ကန္ေဒၚလာ သန္း၁၂၀ေက်ာ္ကို သမၼတ ထရမ့္ႏွင့္ သူ႔မိသားစု လုံျခံဳေရး အတြက္သုံးစြဲရန္ လႊတ္ေတာ္ ကသတ္မွတ္ခြင့္ျပဳ

ကန္ေဒၚလာ သန္း၁၂၀ေက်ာ္ကို သမၼတ ထရမ့္ႏွင့္ သူ႔မိသားစု လုံျခံဳေရး အတြက္သုံးစြဲရန္ လႊတ္ေတာ္ ကသတ္မွတ္ခြင့္ျပဳ
May 3, 2017 Asian Fame

11:14 am
ကန္ေဒၚလာ သန္း၁၂၀ေက်ာ္ကို သမၼတ ထရမ့္ႏွင့္ သူ႔မိသားစု လုံျခံဳေရး အတြက္သုံးစြဲရန္ လႊတ္ေတာ္ ကသတ္မွတ္ခြင့္ျပဳ

trumph ေဒၚနယ္ထရမ့္ မိသားစု လုံျခံဳေရး အတြက္ သုံးစြဲရန္အျဖစ္ ကန္ေဒၚလာ သန္း၁၂၀ေက်ာ္ ကို ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေငြေၾကးပမာဏ၏ တစ္၀က္ခန္႔ျဖစ္သည့္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀ခန္႔မွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ လွ်ဳိ႔၀ွက္ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႔ (Secret Service) အတြက္ ၾကိဳတင္ လ်ာထားျပီးသားျဖစ္ျပီး၊ ယင္းအဖြဲ႔မွာ သမၼတ ထရမ့္ျပည္ပခရီးသြားစဥ္ လုံျခံဳေရး တာ၀န္မ်ားႏွင့္၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႔ေတာ္ ရွိ ေဒၚနယ္ထရမ့္ပိုင္ ”ထရမ့္ေမွ်ာ္စင္”ေခၚ ၅၈ ထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံၾကီးအတြက္လုံျခံဳေရးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ရသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

က်န္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀ခန္႔မွာမူ သမၼတ မိသားစု ႏိုင္ငံတြင္း အသုံးစရိတ္ ကုန္က်ေငြတို႔ကို ျပန္လည္ ထုတ္ေပးရန္ အတြက္ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းစရိတ္ ကုန္က်ေငြမ်ားမွာ သမၼတထရမ့္ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အသုံးစရိတ္မ်ားပါ အက်ဳံး၀င္သည္။

ထို႔အျပင္ ေလာ္ဘီ လုပ္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ မစၥတာ ထရမ့္မိသားစု လုံျခံဳေရး အတြက္ သြယ္၀ိုက္ ပတ္ သက္ေနေသာ ကုန္က် စရိတ္မ်ား အတြက္လည္း အက်ဳံး၀င္ျပီး ယခု သတ္မွတ္ ေပးလိုက္ေသာ ေငြမ်ားသည္ လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္းသာလွ်င္ သုံးစြဲရန္အတြက္ျဖစ္သည္ဆို၏။

PN

ref: Congress Allocates $120 Million for Trump Family’s Security Costs

ပုံစာ – သမၼတထရမ့္၏ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအနီးတြင္ လုံျခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ လွ်ဳိ႔၀ွက္လုံျခံဳေရးအဖြဲ႔(Secret Service)မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ား

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*