ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားထုတ္ေရာင္းရန္ ဗဟုိဘဏ္ ျပင္ဆင္ေန၊ အနည္းဆုံး ၆ လခန္႔ၾကာျမင့္ဦးမည္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားထုတ္ေရာင္းရန္ ဗဟုိဘဏ္ ျပင္ဆင္ေန၊ အနည္းဆုံး ၆ လခန္႔ၾကာျမင့္ဦးမည္ဟုဆုိ
April 5, 2017 Asian Fame

12:20 pm
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားထုတ္ေရာင္းရန္ ဗဟုိဘဏ္ ျပင္ဆင္ေန၊ အနည္းဆုံး ၆ လခန္႔ၾကာျမင့္ဦးမည္ဟုဆုိ

မွဴးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၃

အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ားကို ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းဆုံး ၆ လခန္႔ၾကာဦး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၏ Executive Senior Manager ဦးသက္ထြန္းဦး က ေျပာသည္။ ”ဗဟုိဘဏ္က လုပ္ေဆာင္ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ခုေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါဘူး ၾကာဦးမွာပါ”ဟု ဦးသက္ထြန္းဦး ကေျပာသည္။

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္ေရာင္းခ်ရသည့္ ပမာဏသည္ က်ပ္ ၄,၂ဝဝ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အစီရင္ခံ စာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၏ အစိုးရအသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္လို ေငြပမာဏသည္ ေရွ႕ေျပးဘတ္ ဂ်က္တြင္ က်ပ္ေငြဘီလ်ံ ၄,ဝဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္ အပါအဝင္ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုလံုး ၏ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ပမာဏ က်ပ္ေငြဘီလ်ံ ၅,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

အစိုးရအသံုးစရိတ္ ဘတ္ ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်း၍ ျဖည့္ဆည္းျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္၊ ေငြ တိုက္လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အ စီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ ေရာင္းခ်ရသည့္ ပမာဏ က်ပ္ ၁,၁၈၁ ဘီလ်ံရွိၿပီး ေငြတိုက္ လက္မွတ္ေရာင္းခ်ရသည့္ ပမာ ဏက်ပ္ ၃,ဝ၃၂ ဘီလ်ံ ေရာင္းခ်ခဲ့ သည္ဟုဆိုသည္။ အစိုးရေငြ တိုက္လက္မွတ္မ်ား၏ သက္တမ္း မွာ သံုးလ၊ ေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ ၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းအၾကားရွိသည္။ အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္၏ သက္တမ္းမွာ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၃ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္း မွာ ၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား သတ္မွတ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈမွာ က်ပ္ ၇ဝ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေနၿပီး ယခုႏွစ္သံုးလမျပည့္မီ အခ်ိန္အတြင္း က်ပ္ကိုးဘီလ်ံ ဖုိးခန္႔အထိ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*