ဒီမိုကေရစီက်က် စြပ္စြဲ အျပစ္တင္ခံရျခင္း

ဒီမိုကေရစီက်က် စြပ္စြဲ အျပစ္တင္ခံရျခင္း
April 5, 2017 Asian Fame

3:48 pm
ဒီမိုကေရစီက်က် စြပ္စြဲ အျပစ္တင္ခံရျခင္း

Bo-Nyein-Tharဒီမိုကေရစီသည္ အကန္႔အသတ္ မရွိ အလိုက္သင့္ အလ်ားသင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ ယင္းအဆိုအရ မည္သည့္ ဘက္သို႔ ဦးတည္ကာ ေျပာင္းလဲ တတ္သနည္း ဆိုေသာ အေမးထပ္ဆင့္လာလွ်င္ ရွင္းရသည္မွာ ပိုခက္သြားပါမည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တစ္ခုခုကို ပမာ ျပဳကာ ပံုျပမွသာ ေပၚလာမည္ျဖစ္ ပါသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံကို ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မွ ကသုတ္ကရက္ျဖင့္ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ရာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ အစ ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ဦးေဆာင္သူက အေမရိကန္ မဟုတ္လား။ တကယ္ ေတာ့ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မွ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အာဏာရွင္ တစ္ဦး တည္းက လႊမ္းမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း လြတ္ကင္းခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကာလအားျဖင့္ ႏွစ္ ၃ဝ ေလာက္ သာၾကာေသးသျဖင့္ ကိုရီးယားဒီမို ကရက္တစ္ ႏိုင္ငံက သက္တမ္းႏု နယ္ေသးသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ တတိယ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ား နည္းတူ အေမရိကန္ျပည္ ႏွင့္စာလွ်င္ ကိုရီးယား ဒီမိုကေရစီက အလြန္ ကြဲျပား ျခားနားပါသည္။ အေနာက္တိုင္းဒီ မိုကေရစီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ား ကို သူ႔အတိုင္း လိုက္မီဖို႕ဆိုလွ်င္ အားလံုး တစ္ညီတည္း ပါဝင္၍ အရွိန္ျပင္းထန္ကာ ႐ုတ္တရက္ တဆစ္ခ်ိဳးေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြား ရန္လိုေနေသး၏။ သူတို႔ အား ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈကာ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံကနမူနာ ယူရပါမည္။ မည္သို႔ ပင္ဆိုေစကာမူ မိမိတို႔က ဒီမိုကေရစီ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေလာက္သာ ရွိေသးသျဖင့္ မိမိတို႔ တင္ထားခဲ့ ေသာ အစိုးရထံမွ ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားသာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပဳတတ္ ၾကပါေသးသည္။ မိမိတို႔ထံက ေပးရန္မူ ယခင္ အက်င့္ေဟာင္းမ်ား မေပ်ာက္ေသး သျဖင့္ ”ငါ့အမ်ိဳး ေတြမွ မဟုတ္ဘဲ”ဟု ေျပာၾကပါ လိမ့္မည္။။

ျမင္သာထင္သာေအာင္ ဥပမာ ေပးပါမည္။ အမွန္တကယ္တမ္း ဆိုရလွ်င္ ကိုရီးယားသည္ စတုတၳ ေျမာက္ ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသာ ရွိေသး၏။ ဆိုလိုရင္းမွာ ႏွစ္ ၇ဝ အတြင္း ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲခဲ့ၾကသည္မွာလည္း ေလးႀကိမ္ ထက္ မပိုေသးသျဖင့္ မတည္ၿငိမ္မႈ အမ်ားအျပား ရွိေနႏိုင္ေသးသည္။ ျပင္သစ္ တို႔ကိုပဲၾကည့္။ သူတို႔ႏိုင္ငံ သည္ ပၪၥမေျမာက္ သမၼတႏိုင္ငံ ေတာ္အဆင့္တြင္ သာရွိေသးေသာ္ လည္း ဒီမိုကေရစီသက္က ၂၂၆ ႏွစ္ ရွိခဲ့ၿပီ။ ထိုမွ်သက္တမ္း ရွည္ခဲ့သည္ ကိုသာ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ပါ။ သူတို႔၏ ပထမဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ၁၇၉၁ တြင္ တရားဝင္ အတည္ျပဳ ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္၍ မယ္မယ္ရရ ျငင္းခံု စရာမ်ား ကုန္ေနေလာက္ၿပီ။ မိမိတို႔ ၏ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကေရးဆြဲၿပီး ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵ ခံယူပြဲႀကီးပင္ က်င္းပခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ စိတ္ထဲတြင္ အမွန္တကယ္ မရွိၾကဘဲ ဝိနည္း လြတ္႐ံုျပဳခဲ့သလားမသိ။ ျပည္သူ လူထု အမ်ားစု၏ ႏွလုံးထဲတြင္ ႀကိတ္ခဲေျဖ မေျပၾက။ ျငင္းခံုၾက ေတာ့မည္ဟု ျပင္ကာသာရွိေသး သည္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္မည့္ ဦးကိုနီကလည္းမရွိေတာ့၍ မည္သူ႔ ကို ”အဘ” ေခၚရမည္ မသိႏိုင္။

