သမုိင္းသည္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဆရာ

သမုိင္းသည္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဆရာ
April 5, 2017 Asian Fame

3:24 pm
သမုိင္းသည္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဆရာ

Kyuee-Hnisအံ့ၾသဖြယ္ေတာ့ မရိွ။ အတုိင္း မသိ ရွည္လ်ား လွစြာေသာ ေခတ္ ကာလမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ႐ုပ္ကမၻာ ႀကီးသည္ မူလပံုပန္း သြင္ျပင္မွ မမွတ္မိေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ပါေသာ္လည္း…႐ုပ္ကမၻာႀကီး တြင္ မီွတင္းရွင္သန္လ်က္ရိွၾကေသာ မႏုႆ လူသားတုိ႔သည္ အဝတ္ အဆင္ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း တခ်ဳိ႕ သာေျပာင္းလဲ ခဲ့ၾကၿပီး မူလအေျခခံ စိတ္ေနသေဘာထားတုိ႔ ကား အေျပာင္း အလဲမရိွၾက။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိဌိတုိ႔သည္ မူရင္းေနရာမွာပဲ စဲြစဲြၿမဲၿမဲ အထုိင္ ခ်ထားလ်က္ ရိွၾကရာ ဆုိခဲ့ေသာ အဆိုးအယုတ္၊ အလဲြအညံ့၊ အေလ့အထ တုိ႔ကုိပင္ လူ႔သေဘာ လူ႔သဘာဝဟု သတ္မွတ္ၾကရ ေတာ့မည္ေလာ။ မဟုတ္ပါ၊ မဟုတ္ေသးပါ။ အဆုိးအယုတ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အေကာင္းအျမတ္၊ အလဲြအညံ့ကုိ ဖီလာျပဳသည့္ အမွန္ အေတာ္ အေလ့အထတ႔ုိ ရွင္သန္ တည္ၿမဲလ်က္သာ ရိွပါ၏။ စင္စစ္ ေသာ္ ကမၻာ တည္ဦးစ ေရွးကာလ ကတည္းက လူ႕အဖဲြ႕အစည္း အတြင္း ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ သည္ မနားတမ္း တြန္းထိုးတိုက္ ခုိက္လ်က္ ရိွၾကရာ ‘ဘတစ္ျပန္ က်ားတစ္ျပန္’ အေနအထား ကုိသာ မွ်ေျခအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရေပ ေတာ့မည္။

ကမၻာဦးကာလတြင္ ခုိးဆုိးလု ယက္သူမ်ား ရိွခဲ့ၾကရာ သူတုိ႔ကို ႏွိမ္နင္း ေခ်ဖ်က္သူမ်ား ေပၚလာၾက သည္။ တစ္ခါတရံတြင္ ဒုစ႐ုိက္ဝါဒီ မ်ားကို ႏွိမ္နင္း ေခ်ဖ်က္ၾကသူမ်ား ကိုယ္တုိင္ မိမိတို႔၏ သမာဓိကို မထိန္းႏုိင္ေတာ့ဘဲ ဒုစ႐ိုက္ဝါဒီမ်ား ဘဝသို႔ ဦးေစာက္ကြၽမ္းျပန္ ထုိးက် ပ်က္စီး သြားၾကရသည္။ မၾကာ ေသးမီက မကၠဆီကို ႏုိင္ငံမွ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုကို သာဓကအျဖစ္ ႐ႈပါ။ မကၠဆီကို ႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ ဘက္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စု အရီဇိုးနား ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ ေနသည့္ ၿမိဳ႕ငယ္ကေလး တစ္ၿမိဳ႕ရိွ သည္။ ထိုၿမိဳ႕တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္းမ်ား ႀကီးစိုးၿပီး တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့ေနရာ ၿမိဳ႕လူထု သည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ဒဏ္ရာ ေတြရလာၾကသည္။ ၿမိဳ႕လူထု၏ ဒုကၡသုကၡေတြကုိ တာဝန္ယူ တာဝန္ ခံရမည့္ အစိုးရကလည္း မ်က္ႏွာလႊဲ ခဲပစ္၊ ဥေပကၡာ ႐ႈထားသည္။ ဤ တြင္ ၿမိဳ႕လူထုသည္ မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္လာၾကၿပီး လက္နက္ကိုင္စဲြကာ မူးယစ္ဂိုဏ္းေတြကို ကိုယ္တုိင္ ႏွိမ္ နင္းေခ်မႈန္း ၾကေတာ့သည္။ အစိုးရ ကလည္း သူတုိ႔ မစြမ္းႏုိင္ေသာ အရာကုိ အရပ္သားလူထုက စြမ္း စြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္ ကိုၾကည့္ၿပီး လိုအပ္မွသာ ဝင္ ေရာက္စြက္ဖက္သည္။ ဤတြင္ မည္သို႔ေသာ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိး ေပၚေပါက္လာပါသနည္း။

