အခြန္ယဥ္ေက်းမႈ

အခြန္ယဥ္ေက်းမႈ
April 27, 2017 Asian Fame

4:02 pm
အခြန္ယဥ္ေက်းမႈ

Bo-Nyein-Tha--Articleဤစကားမ်ဳိး ကို ေျပာေတာ့ ”ဒီဆရာ့ပါးစပ္က မတန္မရာ ေရႊ စကား၊ ေငြစကားေတြ ထြက္ေနပါ လား” ဟု ပြစိပြစိ ေျပာၾက ဦးမည္။ ေခတၲခဏ ဂ႐ုစိုက္ကာ ဆက္ဖတ္ ၾကည့္လွ်င္ အေရးပါသည့္အေၾကာင္း မ်ား ပါလာပါမည္။

အမ်ားတကာ လည္း ၾကား လိုက္ပါမည္။ အခြန္ေကာက္ေတာ့ မည္ဟူေသာ သတင္း။ အထူးသ ျဖင့္ စိန္၊ ေရႊ အေရာင္းအဝယ္ မ်ား အေပၚတြင္ ေရာင္းခြန္၊ ဝယ္ခြန္ ေကာက္ေတာ့မည္။ ထိုသတင္း ေၾကာင့္ အခြန္မေကာက္မီ ေရႊဆိုင္ မ်ား၌ ေရာင္းသူဝယ္သူ မ်ားျဖင့္ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုး စည္ကားေနသည္ တဲ့။ ယင္းသို႔ အတိအက် သတင္း ၾကားမွ သက္ျပင္း ခ်ႏိုင္ေတာ့သည္။ မိမိတို႔လို စိန္မရွိ၊ ေရႊမရွိ သူမ်ားကား စိတ္ပူစရာ မရွိေသးဟု မိမိကိုယ္ ကိုယ္ေျဖလိုက္သည္။ တစ္ခါတရံ ဤကဲ့သို႔ ပစၥည္းဥစၥာ မျပည့္စံု၍ ခ်ိဳ႕ငဲ့စြာ ေနရျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ ခ်မ္းသာ သုခ တစ္မ်ိဳးပါ ကလားဟု ေတြးမိ ပါသည္။

တစ္ခုေတာ့ ေျပာရန္ ရွိပါသည္။ ဒို႔ဗမာ မဟာသာကီဝင္ မင္းမ်ဳိးမ်ား ကား  ဤအခြန္ ထမ္းေဆာင္ေသာ ကိစၥတြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ မဆိုင္ဟု သေဘာ ထားၾက သူမ်ားပါသည္။ ဟိုးယခင္ က အခြန္ဆိုသည္မွာ အစိုးရအလုပ္ ဟု ယူဆ သူမ်ားပင္ရွိပါ၏။ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္သူတိုင္း အခြန္ထမ္းေဆာင္ ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း မည္သူမွ် ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ ၍ ယင္း အေလ့အထ၌ မသိနား မလည္ၾကျခင္း ကို ဝန္ခံရမည္ ျဖစ္ ပါသည္။ အခြန္ဥပေဒ ကလည္း ေတာ္႐ံုျဖင့္ နားမလည္ႏိုင္။ ဥပေဒ သမားမ်ား မွသာ ျဖစ္မည္။ စား ေသာက္ဆိုင္ႀကီး တစ္ခုမက ပိုင္ ဆိုင္ေသာ မိမိ၏ မိတ္ေဆြရင္း တစ္ဦး ျဖစ္သူက ေျပာပံုကို နားေထာင္ ၾကည့္။

”အခြန္ဆိုတာ ထမ္းေဆာင္ ခ်င္ရင္လည္း ရတယ္။ သူတို႔က လက္ခံထားလိုက္မွာဘဲ။ အခြန္ မေဆာင္ရင္လည္း ဘယ္သူမွ တရား လာမစြဲပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ၾကည့္ၿပီးေပး လိုက္ရင္ရတယ္” ဟူ၏။  သူ႔စကား က အေႏွာင့္ မလြတ္၊ အသြား မလြတ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ရည္ၫႊန္း သလိုလို။ မည္သို႔ပင္ဆို ေစ အခြန္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ  စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကို တိက် ခိုင္မာလာေစ ရန္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း။  သူ႔စကားကို ၾကားလိုက္ သျဖင့္ သေဘာေပါက္လာသည္။

