တာဝန္ မေက်ပြန္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ မဲဆႏၵရွင္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက လက္မွတ္ထုိး႐ုံႏွင့္ တုိင္ၾကား ျဖဳတ္ခ်၍ရသည့္ဥပေဒၾကမ္း ေရြးေကာ္တင္ေတာ့မည္

တာဝန္ မေက်ပြန္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ မဲဆႏၵရွင္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက လက္မွတ္ထုိး႐ုံႏွင့္ တုိင္ၾကား ျဖဳတ္ခ်၍ရသည့္ဥပေဒၾကမ္း ေရြးေကာ္တင္ေတာ့မည္
May 3, 2017 Asian Fame

2:21 pm
တာဝန္ မေက်ပြန္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ မဲဆႏၵရွင္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက လက္မွတ္ထုိး႐ုံႏွင့္ တုိင္ၾကား ျဖဳတ္ခ်၍ရသည့္ဥပေဒၾကမ္း ေရြးေကာ္တင္ေတာ့မည္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေမ ၂

ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါက ျဖဳတ္ခ်၍ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က အနီးစပ္ဆုံးက်င္းပမည့္ လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္က ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား ျပန္လည္က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

ယင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ Right to Recall (ခ) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တာဝန္မွ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ တင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္သုိ႔ ေျပာသည္။ ယင္း ဥပေဒၾကမ္းထဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက တုိင္ တန္းလွ်င္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဆုိသည့္ စကားရပ္ ဆက္လက္ပါဝင္ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင့္က ဆုိသည္။ ထုိအသုံးအႏႈန္းေၾကာင့္ပင္ ယခင္ ဦးတင္ေအး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က ေရးဆြဲထားသည့္ အလားတူ ဥပေဒၾကမ္းကုိ သေဘာမတူသူမ်ားသျဖင့္ သူရ ဦးေရႊမန္း ဦးစီးသည့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ထားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အသစ္မွ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္က ”၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိင္တန္းလွ်င္ အေရးယူလုိ႔ရတယ္ ဆုိတဲ့ စကားရပ္ကုိ မူလအတုိင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထည့္ထားပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိင္ရင္ အေရးယူလုိ႔ ရတယ္ဆုိတဲ့ စကားရပ္ပါၿပီးသား ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖြဲ႕ စည္းပုံကုိ ေက်ာ္လြန္လုိ႔မရပါဘူး” ဟု ရွင္းျပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခင္လူမ်ား ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ ထားသည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

”အခုက ဥပေဒၾကမ္းပဲ ရွိ ေသးတယ္ေလ။ ဒီေတာ့ ဘာမွသိပ္ေျပာလုိ႔မရေသးဘူး။ ဘာျဖစ္ လုိ႔လဲဆုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေတြလည္း ေဆြးေႏြးရဦး မယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းပဲ အရင္ တုန္းက ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဘက္ကုိ မမွ်မတ လုပ္ထားတာေတြရွိတယ္။ အခု ဟာကုိေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ၾကား မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္၊ တရားမွ်မွ်တတ ေရး ဆြဲထားတယ္” ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝးက်င္းပစဥ္ ျပည္ခုိင္ ၿဖဳိးအမတ္ ဦးေသာင္းေအးက ထုိ ဥပေဒျပ႒ာန္း ေပးရန္ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းထားဖူးသည္။

ဦးတင္ေအး ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေရးဆြဲၿပီးမျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္တာဝန္မွ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ယခင္လႊတ္ ေတာ္အမတ္မ်ား ေဆြးေႏြးစဥ္ မဲ ဆႏၵရွင္ ၁ရာခုိင္ႏႈန္းက တုိင္တန္းလွ်င္ရသည္ဆုိသည့္ စကားရပ္ အစား မဲဆႏၵရွင္ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္း၊ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း စသည့္ အေရအ တြက္ေလာက္က တုိင္ၾကားမွသာ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကဖူးသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ပုဒ္မ ၃၉၆ (က) တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူး သစၥာကုိေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ အေျခ ခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ အ က်င့္သိကၡာပ်က္ျခင္း၊ ကုိယ္စား လွယ္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္း ျခင္း၊ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ ရြက္ျခင္းတုိ႔ ရိွပါက ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အစုိးရလက္ထက္ က သူရဦးေရႊမန္း၊ ဦးသိန္းေဇာ္ အစရွိသူတုိ႔ကုိ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္က ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ မဲဆႏၵ ရွင္ျပည္သူအခ်ဳိ႕က လက္မွတ္ေရး ထုိးတုိင္တန္းခဲ့ဖူးေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ မွ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ မရွိဟုဆုိကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈပင္ မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*