သႀကၤန္ ၅ ရက္အတြင္း တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝဝ နီးပါး ဖမ္းဆီးရမိ

သႀကၤန္ ၅ ရက္အတြင္း တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝဝ နီးပါး ဖမ္းဆီးရမိ
April 26, 2017 Asian Fame

2:11 pm
သႀကၤန္ ၅ ရက္အတြင္း တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝဝ နီးပါး ဖမ္းဆီးရမိ

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၅

သႀကၤန္ကာလ ၅ ရက္အတြင္း တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စီမံခ်က္ျဖင့္ တရားမဝင္သစ္မ်ားဖမ္းဆီးရာ ကြၽန္း ၊ သစ္မာႏွင့္ တမလန္းသစ္မ်ား တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝဝ နီးပါး ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။ အဆုိပါ ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားတြင္ ဧရာဝတီတုိင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ စသည္တုိ႔တြင္ ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းတုိ႔တြင္ အမ်ားဆုံး ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးဌာနမွ သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ တရားမဝင္သစ္ ဖမ္းဆီးရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ ေသာ တရားခံ ၃၂ ဦးႏွင့္ သစ္စက္ အင္ဂ်င္ ၉ လုံး၊ လႊဝုိင္း ၈ ခု၊ ဆုိင္ကယ္ ၁၁ စီးႏွင့္ စက္ေလွ ၄ စီး စသည္တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။ အဆုိပါ တရားမဝင္သစ္မ်ား ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိေသာ တရားခံ ၃၂ ဦးကုိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သစ္ေတာဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ အဆုိပါ စီမံခ်က္ျဖင့္ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိကုိ သစ္ေတာဝန္ထမ္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အထူးစုံစမ္းေရးသစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သစ္ ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

”အခုႏွစ္မွာ တရားမဝင္သစ္ဖမ္းဆီးမိတာ တုိးလာပါတယ္။ စီမံခ်က္နဲ႔ စနစ္တက်ဖမ္းဆီးလုိ႔ အခု ႏွစ္မွာ တုိးလာတာပါ” ဟု ဦးေဇာ္မင္းက ဆုိသည္။ ၿပီးခ့ဲႏွစ္သည့္ မဟာသႀကၤန္ ကာလ (၁ဝ) ရက္အတြင္း စီမံခ်က္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားမ ဝင္သစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကြၽန္း၊ သစ္မာ ႏွင့္ တမလန္းသစ္မ်ား တန္ခ်ိန္ ၁၂၅ဝ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သစ္ ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ တရား မဝင္သစ္မ်ားခုိးယူထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ တားဆီးျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းစသည့္ နည္းလမ္း (၂) ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ကြၽန္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈကုိ တစ္ႏွစ္ရပ္ဆုိင္းထားၿပီး ကြၽန္းသစ္အမ်ားဆုံးထြက္ရွိသည့္ ပဲခူး႐ုိးမေတာကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ၁ဝ ႏွစ္ ရပ္ဆုိင္းထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*