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿပီးၿပီဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။ တရားစြဲဆိုရျခင္းမွာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္း စဥ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေထာက္ခံခဲ့သူ အေရအတြက္မွာ အမွန္တကယ္ ရွိေနသည့္ စာရင္းထက္ လြဲမွားေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တရားစြဲဆုိ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ၁၅ ဦးတို႔ႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ၊ ညီၫြတ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ UNDO ၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအ႐ုံးတို႔က ပူးေပါင္းပါဝင္ ရန္ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုေထာက္ခံသူအေရအတြက္က ၂၂ သန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။ မဲေပးသူ အေရအတြက္ကိုမူ ၅၇ သန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအာဏာ မတည္မီက အစိုးရႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့ေသာ ပဋိညာဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေစ၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား တရားစြဲဆုိႏုိင္ ေသာ အခြင့္အေရးအရ တရားစြဲရန္ ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ ျပည္ေထာင္ စုအစုိးရအား တရားစြဲဆုိႏုိင္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအျပင္ တရားစြဲဆုိျခင္းကုိ ခံႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိထားသည္။ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ NLD ပါတီ မွ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က NLD သည္ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္စဥ္ကတည္းက ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲက တစ္ဆင့္ ျပင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္းဆိုသည္။ ”အခု တရားစြဲမယ္ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕နဲ႔ အဆက္အစပ္ မရွိပါဘူး”ဟု သူမက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ တရားစြဲဆုိလုိပါက စြဲဆုိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚ မွတ္ခ်က္ မေပးလုိေၾကာင္း ေျပာသည္။ ”အေျခခံဥပေဒဆုိတာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပင္မွပဲရမယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ က လူထုလက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံခဲ့ဖူးေသးသလုိ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီကလည္း ပထမ အႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္ၿပီး ဆႏၵမဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ဖူးသည္။သုိ႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ခုစလုံး ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေပ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*