သက္မြန္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ လူထုအသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈက လူ ငါးသန္းေက်ာ္ကုိ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္ခဲ့

သက္မြန္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ လူထုအသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈက လူ ငါးသန္းေက်ာ္ကုိ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္ခဲ့
April 27, 2017 Asian Fame

3:04 pm
သက္မြန္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ လူထုအသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈက လူ ငါးသန္းေက်ာ္ကုိ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္ခဲ့

Thet Mon Myint (2)

လင္းဟိန္း
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၁

ကေလးငယ္တစ္ဦး၏ဘဝအစ ရက္တစ္ေထာင္တြင္ အာဟာရျပည့္ဝရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈကမ္ပိန္းျဖင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားကို ဆုိ ရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ လူငါးသန္း ေက်ာ္ အထိေရာက္ေအာင္ ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါကမ္ပိန္းကို Save the Children ကဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး Save the Children ဧ။္ သံတမန္ျဖစ္သူ သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္မြန္ျမင့္ႏွင့္အတူ ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ကဲ့သို႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဟာရေဗဒပညာရွင္မ်ားထံမွ ေလ့လာသိရွိ ခဲ့သည့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးအတြက္ အာဟာရ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ွေလန အ့န ဃ့ငူိမနည ၏ သံတမန္ သက္မြန္ျမင့္က ျပည္သူမ်ား အတြက္ မွ်ေဝေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း (WHO) ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္မြန္ျမင့္က ”အထူးသျဖင့္ မိခင္ေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္းဆရာဝန္နဲ႔ ျပသေဆြးေႏြးျခင္း၊ အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ အစားအစာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို စားသံုးျခင္း စသည္ ျဖင့္ အာဟာရျပည့္ဝၿပီး က်န္းမာဖုိ႔ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔လို အပ္ပါတယ္။ ေမြးဖြားတဲ့အခါမွာ လည္း ကေလးကို ေမြးေမြးၿပီးခ်င္း တစ္နာရီအတြင္း မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြၽး ရမွာျဖစ္ၿပီး ကေလးအသက္ ၆ လအတြင္း မိခင္ႏုိ႔တစ္မ်ိဳးတည္း ကိုသာ တုိက္ေကြၽးသင့္ပါတယ္။ ကေလးအသက္ ၆ လ ေက်ာ္ခ်ိန္မွာ ေတာ့ အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ ျဖည့္ စြက္ အစာေတြကို ေကြၽးေမြးသင့္ ၿပီး ျဖည့္စြက္အစာနဲ႔အတူ ကေလးအသက္ ၂ ႏွစ္အထိ မိခင္ႏုိ႔တိုက္ ေကြၽးသင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ ကေလးမ်ား၏ ဘဝအစ ရက္ တစ္ေထာင္အတြင္း ေကာင္းမြန္ ေသာ အာဟာရ ရရွိပါက ကေလး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ က်န္း မာစြာေနထုိင္ႏုိင္ရန္ အေထာက္ အကူျပဳေစမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလးငယ္ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး ပုညႇက္မႈကို ခံစားေနရ ေၾကာင္း၊ ယင္းပုညႇက္မႈသည္ ဥာဏ္ရည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကုိ ဆိုးက်ဳိးေပးႏိုင္ေၾကာင္း Save the Children က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းပုညႇက္မႈေရာဂါကုိ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ ဘဝအစ ရက္တစ္ ေထာင္အတြင္းတြင္ ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း Save the Children ၏ သံတမန္ သက္မြန္ျမင့္က ေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*