အခြန္ထမ္းရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိး အျပစ္တို႔ကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္ကို ၾကားလိုက္ ရပါ၏။ ‘အခြန္ယဥ္ေက်းမႈ’ တဲ့။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ စကားသံုးထား ပံုက လွသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ႀကံ႕ခိုင္ျပည့္ဝ လာ ေစရန္ ေလ့က်င့္ ပညာယူျခင္းကိုပင္ ယဥ္ေက်းမႈဟု ဆိုၾကသျဖင့္ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ တိုင္း စိမ္းမေန ရန္ ေလ့ က်င့္ပ်ိဳး ေထာင္ျခင္းကိုပင္ အခြန္ယဥ္ေက်း မႈဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္လိုက္ပါမည္။ ထိုအနက္ သေဘာ၌ အခြန္မေဆာင္ ေသာသူမ်ား မယဥ္ေက်းဘူး ဟူ၍မူ လြဲမွားစြာ မေကာက္ယူပါႏွင့္။ သို႔ ေသာ္လည္း အခြန္ထမ္းေဆာင္ သင့္ေလာက္ေအာင္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝ သူမ်ားက အခြန္ေရွာင္ၾက လွ်င္ကား မ႐ိုးသားရာ ေရာက္ၿပီး မုသားအျပစ္ကို တစ္ႏွစ္လံုး ရင္၌ သိမ္းပိုက္ ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါ မည္။ ဤသို႔ေရးလိုက္လွ်င္ ” သူ ကမွ အခြန္ေဆာင္စရာ မလိုတာ၊ ေျပာအားရွိမွာေပါ့” ဟု ေမးတစ္ ဆတ္ဆတ္ ထိုးကာ ေစာဒကျပဳမည့္ သူမ်ားကို ျမင္မိပါေသးသည္။

မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနေသာ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္တြင္ ‘အခြန္ဒါန’ ဟု သံုး လိုက္ပါက စည္း႐ံုးေရး စကားျဖစ္ သြားမည္။ ”အခြန္ေဆာင္ျခင္း သည္ ဒါနျပဳျခင္း တစ္မ်ဳိး” ဟုသာ ေၾကြးေက်ာ္သံျဖင့္ စလိုက္လွ်င္ လူအားလံုး ပါလာႏိုင္မည္ ထင္ပါ သည္။ ကုသိုလ္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ လာ ကာ အေရးတႀကီး သေဘာထား လာမည္။ မိမိတို႔ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိး မ်ားကား သဒၶါစိတ္ ေပါက္လာလွ်င္   လက္တြင္ ဝတ္ထားေသာ စိန္လက္ စြပ္ကိုပင္လွ်င္ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ခြၽတ္ လွဴတတ္ေသာအမ်ဳိး ျဖစ္ပါ သည္။ ထို အခြန္ထမ္းေဆာင္ လိုက္ ေသာ ေငြတို႔ကို အမ်ား အတြက္ သို႔ မဟုတ္ တိုင္းျပည္အတြက္ မည္သို႔ သံုးစြဲ လိုက္သည္ကို ပြင့္လင္းျမင္ သာရွိလာ လွ်င္ ေစတနာ ေပါက္လာ ၾကမည္ထင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ တြင္မူ ကုန္က်စရိတ္ ကာမိေစရန္ အတြက္ စက္႐ုပ္မ်ားအေပၚ အ ခြန္ ေကာက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာေန ၾကေသာအခါ၌ မိမိတို႔တိုင္းျပည္၌ အခြန္ကို ဒါနအျဖစ္သာ ကင္ပြန္း တပ္လိုက္ပါက အခြန္ေငြ မ်ား ထား စရာမရွိေအာင္ ဝင္လာႏိုင္ပါ ေၾကာင္း။

