မီးလင္းေရႊတုံးေရႊခဲမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ပါက ေရႊဆုိင္မ်ားပိတ္သိမ္းရႏုိင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆုိ

မီးလင္းေရႊတုံးေရႊခဲမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ပါက ေရႊဆုိင္မ်ားပိတ္သိမ္းရႏုိင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆုိ
May 3, 2017 Asian Fame

11:06 am
မီးလင္းေရႊတုံးေရႊခဲမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ပါက ေရႊဆုိင္မ်ားပိတ္သိမ္းရႏုိင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆုိ

Gold

ေစာေထြး
မႏၲေလး၊ ေမ ၂

မီးလင္း ေရႊတံုးေရႊခဲမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံပါက ေရႊဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ၿပီးလုပ္ငန္းရွင္ တခ်ိဳ႕က လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းသည္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၃ဝ တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ Hotel Wilson ၌ျပဳလုပ္သည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအရ သိရသည္။

”ေရရွည္ၾကည့္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္းပဲ ေကာက္သင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္ အခြန္ရတယ္ ဆုိေပမယ္႔လည္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ေတာ့ ဆိုးက်ိဳးပဲရွိပါတယ္။ အခြန္နဲ႔ရပ္တည္တာ မွန္ေပမယ္႔လည္း မွ်တတဲ႔အခြန္ျဖစ္ေစလိုတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ေရႊဆုိင္ေတြပိတ္ရလိမ္႔မယ္။ ေရႊဆိုင္အေပၚ မွီခိုသူေတြ ဒုကၡေရာက္ကုန္မယ္၊ ေရႊလုပ္ငန္းက ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္း ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္” ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

မီးလင္းေရႊတံုးေရႊခဲမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခုိင္ ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္ဆုိပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ယာယီဆုိင္းငံ႔ေပးပါရန္ ၿပီးခဲ႔သည့္ မတ္ ၂၄ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ၍မရေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေၾကာင္းျပန္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ေရႊထည္လက္ဝတ္ရတ နာေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရေငြအေပၚမွာသာ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကုန္သြယ္လုပ္ ငန္းခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား ကုန္စည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုတ္ လုပ္ေရာင္းခ်ပါက ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေပးေဆာင္ ေစရမည္ဟုပါရွိသျဖင့္ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တင္ျပလာသည့္ကိစၥ အေပၚ ကင္းလြတ္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒေရးဆြဲစဥ္ကလည္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကား ျခင္းမရွိဘဲ အတည္ျပဳခဲ႔သည္အထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေရႊေလွာ္ဖို၊ ေရႊပန္းတိမ္၊ ေရႊဆုိင္ အစရွိေသာ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္အသီးသီးကို ပါဝင္ ေဆြးေႏြးေစကာ ဥပေဒတစ္ခု ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တြဲဖက္အတြင္း ေရးမွဴးဦးေအာင္ဆန္းဝင္း (ေအာင္သမာဓိ) က အႀကံျပဳသည္။ အခြန္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကိစၥ အေကာင္အထည္ ေပၚလာပါက လက္ငင္းဆုိးက်ိဳးအေနျဖင့္ ေရႊ ပန္းတိမ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေပ်ာက္သြားႏုိင္ၿပီး ေရႊဆုိင္ပိတ္သိမ္းရသည္အထိ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

”အရင္တုန္းက ကြၽန္ေတာ္ လုပ္ေပးခဲ႔တာက မရရင္ အရင္း၊ ရလုိ႔ရွိရင္ အျမတ္ပဲဆိုၿပီးေတာ့ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ ေအာင္လုပ္ေပးခဲ႔တယ္။ အခုလည္း ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆုိတာက ဘယ္ေလာက္ေဆာင္ရမွာလဲ၊ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေတာင္ မေဆာင္ပါဘူး၊ တစ္ခါတည္း အပြင့္လင္းဆံုး ေျပာလုိက္မယ္၊ ဇီး႐ိုးပါစင့္ပဲ ျဖစ္ရမယ္။ မီးလင္း ေရႊတံုးေရႊခဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇီး႐ိုးပါစင့္ပဲျဖစ္ရမယ္၊ ဇီး႐ိုးပါစင့္မျဖစ္ရင္မေဆာင္ဘူး၊ အလုပ္ပိတ္ပစ္လုိက္မယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*