အစိုးရက ေဆာက္ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္မည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းစာရင္း စတင္ေကာက္ယူ

အစိုးရက ေဆာက္ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္မည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းစာရင္း စတင္ေကာက္ယူ
April 26, 2017 Asian Fame

3:00 pm
အစိုးရက ေဆာက္ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္မည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းစာရင္း စတင္ေကာက္ယူ

ေဝ႐ႈိင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၄

အစိုးရက ေဆာက္လုပ္ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္မည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား စာရင္းကုိ စတင္ေကာက္ယူႏိုင္ ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းတြင္းဝန္ ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္၍ ေနရာခ်ထားေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါဝန္ထမ္း အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးေရး အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ ဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

”ဘယ္ေလာက္ ေဆာက္ေပးမယ္ဆုိတာက မသိေသးပါဘူး။ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေနထုိင္မယ့္ စာရင္းေတြကုိ ရမွျဖစ္မွာပါ။ ဒါမွလည္း ေဆာက္လုပ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ တခ်ဳိ႕က ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမွာမေန ဘဲ နီးစပ္ရာမွာလည္း ေနၾကပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေပးမည့္ ေျမေနရာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစုိး အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ ဘဝအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ လူေနအိမ္ရာမ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဝန္ ထမ္းမ်ား အၿငိမ္းစားယူသည့္အ ခါ ေနအိမ္ အခက္အခဲ မရွိေစ ေရးအတြက္ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ယင္း စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕တုိ႔ပါ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*