ေမလ တတိယအပတ္တြင္ စတင္ေျပးဆြဲမည့္ ေရေၾကာင္းတကၠစီ ခရီးစဥ္အစအဆံုးအတြက္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၃ဝဝ ႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္လ်ာထား

ေမလ တတိယအပတ္တြင္ စတင္ေျပးဆြဲမည့္ ေရေၾကာင္းတကၠစီ ခရီးစဥ္အစအဆံုးအတြက္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၃ဝဝ ႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္လ်ာထား
May 3, 2017 Asian Fame

12:04 pm
ေမလ တတိယအပတ္တြင္ စတင္ေျပးဆြဲမည့္ ေရေၾကာင္းတကၠစီ ခရီးစဥ္အစအဆံုးအတြက္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၃ဝဝ ႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္လ်ာထား

wt

WSK ၊ PHA
ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၁

ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း ေျပးဆြဲသြားမည့္ ေရေၾကာင္းတကၠစီကုိ ေမလတတိယပတ္တြင္ စတင္ေျပးဆြဲေပးသြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕မွအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာ ေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။ ထုိသို႔ေျပးဆြဲရာတြင္ေရေၾကာင္း တကၠစီ လက္မွတ္ခေစ်းႏႈန္းမ်ား ကို ခရီးစဥ္အပိုင္းအလိုက္သတ္မွတ္ မည္ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာလ်ာ ထားခ်က္အရ ခရီးစဥ္အစအဆံုးအတြက္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၃ဝဝ ႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ ယင္း ေရေၾကာင္းတကၠစီကုိ လိႈင္ျမစ္၊ ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္ ငမိုးရိပ္ ေခ်ာင္းတို႔တြင္ေျပးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေျပးဆြဲရာတြင္ လိႈင္ျမစ္၊ ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ လိႈင္သာယာမွ ပန္းဆိုးတန္းအထိ ေျပး ဆြဲမည့္ခရီးစဥ္၌ ဆိပ္ကမ္း ၇ ခု၊ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေျပးဆြဲမည့္ ခရီးစဥ္တြင္ ဆိပ္ကမ္း ၁၁ ခု ပါဝင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မွ သိရသည္။လိႈင္ျမစ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခရီးသည္ ၅ဝ မွ ၁ဝဝ ၾကား တင္ေဆာင္ႏိုင္ သည့္ ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္ၿပီး ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ ခရီးသည္ ၃၅ ေယာက္မွ ၆ဝ ၾကား တင္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ေရယာဥ္ မ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲသြားမည္ဟု ယင္း အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကုိ ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ေရး အတြက္ဟုဆို၍ တင္ဒါေခၚခဲ့ေသာ ႊၽေအနမ ႊေထင စီမံကိန္းကုိ ၂ဝ၁၆ နိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ တြင္ ပိတ္သိမ္းခဲ႔သည္။ တင္ဒါေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသာရွိခဲ့ၿပီး ထုိအထဲတြင္ တင့္တင့္ ျမန္မာကုမၸဏီလီမိတက္မွ တင္ဒါေအာင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ Water Taxi ေျပးဆြဲမည့္ သေဘၤာမ်ားကို ၾသစေၾတးလ်၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္ (Face-1) အျဖစ္ သေဘၤာ ၂၅စင္း မွ ၃၅ စင္းအၾကား ဝယ္ယူထားေၾကာင္း တင့္တင့္ျမန္မာကုမၸဏီလီမိတက္မွ သိရသည္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕သည္ ေရေၾကာင္းတကၠစီေျပးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မည့္ေနရာမ်ားကို ၂ဝ၁၆ ဇူလိုင္လက စတင္ေလ့လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*