လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းခန္႔ ျပည္ပတင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္လုပ္ေဆာင္မည္

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းခန္႔ ျပည္ပတင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္လုပ္ေဆာင္မည္
April 5, 2017 Asian Fame

12:12 pm
လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းခန္႔ ျပည္ပတင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္လုပ္ေဆာင္မည္

Pathein (2)

ေအာင္ျပည္႕စံု
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၄

လာမည့္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္(၂)သန္းအထိ တင္ပုိ႔ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ား ကို ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္ေစရန္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကဲြ တင္ပုိ႔မႈပမာဏတန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၆ သန္း ရရွိခဲ့သည္။

ယခင္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းက ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၅၄ ႏိုင္ငံကို ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၃ ႏိုင္ငံကို ဆန္ကဲြတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ သည္။ ယခု ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ”ၿပီးခဲ့တဲ့ဘ႑ာႏွစ္က ပံုမွန္ ဆန္တင္ ပုိ႔တဲ့ ႏိုင္ငံက ၃၃ ႏိုင္ငံ၊ ေစ်းကြက္အသစ္က ၂၁ ႏိုင္ငံထပ္ရရွိခဲ့တာပါ။ ဆန္ကဲြဆိုရင္ လည္း ပံုမွန္တင္ပို႔တဲ့ႏိုင္ငံက ၁၁ ႏိုင္ငံနဲ႔ ေစ်းကြက္အသစ္က ၂၂ ႏိုင္ငံအထိ ရရွိခဲ့ တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အခုဘ႑ာႏွစ္မွာ ေတာ့ ဆန္နဲ႔ ဆန္ကဲြတန္ခ်ိန္ ၂ သန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ဆိုသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ရပ္ ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ျပည္ပေစ်းကြက္ကို အဆင့္အတန္းျမင့္စြာ ထိုးေဖာက္တင္ပို႔ႏိုင္ ေရးအတြက္ ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ သက္တမ္း ပထမတစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း ဆန္ႏွင့္ဆန္ကဲြ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္႔ ေစ်းကြက္သစ္ႏိုင္ငံမ်ားကို ရွာေဖြေပးႏိုင္ ခဲ့သည္။ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကဲြတင္ပို႔ရန္အတြက္ ေစ်းကြက္သစ္ရရွိခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ ဥေရာပႏွင့္ေတာင္အာဖရိကတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံ အမ်ားစု ပါဝင္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈမွအေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၇ဝဝ ေက်ာ္အထိ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ျပည္ပပို႔ကုန္ ပမာဏ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိရွိ ေနခဲ့သည္။ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကဲြတင္ပို႔မႈမ်ားအပါအဝင္ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၃၅ဝဝ အထိရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားၿပီး ဆန္ႏွင့္ဆန္ကဲြတန္ခ်ိန္ကို ၂ သန္း အထိ တင္ပို႔ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*