မွန္နန္း မဟာရာဇဝင္ေတာ္ ႀကီး ပထမတြဲတြင္ စာတစ္ပိုဒ္ကို ဖတ္ဖူးလိုက္သည္။ အတိုခ်ဳံး၍ဆို ရလွ်င္ ”ကမၻာဦးသူ တို႔သည္ အစဥ္ အတိုင္း သူေတာ္ေကာင္းတရားကို အားထုတ္၍ မင္းမ်ဳိး၊ ပုဏၰားမ်ဳိး၊ သူေဌးသူၾကြယ္မ်ဳိး၊ သူဆင္းရဲမ်ဳိး ဟူ၍ အမ်ဳိးေလးပါးတြင္ ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ကုန္ သတည္းတဲ့။ ထို ကမၻာဦး၌ ျဖစ္ေသာ မဟာသမၼတမင္း သည္ ရေသ့မုနိ အစရွိေသာ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းဖက္ တိုင္ပင္ ေတာ္မူ၍ စၾကသ႒ာေတာ္ နား၌ ရွိ ေသာ အထူးထူးေသာ ဓမၼသတ္ က်မ္းဂန္ တို႔ကို ေရးကူးေစကာ တရားႏွင့္ အညီ အဂတိေလးပါးသို႔ မလိုက္သည္ျဖစ္၍ ဆံုးျဖတ္စီရင္ ေတာ္မူ၏တဲ့။ ထိုအခါ ဇမၺဴဒီပါ ကြၽန္းသူ အေပါင္းတို႔သည္ မဟာ သမၼတမင္းကို မီွ၍အသက္ ေမြးကုန္၏။ လုပ္ ေဆာင္၍ရေသာ ပစၥည္းပယံ တို႔ကို မဟာသမၼတ မင္းအား ဆယ္ ဖို႔တစ္ဖို႔၊ ဆယ္ခိုင္တစ္ခိုင္၊ ဆယ္ လံုးတစ္လံုး၊ ဆယ္ပြင့္တစ္ပြင့္ ဆက္ ကုန္၏။ ထိုသို႔ဆက္ေသာ ပစၥည္း ပယံတို႔သည္ အလြန္ မ်ားသည္ျဖစ္ ၍ ထိုမင္းသည္ ျပန္႔ေျပာစြာျဖစ္ ေသာအားျဖင့္ ခတၱိယမဟာသာလ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏။ ထိုမင္းလည္း မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါး၊ သၿဂႋဳဟ္ ျခင္း တရားေလးပါး ႏွင့္အညီ မင္း၏ ခ်မ္းသာကို ခံစားေတာ္ မူသတည္း” ဟူ၏။

ဤစာမွာ လူဟူ၍ျဖစ္တည္ စတြင္ ေပၚေပါက္ လာေသာ အျဖစ္ အပ်က္ တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထား ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဤမွတ္တမ္း စာပိုဒ္ ကို ဖတ္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ ယံုရ ေကာင္းႏိုးႏိုး၊ မယံုရေကာင္း ႏိုးႏိုး ျဖင့္ ေဝခြဲမရ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ေယ်ဘုယ် အားျဖင့္ ကမၻာဦးအစ ေက်ာက္ေခတ္လြန္ ကာလကတည္းက လူသားတို႔ အစု အဖြဲ႕ျဖင့္ေနထိုင္ တတ္လာေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚ လာသည့္အခါ မိမိတို႔ အုပ္စုတြင္ အုပ္စုေခါင္း ေဆာင္ထားကာ ထိုေခါင္းေဆာင္ ေျပာၾကားသည့္ အတိုင္းလိုက္နာ ၾကသည့္ အေလ့အထ ေပၚလာ ေၾကာင္းဟူ၍ ဆိုထားေသာ ျဖစ္စဥ္ ကိုမူ မျငင္းႏိုင္ပါ။ မိမိ ဆိုလိုရင္း မွာ ေက်ာက္ေခတ္ ေႏွာင္း ကာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ အ ႀကီးအကဲ ဟူ၍ ထားလာရျခင္း၊ ၄င္းတို႔ထားေသာ ထိုသူသည္ အမဲ လိုက္ကာ အစားအစာ မရွာေဖြႏိုင္ သျဖင့္ မိမိတို႔ ရွာရေသာ တိရစၧာန္ အသားတို႔ကို ခြဲေဝေပးၾကျခင္း စေသာ အေလ့အထ မ်ားမွ ယေန႔ ေခတ္တြင္ ”အခြန္ေပးေဆာင္ ရ ေသာစနစ္” ျဖစ္ေပၚလာသည္ ဆိုခ်င္ပါသည္။

