လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားမွ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးေန

လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားမွ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးေန
April 26, 2017 Asian Fame

2:06 pm
လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားမွ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးေန

childlab

စုိင္းလမင္း

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၄

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ လက္ဖက္ရည္ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ၁၆ ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအား လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အခ်ိန္ပုိင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားသင္ ၾကား ေပးေနေၾကာင္းသိရသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုရန္ကုန္မွာ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အေနနဲ႔ စတင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးေနတယ္။ ဆုိင္ပုိင္ ရွင္ေတြကုိ ေျပာၿပီးေတာ့ သင္တန္း ေပးမွာပါ။ သူတုိ႔ေတြက ဒီလက္ ဖက္ရည္ဆုိင္၊ စားေသာက္ဆုိင္ေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္းအသက္ေမြးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပညာကုိတတ္တဲ့အထိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာနက သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာ သည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္ကာ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တြင္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခ်ိန္ပုိင္း သင္တန္းမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးေန ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ ၿပီးပါက မႏၲေလးတြင္ သင္တန္းမ်ား ဆက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း လမ္း ေပၚတြင္ ဆုိးသြမ္းေသာင္းက်န္း ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ အစီအမံမ်ား ေရး ဆြဲလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။ ”လူငယ္မူဝါဒေတြ ေရးဆြဲေန တယ္။ လမ္းေပၚမွာ ဆုိးသြမ္း ေသာင္းက်န္းေနတဲ့ကေလးသူငယ္ ေတြကုိ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ လမ္းမွန္ေပၚသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းေပၚမွာေနရင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ တဲ့ ကေလးေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စခန္းေရာက္လာရင္ အက်ဳိးရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ေစတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ဥပေဒေရးဆြဲေနဆဲ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိၿပီး ဥပေဒ တစ္ရပ္ေပၚလာပါက ကေလးသူ ငယ္မ်ားအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဥပေဒအတုိင္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ILO တုိ႔ ပူးေပါင္းေကာက္ယူေသာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ လုပ္သားအင္အား စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ အတြင္း ကေလးဦးေရ ၁၂ သန္းရွိၿပီး အလုပ္လုပ္ေသာ ကေလးဦးေရမွာ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ထုိတစ္သန္းေက်ာ္ အနက္ေျခာက္သိန္းေက်ာ္မွာ အႏၲရယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္လုပ္ကုိင္ေနၾကရေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*