ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္အသံုးျပဳသည့္ ကုန္က်စရိတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကထက္ ႏွစ္ဆမက ပိုမ်ားေန

ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္အသံုးျပဳသည့္ ကုန္က်စရိတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကထက္ ႏွစ္ဆမက ပိုမ်ားေန
April 5, 2017 Asian Fame

10:37 am
ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္အသံုးျပဳသည့္ ကုန္က်စရိတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကထက္ ႏွစ္ဆမက ပိုမ်ားေန

ele

PNews
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၄

လစ္လပ္သြားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ က်င္းပသည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္သည္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ကုန္က်ေငြကို လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၉ေနရာႏွင့္ အခ်ဳိး ခ်ၾကည့္ပါက မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ကုန္က်ေငြ ၈၄ သန္းျဖစ္ ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကထက္ ပိုမို မ်ားျပားေနသည့္ ပမာဏ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၁၇၁ ေနရာအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြက်ပ္၃၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ကသံုးခဲ့သည္။ ယင္းကုန္က်ေငြႏွင့္ အထက္ပါ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ကုန္က်ေငြကို အခ်ဳိးခ်ၾကည့္ပါက မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေငြက်ပ္ ၃၁ သန္းသာ အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ယခုၾကားျဖတ္အ တြက္ကုန္က်စရိတ္သည္ မဲစာရင္း ျပဳစုျခင္းအတြက္ကုန္က်ေငြ၊ မဲ႐ံုသံုး ပစၥည္းကုန္က်စရိတ္၊ မဲစာရြက္႐ိုက္ ႏွိပ္ခ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခမ်ားစသည္တို႔ ပါဝင္သည္ဟု ေျပာသည္။

ယင္းေငြကို ေကာ္မရွင္က ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းက လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္ ၅ေနရာ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း က လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၈ ေနရာ၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မြန္ႏွင့္ ရခိုင္ေဒသ တို႔က လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁ေနရာ တို႔အတြက္ မွ်ေဝအသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအေပၚ ဦးတင္ထြန္းက ”ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာ အခ်က္အလက္ မရွိေတာ့ ခုမေျပာႏိုင္ေသးဘူး” ဟု Popular News ကို ေျပာသည္။ ယခု လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ခုရွိ မဲေပးခြင့္ရသည့္ ဦးေရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပဲြကာလက ယင္းမဲဆႏၵနယ္ ဦးေရထက္ကြာျခားမႈ သိပ္မရွိသလို၊ မဲ ႐ံုအေရအတြက္မွာလည္း သိသာသည့္ ကြာဟမႈ မရွိေပ။ ကယားျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးေက်ာ္ဆန္းဝင္းက ”ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးကို ေမးတာ အေကာင္းဆံုးပါ” ဟု ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ PACE ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲဲ႕ ပ႐ိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာ ဦးဟန္စိုးထြန္းက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း မဲ ႐ံုမ်ား မဲ႐ံုသံုးပစၥည္းမ်ား ျပည့္စုံေနသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ”အေထြေထြတုန္းကေတာ့ မင္မရွိတာတို႔၊ တျခားလိုအပ္ခ်က္ရွိတာေတြရွိခဲ့တယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။ ပဲခူးတိုင္းအတြင္း လစ္လပ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အမွတ္ (၄) အတြက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုန္က်သည့္ ကုန္က်စရိတ္က ယခင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အတြင္း ထိုေနရာအတြက္ ကုန္က်သည့္ စရိတ္ထက္ ပိုမ်ားသည္ဟု ပဲခူးတိုင္းေရြးေကာက္ပဲြအရာရွိ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက Popular News ကို ေျပာျပသည္။ ”တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲစာရင္း ေကာက္တာေတြလည္း ပါတာေပါ့ဗ်ာ။ အရင္က အဲဒီလိုမလုပ္ဘူးေလ” ဟု သူက ေျပာသည္။ ေညာင္ေလးပင္ႏွင့္ ေက်ာက္တံခါး ႏွစ္ၿမိဳ႕အတြင္း တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲစာရင္းေကာက္ျခင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ပင္ သိန္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ့သည္ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက Popular News ကို ရွင္းျပသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*