ျမန္မာ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ က႑ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေန

ျမန္မာ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ က႑ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေန
May 3, 2017 Asian Fame

3:37 pm
ျမန္မာ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ က႑ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေန

Fruit(ရန္ကုန္၊ ေမ ၂)

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္ သီး က႑တြင္ ဖရဲသီးႏွင့္ သခြား သီးမွလြဲ၍ က်န္သီးႏွံမ်ား ျပည္ တြင္း ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေန ေၾကာင္း သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္ က ေျပာသည္။

အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ား အေနျဖင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္း အားစုမ်ား ေစ်း ႀကီးေနျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေတာင္သူမ်ား၌ ေငြေၾကးမလံု ေလာက္ျခင္း ေၾကာင့္ဟု ေမလ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၄င္းက ေျပာသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း၌ အခ်ဳိ႕ပိုး သတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာေစ်း မ်ား ႏွစ္ဆမွ သံုးဆ အထိျမင့္ေနၿပီး ေန႔စဥ္ႏိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းလာ ေသာ အသီးအႏွံမ်ားကို ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မယွဥ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္ က ေျပာသည္။

၄င္းတုိ႔ အသင္း အေနျဖင့္ သီး ႏွံအလိုက္အထူးဇုန္မ်ား ထူေထာင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္ေၾကာင္း၊ လက္ ရွိအေနျဖင့္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕တြင္ ကြၽဲ ေကာ ဧက ၈ဝဝ ခန္႔စိုက္ေနၿပီး သိုေလွာင္ထုပ္ပိုး ႐ံုမ်ား တည္ ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕ တြင္ ပဲႏွင့္ ေထာပတ္သီး အထူးဇုန္ လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲထား ေၾကာင္း သိရသည္။

အရည္ေသြးမွန္ၿပီး ေစ်းခ်ိဳ သည့္ သြင္းအားစုမ်ား ရရွိရန္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပး ေစလိုၿပီး ႏိုင္ငံျခား ဝင္ေငြ ေထာက္ ပံ့ ေပးေနသည့္ ဝဥ ႏွင့္ ဖာလာေစ့ တို႔အား သစ္ေတာထြက္ကုန္ အ ျဖစ္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ အျဖစ္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ဦးစိုး သန္းမင္းဒင္က တင္ျပေတာင္းဆို သည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္မွ တစ္ဆင့္ လက္ရွိထက္ေခ်း ေငြအစီအစဥ္ မ်ားတိုးျမႇင့္ကာ သစ္ သီးဝလံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ေခ်းေငြ စီစဥ္ေပးမည္ဟု ျပည္ ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဖရဲသီးႏွင့္ သခြားသီးမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူၿပီးႏိုင္ငံ ျခားႏွင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ထိေရာက္စြာ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရး အ သင္းက ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ဝန္ ႀကီးက တိုက္တြန္းသည္။ ေတာင္ သူမ်ားႏွင့္ Agro-business မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရမည္ဟု ဝန္ႀကီးက ဆက္၍ ေျပာသည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*