ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ သတၱဳမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတည္ေထာင္ရန္ ေဟာင္ေကာင္ ကူညီမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ သတၱဳမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတည္ေထာင္ရန္ ေဟာင္ေကာင္ ကူညီမည္
May 3, 2017 Asian Fame

2:32 pm
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ သတၱဳမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတည္ေထာင္ရန္ ေဟာင္ေကာင္ ကူညီမည္

မွဴးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အဖိုး တန္ ေရႊ၊ ေငြ၊ သတၱဳမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတည္ေထာင္ရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရအား ေဟာင္ေကာင္ရွိ Gold Exchange ၏အကူအညီျဖင့္ ဖြင့္လစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေဟာင္ေကာင္-ျမန္မာကုန္ သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွ တစ္ဆင့္အႀကံေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ နည္းပညာ ဆုိင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေၾကးေကာက္ခံလ်က္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအားကူညီေပးရန္ ေဟာင္ ေကာင္အိတ္ခ်ိန္းက သေဘာတူ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ မွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ တရားဝင္အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အသင္းအေနျဖင့္ Gold Exchange အတြင္းရွယ္ယာပိုင္ရွင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ Gold Exchange တည္ေထာင္ရန္မွာ အခ်ိန္ေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ”One Belt, One Road” စီမံကိန္း၏ လမ္းေၾကာင္းတစ္ ေလွ်ာက္တြင္တည္ရွိေနသည့္အတြက္ ေဒသတြင္းကုန္သြယ္မႈ၏ အျခားပံုစံသစ္အျဖစ္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအားဆုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Chinese Gold & Silver Exchange Society ဥကၠ႒ Cheung ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ‘One Belt, One Road ” စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ အျခားအေျခခံအ ေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးမွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၁ ရာ ခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး၊ ကမၻာတြင္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေအာင္သမာဓိေရႊဆုိင္မွ ဦးေမာ္ကမူ ”ဒီလုိ Gold Exchange လုပ္လုိက္ေပမယ့္လည္း ျပည္တြင္းမွာအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးကုိေတာ့ သက္ေရာက္ႏုိင္မယ္လုိ႔ မထင္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ျပည္တြင္းကေရႊက ႏုိင္ငံတကာကုိတင္ပုိ႔ႏုိင္ဖုိ႔အခက္အခဲေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ ဒီလုိ ေရႊအိတ္ခ်ိန္းေထာင္တယ္ဆုိတာ သူတို႔လည္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ေနတာလုိ႔ပဲ ျမင္ပါတယ္”ဟု သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈ၏ ၄ဝ ရာ ခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အႀကီးဆံုးကုန္သြယ္ ဘက္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္အစိုးရ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈတိုးျမႇင့္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ ေရႊေစ်းအေနျဖင့္ လအနည္းငယ္အတြင္း ၁ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းႏွင့္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ႏုိင္ေသး ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး မေသခ်ာမႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားက အဖိုးတန္ေရႊ၊ ေငြမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေၾကာင္း သိရသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ စတင္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္ မွာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ေဟာင္ ေကာင္ေဒၚလာမွ ယြမ္ေငြေၾကးအပါအဝင္ ေငြေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရႊေရာင္းဝယ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*