အစိုးရသစ္လက္ထက္ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားအား တပ္မေတာ္ထဲေခၚသြင္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သား ၂ဝ ကို အေရးယူထား

အစိုးရသစ္လက္ထက္ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားအား တပ္မေတာ္ထဲေခၚသြင္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သား ၂ဝ ကို အေရးယူထား
May 3, 2017 Asian Fame

2:14 pm
အစိုးရသစ္လက္ထက္ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားအား တပ္မေတာ္ထဲေခၚသြင္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သား ၂ဝ ကို အေရးယူထား

PNews
ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ၂

အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာပင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ားကို နည္းလမ္း မမွန္စြာျဖင့္ တပ္မေတာ္ထဲသို႔ ေခၚသြင္းေနသည့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိအခ်ဳိ႕ ရွိေန ေသးေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ ႏြယ္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ပထမတစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာ၌ ယင္းအရာရွိအခ်ဳိ႕ကို စစ္ေဆးေတြ႕ ရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ကေလးစစ္ သားစုေဆာင္းအသံုးျပဳမႈ ကာကြယ္ ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ က ကမၻာ့ကုလသမဂၢႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကာ ကြယ္တားဆီးထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ ရာ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈစီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၿပီး တင္းက်ပ္စြာ စစ္ေဆးမႈ တို႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လူငယ္ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ဆက္တိုက္ ျပန္လႊတ္ေပးေနသည္။ ထို႔အတူ နည္းလမ္းမမွန္စြာျဖင့္ တပ္မေတာ္ထဲသို႔ ေခၚသြင္း ေနသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိအခ်ဳိ႕ကိုလည္း အေရးယူခဲ့သည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီးက အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦးျဖင့္ ျပန္ လည္ ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ကေလး သူငယ္မ်ား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီး ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ ရာေကာ္မတီက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးဘဲ တပ္မေတာ္ထဲသို႔ မွားယြင္းေရာက္ရွိလာသူ ၆၆ ဦးကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ ေန႔တြင္ မိဘမ်ားထံ အခမ္းအနား ျဖင့္ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အ ေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္စဥ္အ သက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးသူမ်ားကို နည္းလမ္း မမွန္စြာျဖင့္ မွားယြင္း ေခၚေဆာင္ခဲ့သူ အရာရွိ ၈ ဦး၊ အ ျခားအဆင့္ ၁၂ ဦးတို႔ကို စစ္ေဆး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေကာ္မတီအသစ္တြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံး ဒုတိယစစ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တပ္အင္ အား ျဖည့္တင္းေရး ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔က တာ ဝန္ယူၿပီး၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ စစ္ ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး မ်ား၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ တြဲဖက္ စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးက တပ္မေတာ္ သည္ တပ္မေတာ္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္ လာသူမ်ားထဲတြင္ အသက္မျပည့္သူမ်ား ပါဝင္လာမႈ မရွိေစရန္ အဆင့္ငါးဆင့္ျဖင့္ စစ္ေဆးေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆက္ေျပာ သည္။ထိုသို႔ တင္းက်ပ္ေနရင္းၾကားထဲမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း အရာရွိအပါအဝင္ တပ္မေတာ္သား ၂ဝ ဦးကို အေရးယူခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက တပ္မေတာ္က တားျမစ္ထားသည့္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူခဲ့သည့္ အ ေရအတြက္မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ပမာဏက နည္းသြားသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ ႏွစ္တာအတြင္း ကေလးစစ္သား စု ေဆာင္းခဲ့သူ အရာရွိႏွင့္ စစ္သည္ ၃၂၇ ဦး ကို တပ္မေတာ္က စစ္ စည္းကမ္းျဖင့္ အေရးယူခဲ့ရသည္။ ထိုသူတို႔သည္ အေၾကာင္းအ မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ မွားယြင္းစုေဆာင္းခဲ့သူ အရာရွိ ၅ဝ ဦးႏွင့္ စစ္သည္ ၂၇၇ ဦး တို႔ျဖစ္သည္။ အားလံုးကို စာရင္းခ်ဳပ္လိုက္ လွ်င္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အထိ စီမံခ်က္အရ ကေလးစစ္သား ၈ဝဝ ခန္႔ကို တပ္မေတာ္က မိဘ ထံျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အေရးယူခံလိုက္ရသည့္ အေရ အတြက္မွာလည္း ျပန္လႊတ္လိုက္ သည့္ ကေလးအေရအတြက္ ၏ ၃ ပံု ပံု ၂ပံုခန္႔ ရွိေနသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပခဲ႔သည့္ ကေလးသူငယ္အ ခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက တပ္မေတာ္က ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အထိ ကေလးစစ္သား ဦးေရ ၁၄ဝ၅ ဦးကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳၿပီး မိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*