အခ်ိန္ကာလ အရလည္း ႏွစ္ ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ကာ ၾကာရွည္ခဲ့ၿပီ။ ေနရာ ဌာနအားျဖင့္လည္း အမ်ဳိး အမည္ တိတိက်က် မခြဲႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ေ႐ြ႕ေလ်ာ သြားၿပီ။ မ်က္စိ တစ္မွိတ္ အတြင္း ေျပာင္းလဲ သြားတတ္ ေသာစိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် အို ေဟာင္းေန သာ႐ုပ္ တို႔ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္း ထားေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တို႔အ တြက္မူ ေျပာဖြယ္ရာ မရွိေတာ့။ လူ အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ မ်ားလာ ေသာ အခါ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါး အနက္ အပါးမည္မွ်သာ က်န္ေတာ့ မည္ကို မေျပာႏိုင္။ အေထာက္ အပံ့ျပဳေသာ သၿဂႋဳဟ္ျခင္း တရား ေလးပါး အရ အမ်ားတကာအား ေပးကမ္းျခင္း မျပဳႏိုင္သည္လည္းရွိ မည္။  မေက်နပ္ခ်က္ မ်ားလာသ ျဖင့္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေသာ စကားကို မဆို ျဖစ္ဘဲ ေဒါႏွင့္ ေမာႏွင့္ ေျပာျဖစ္ သြားမည္။ မိမိ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္၊ အက်ဳိးစီပြား တိုးလာရန္လည္း မျပဳ က်င့္ျဖစ္ေတာ့။ လူတကာကိုကိုယ္ ႏွင့္ တန္းတူျပဳကာ ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားလည္း မထားႏိုင္ေတာ့။ မိမိ က မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ ဆိုေသာ မာန္ မာနကလည္း ႀကီးလာသည္။ လူသား အေနျဖင့္ ဤမွ်ေလာက္ ေျပာင္းလဲ သြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ဆို သည့္ အခြန္အတုပ္ ဟူေသာ အ ေခၚအေဝၚကိုလည္း ေမ့ထားလိုက္ ၾကၿပီဟု ေအာင္းေမ့မိပါ၏။

သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ မွ်မွ်တတ စဥ္းစားလွ်င္ကား ထိုသို႔ မင္းက်င့္ တရားဆယ္ပါး ႏွင့္ညီစြာ မက်င့္ႏိုင္။ သၿဂႋဳဟ္ျခင္း တရားေလးပါး ကိုလည္း မည္သည့္ စာအုပ္ၾကား ညႇပ္ထားမိ သည္မသိ။  ထိုသို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား မွာ မင္းစိုးရာဇာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ သာ ျဖစ္ပ်က္လာပါက အခြန္ထမ္း ျပည္သူလူထု အေပါင္းကို မည္သို႔ ပညာေပး စည္း႐ံုးၾကမည္နည္း။ ”ဘယ္သူတရား ပ်က္ပ်က္၊  ကိုယ္ မပ်က္နဲ႔” ဟူ၍ ဟန္႔တားသံမ်ိဳး ကို ၾကားဖူးပါသည္။ ယင္းသို႔ ဆိုပါက ထိုထိုေသာ အခြန္အခႏွင့္ သက္ဆိုင္ သူတိုင္းလိုလို တရားပ်က္ေနလွ်င္ မည္သို႔ ဆက္လက္ ထိန္းေက်ာင္းၾက မည္နည္းဟု ေမးခြန္း ထုတ္လိုပါေၾကာင္း ။     ။

ဘိုၿငိမ္းသာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*