လယ္မဟုတ္သည့္ အျခားသီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးေသာ ယာဧကမ်ားအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ပုိမုိ ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေန

လယ္မဟုတ္သည့္ အျခားသီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးေသာ ယာဧကမ်ားအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ပုိမုိ ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေန
April 26, 2017 Asian Fame

2:51 pm
လယ္မဟုတ္သည့္ အျခားသီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးေသာ ယာဧကမ်ားအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ပုိမုိ ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေန

HEZ

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၄

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေသာ ျမန္မာ့လယ္ ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ ေအာက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားၿပီး လယ္မဟုတ္သည့္ အျခားသီးႏွံ စုိက္ပ်ိဳးဧကမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ ပုိမုိ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္ စပါးတစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းငါးေသာင္း၊ အျခားသီးႏွံ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးေနၿပီး ဆယ္ဧကအထိသာ ထုတ္ေခ်းေပးေနသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ ေအာက္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးေနာက္ အျခားသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္ သူမ်ားအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္က်ပ္ ႏွစ္ ေသာင္းႏႈန္းမွ က်ပ္ငါးေသာင္း ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ထုတ္ေခ်းေပး ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္မွ တင္ျပေပးထားၿပီး လာ မည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တိုးျမႇင့္ ေခ်းေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါ ဘဏ္ကို စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန လက္ ေအာက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ျခင္း ျဖင့္ ဘဏ္အတြက္အားသာခ်က္ မ်ားစြာ ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားပိုမို ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ ခုတည္းေအာက္ကို ေရာက္သြား သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမို ျမန္ဆန္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္က ေငြလိုပါက ဗဟိုဘဏ္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ မွတစ္ဆင့္ ေခ်းယူရၿပီး စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ ေရာက္ ရွိၿပီးပါက တိုက္႐ိုက္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မည္ဟု သိရ သည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ေျပာင္း ေရႊ႕မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္လက္ ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရ သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*