မူးယစ္ ဒုစ႐ိုက္ ႏွိမ္နင္းေရး အရပ္သား ေဗာ္လံတီယာ တပ္ဖဲြ႕ သည္ ေအာင္ျမင္မႈတြင္ ယစ္မူး႐ုံ သာမက သြားရည္က်ေလာက္စရာ မူးယစ္ေဆးဝါးမွ ရရိွသည့္ အျမတ္ အစြန္း ေငြေၾကးဓနေတြကို တပ္မက္ ေတာင့္တလာၾကသည္။ လြယ္ကူပါ သည္။ သူတုိ႔မွာ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႕ေတြရိွေနၿပီ မဟုတ္ပါလား။ မူးယစ္ေဆးဝါး ဒုစ႐ိုက္ ကုန္သြယ္ မႈကို သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ လုပ္ၾကေလ ေတာ့သည္။ ဤသို႔ဤႏွယ္ ျပည္သူ လူထုအေပၚ သစၥာေဖာက္သည့္ အမူအက်င့္မ်ဳိး မွာ မဆန္းလွပါ။

၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားဆီတုန္းက ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေန စာေရး သူ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မ်ားသည္ ‘ႏုိင္ငံေရးသမား’ အမည္ခံ လက္ နက္ကိုင္မ်ား၏ အႏိုင္က်င့္ လူေပၚ လူၫြန္႔ခူးမႈေတြကို ခံေနၾကရ သည္။

မၾကာမီ အႏုိင္က်င့္ခံ ျပည္သူ မ်ားဘက္မွ လက္နက္ကိုင္ ျပည္သူ႔ စစ္အဖဲြ႕မ်ား ေပၚလာၾကသည္။ ျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွာ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး ျပည္တြင္း စစ္မီး အရိွန္အဟုန္ ေကာင္းစဥ္က လက္ေစာင္း ထက္ခဲ့ဖူးေသာ စာေရး သူ၏ဦးႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေန သည္။ ထိုဦးႀကီးသည္ ေတာရြာမွာ မေနဘဲ လံုၿခံဳမႈရိွေသာ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ တပည့္တပန္းမ်ားႏွင့္ေနသည္။ တစ္ခါေသာ္ သူ၏ ဇာတိေက်းရြာ ကို ‘သူပုန္လက္ခံ၊ သူပုန္အားေပး ေသာရြာ’ ဟုဆုိကာ သူကိုယ္တုိင္ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဝင္စီးသည္။ စင္စစ္ ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က ရြာအနီးတြင္ ေသာ္မွ ေသာင္းက်န္းသူေတြ မခုိ ေအာင္းခဲ့ၾကပါ။ ရြာထဲတြင္ကား ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ေျခရာပင္ မရိွ။ သို႔ေသာ္ ဦးႀကီး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔သည္”ေျပးႏိုင္မွ လြတ္မဟဲ့ေနာ္။ နင္တုိ႔အသက္ဖက္ နဲ႔ထုပ္ၾကေရာ့လဟဲ့”ဟု ညာသံေပး ကာ ရြာကိုဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ သိမ္းပိုက္ၾကသည္။

ေက်းရြာလူထုကား ေသနတ္ ေဖာက္သံၾကားကတည္းက အိမ္ ၿခံကြၽဲႏြားေတြကို ေပယ်ာလကန္ ျပဳကာ လြတ္ရာကြၽတ္ရာ ထြက္ ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ဒုတိယကမၻာစစ္ လက္က်န္ အဂၤ လိပ္႐ိုင္ဖယ္ အစုတ္ႀကီးေတြ တ ကားကားျဖင့္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေမႊေႏွာက္ ရွာေဖြၾကသည္။ သူပုန္ သူကန္ ေသာင္းက်န္းသူကို ရွာေဖြၾကျခင္းေလာ။ မဟုတ္ပါ။ ဆန္ေတြ၊ ဆီေတြ၊ ေပါ့ပါးေသာ အဖိုးတန္ ပစၥည္းေတြ ရွာေဖြၾကျခင္း ပါ။ သူတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေမႊေႏွာက္ ရွာေဖြၿပီးေတာ့ သူတုိ႔လိုရာ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ သယ္ေဆာင္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ၾက ေတာ့သည္။

ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာ၍ စာေရးသူ၏ဦးႀကီး ေခါင္းျဖဴစြယ္ က်ဳိးျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အထက္က ဆုိခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္ အေၾကာင္း စာေရး သူက စကားစပ္ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။

”ငါကအစ ငါ့ရဲေဘာ္ေတြ အားလံုး လခတစ္ျပားမွ ရခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ကိုယ့္ထမင္း ကုိယ္စားရတယ္။ ယူနီေဖာင္း ကုိယ့္ဘာသာ ဝယ္ဝတ္ရတယ္။ ဒီ ေတာ့ အခြင့္ႀကံဳတဲ့ အခါ စားဖို႔ ေသာက္ဖို႔ ေလာက္ေတာ့ ခရီးသြား ဟန္လႊဲယူခဲ့ၾကတာ တရားပါတယ္ ကြာ” ဟု ဦးႀကီးက အေၾကာင္းျပ ခ်က္ေပး ရွင္းျပသည္။ သူ႔ရဲေဘာ္ ေတြ၏ သူခုိးဓားျပ ဆန္ေသာလုပ္ ရပ္ကုိ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသား ေတြက ဘယ္သူ႔ထံ တုိင္ၾကားရမွန္း လည္းမသိ။ သိလွ်င္လည္း တုိင္ၾကား ဝံ့ၾကမည္ မဟုတ္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း စစ္ေရး ပဋိပကၡ မ်ားၾကားမွာ ဟိုမေျပးသာ သည္မေရွာင္သာႏွင့္ ၾကားညပ္ၾက ရကုန္ေသာ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကို ‘ကြၽဲႏွစ္ေကာင္ခတ္ တဲ့ၾကားက ေျမစာပင္’ ဟု ဥပမာ ေပးခဲ့ၾကျခင္းမွာ မွန္သေလာက္ ရင္မခ်ိစရာ ေကာင္းသည္။

ေရွးလူေတြကအစ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္လူသားအထိ တစ္စံု တစ္ရာ ေသာ အလုပ္ကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေန ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေကာင္းအဆိုးကို သမိုင္းက ဆံုးျဖတ္သြားသည္။ လုပ္ ေဆာင္မႈအမွားအမွန္ကုိ သမုိင္းက သက္ေသခံ သြားသည္။ ေရာမ ဧကရာဇ္ ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာသည္ ေရာမသမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဘုန္း တန္ခိုးအာဏာ အေတာက္ပ အထည္ဝါဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ အီဂ်စ္ ျပည္ကို တုိက္ခုိက္ သိမ္းပိုက္ခ်ိန္ အထိ သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အျပစ္ေျပာစရာ မရိွေသး။ အီဂ်စ္ ဘုရင္မ ကလီယုိပက္ထရာကို လက္ထပ္၍ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ေရႊလမ္း ေငြလမ္းေဖာက္ရန္ အားထုတ္ျခင္း ကိုေတာ့ ေရာမဆီးနိတ္ Senate (လႊတ္ေတာ္) က လက္မခံႏုိင္ဘဲ ဂ်ဴးလိယက္ ဆီဇာကို လုပ္ႀကံၾက သည္။ ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာ နတ္ရြာစံ ေသာ္လည္း ျပႆနာက ေအးၿငိမ္း မသြားဘဲ ျပည္တြင္းစစ္ ဆီသုိ႔ ဦးတည္ သြားခဲ့ျပန္ပါသည္။ လူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ ဘဝသည္ သူ၏ က်င့္ႀကံျပဳမူမႈ အေပၚ မူတည္ ကာ သူ႔ႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းလမ္းေၾကာင္း ကို ေကြ႕ေကာက္ သြားေစေၾကာင္း ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာ ၏ျဖစ္ရပ္က သာ ဓက ျပပါသည္။ ဂ်ဴးလီယက္ဆီဇာ သည္ ေရာမ၏ ဂုဏ္ကုိျမႇင့္တင္ ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူလုပ္ ႀကံခံရျခင္းအားျဖင့္ ေရာမသည္ ဗ႐ုတ္ဗရက္ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္သြားသည္။ စာေရးသူတုိ႔ ႏုိင္ငံ မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္၊ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အေရးအရာ ဦးစားမေပး ဘဲ သူ႔ကြၽန္ဘဝက လြတ္ေအာင္ ဦးလည္မသုန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သူ လုပ္ႀကံခံ လိုက္ရျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရ သည့္တုိင္ ဗ႐ုတ္ဗရက္ ကေသာင္း ကနင္း ျဖစ္သြားသည္။ ထိုသို႔ မတည္ၿငိမ္ မေအးခ်မ္းသည့္ အေျခအေနမွ ယေန႔ တုိင္ေအာင္ မထေျမာက္ႏုိင္ေသးပါ။

မႏုႆ လူသားတုိ႔ မည္သည္ ကိုယ္က်ဳိးကိုယ့္အုပ္စု အက်ဳိး၏ လႊမ္းမိုးမႈကုိ တြန္းလွန္ ဖယ္ရွားႏုိင္ ခဲသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ မ်က္ႏွာကို အေလးအျမတ္ျပဳ ေထာက္ထားသူ မ်ားမွာ လူနည္းစုသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား ေထြျပားၿပီး ပထဝီဝင္ အရ ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႔ ကဲြျပား ျခားနားမႈမ်ား ရိွေသာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း တန္းတူညီတူ ျဖစ္မႈ ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူလွပါ။ မျဖစ္ႏိုင္ဟူ၍ကား မဟုတ္။ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂညီၫြတ္ သည့္ကာလ သို႔ေရာက္ေအာင္ ဇြဲ ျဖင့္ သြားေနၾကရဦးမည္။ တစ္ေန႔ ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံ ေတာ္အတြက္ အက်ဳိးရိွေသာ အေပးအယူ ညိႇႏိႈင္းမႈတစ္ခုေပၚထြန္း လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ေကာင္းမြန္ေသခ်ာ သည့္ အေပးအယူ Compromise ရမလာဘဲႏွင့္ေတာ့ ‘ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ’ ဟူ သည္ကို အိပ္မက္ပင္ မက္၍မရပါ။

လူသည္ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲ တတ္သည္ ကေတာ့ မွန္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ ေရးနယ္ပယ္တြင္ ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲမႈမရိွေသာ ႏုိင္ငံသား ေကာင္းေတြ ဦးေဆာင္ေနလွ်င္၊ ထိုသူေတြ အင္အား ေကာင္းေန လွ်င္၊ ထိုသူေတြက စံျပႏုိင္ငံေရး သမားေတြ ျဖစ္ေနၾကလွ်င္၊ ျပည္ သူလူထုကလည္း ေဘးပေယာဂ ၏ အႏၲရာယ္ကို ပါးပါးနပ္နပ္ ႀကိဳတင္ နားလည္ ထားလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လွပေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ျပည္သူလူထုသည္ အတိတ္မွ ရွည္လ်ားေသာ ပေဒ သရာဇ္ေခတ္မ်ားထဲတြင္ သင္ယူ လုိက္နာစရာ မ်ားကို ေတြ႕ရိွႏိုင္သည္။ သူ႔ကြၽန္ဘဝ နယ္ခ်ဲ႕ ကိုလိုနီေခတ္ ထဲမွာလည္း မိမိတုိ႔၏ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ေတြ႕ရိွႏိုင္ သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရသည္မွ ယေန႔အထိ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ သမုိင္းထဲတြင္လည္း ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ မ်ားစြာကို ေလ့လာၾကည့္ ႏိုင္သည္။ ဆရာေကာင္း က စိတ္လို လက္ရသင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေနသည္ ကို ဂ႐ုမမူေသာ တပည့္သည္ ဗာလာနံ တပည့္ဆုိးသာ ျဖစ္ေရာ့ မည္။ ဆရာေကာင္း တပည့္ ျဖစ္ပါ လ်က္ ပန္းေကာင္းမပန္ႏုိင္ျခင္း မွာ ပန္စရာ ဦးေခါင္း မရိွ၍မ်ားေလာ …။ သမုိင္းသည္ ဆရာေကာင္း ပီသစြာ အစဥ္အၿမဲ သင္ၾကားပို႔ခ် လ်က္ရိွပါသည္။ ။

ၾကဴးႏွစ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*