သူတို႔ထံတြင္မူ ရွင္းလင္းျပတ္ သားသည္ဟု ေျပာရမလား။ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦး ဆံုးအမ်ဳိးသမီး သမၼတျဖစ္ေသာ ပတ္ဂြမ္ေဟးကို ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုဆိုင္ ရာ တရား႐ံုးက ရာထူးမွ ဖယ္ရွား သင့္ မသင့္မဲေပးၾကရာ တစ္သေဘာ တည္း ဆႏၵျပဳလိုက္ၾက၍ ႏိုင္ငံ ေတာ္အား သစၥာေဖာက္ဖ်က္ မႈျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား စြပ္စြဲအေရးယူကာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တာဝန္ကို ႐ုပ္ သိမ္းလိုက္ၿပီတဲ့။ ထို႕ေနာက္ေထာင္ သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားလိုက္ၿပီတဲ့။ ဤသတင္းထူးကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ေျပာသူမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ၾကားသိၿပီး ျဖစ္ၾကပါမည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း ဇာတ္ လမ္းတြဲမ်ားကလည္း လာေခ်ေသး သည္။ သာမန္ ကိုရီးယား ျပည္သူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ တရားစြဲခံရဦးမည္ ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းအ ျဖစ္ကိုမူ တခမ္းတနား မဖြဲ႕ႏြဲ႕လို ေတာ့ပါ။ တစ္ခု ေျပာလိုသည္မွာ သူတို႔ထံတြင္ အသနား ညႇာတာ ျခင္း မရွိပံု။ မိမိတို႔ အတုယူသင့္ သည္။ ”ေျခမ မေကာင္း ေျခမ၊ လက္မ မေကာင္း၊ လက္မ”ပဲ။ သံ ေယာဇဥ္ တြယ္မေန။ ျပတ္သား သည္။

အမွန္စင္စစ္ ပတ္၏အျပဳ အမူသည္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ မရွိဘူးဟု အထင္အျမင္ခံရ၏။ ဆင္ျခင္ဥာဏ္နည္းကာ တစ္ဖက္ သား ေျပာဆိုျပဳမူသည္ကို ဂ႐ုမစိုက္ ဟု အျပစ္ဆိုၾကသည္။ ေျမနိမ့္လွ်င္ လွံစိုက္ၾကသည္မွာ ဓမၼတာေပကိုး။ အကယ္၍ ကံၾကမၼာက မ်က္စိ လည္ လမ္းမွားကာ ပတ္ကို ေတာင္ ကိုရီယားတြင္ မေမြးဖြားဘဲ အေမရိ ကန္ျပည္တြင္ ေမြးခဲ့သည္ ဆိုပါက ဘဝေပး အေျခအေန တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ပတ္ ျပဳခဲ့သည္မ်ားက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္မူ ကသိကေအာင့္ ျဖစ္ ေစ႐ံု။ မိုက္မဲ႐ံုမွ်သာ။ ထိုမွ်ျဖင့္ သမၼတ တစ္ဦးကို စစ္ေဆးအေရးယူ အျပစ္ေပး၍ရေသာ နည္းလမ္း မရွိ။ ဒီလိုနည္းမ်ဳိး ႏွင့္မူ သမၼတကိုတိုက္ ခိုက္၍မရ။ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုတြင္ လုပ္ငန္း တာဝန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း တစ္ခုတည္းသာ ယင္းကိစၥႏွင့္ အေရးယူႏိုင္သည္ ဆို၏။ ဒီမိုကေရစီ သက္တမ္း မရင့္ တရင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ မူ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္လႈပ္ရွား ခံစား မႈနွင့္ပင္ ျပဳတ္က်သြားႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ႏွင့္ အစစ အရာ ရာ မတူညီၾကေပ။ တစ္ခုေတာ့ေတြး မိသည္။ ‘ပတ္’ လိုလူမ်ိဳး၊ ‘ပတ္’ လို စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ိဳး ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တြင္ သမၼတအျဖစ္ဝင္ အေ႐ြးခံရန္ အလားအလာ မရွိ၍ ေတာ္ေသး သည္။

လက္ေတြ႕တြင္ ”ဒီမိုကေရ စီဆိုတာ ဒီလိုသေဘာလား” ဟု ေမးၾကလွ်င္ မည္သို႔ေျဖမည္နည္း။ ႏိုင္ငံတိုင္း အတြက္ ဒီမိုကေရစီသည္ တူၾကသည္ဟု ခပ္ဝါးဝါးေျဖပါက အေျခခံအားျဖင့္ လြဲသြားၿပီဟု ဆိုရမလို ျဖစ္ပါသည္။ၾကည့္ေလ။ ပတ္ဂြမ္ေဟး ႏွင့္ ထရမ္႔တို႔၏ အျဖစ္ မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္။ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ကံၾကမၼာ ႏွစ္ခုက အေျခ အေနခ်င္း တူဖို႔ေကာင္းသည္ဟု ဆိုရမည္။ မီဒီယာမ်ားက ေပၚ ေပါက္လာမည့္ ရလဒ္မ်ားကို မ်က္ ႏွာဖံုးသတင္း အျဖစ္ ဆက္တိုက္ ေဖာ္ျပၾကပါလိမ့္မည္။ သူတို႔လည္း ေတြးေတာ ခံစားၾကျခင္းမ်ားက အျခားသူမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း လို က်ပံုရသည္။ တြစ္တာတြင္ ဝင္ေရးၾကျခင္းမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ ေတာ့ ”အေမရိက ႏိုင္ငံသားတို႔၊ သင္တို႔လႈပ္ရွားၾက”၊ ”ေနာက္ တစ္ခါဆို ထရမ့္ရဲ႕အလွည့္ ေရာက္ ေတာ့မည္” တဲ့။ မည္သို႔ေသာ ေရေျမတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ ေစ။ ျပည္သူ အမ်ားစု၏ စိတ္ ခံစားခ်က္မ်ား၏ အံုၾကြမႈက တူညီ ၾကသည္ဟု ဆိုမည္ေလာ။

စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရ ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖယ္ ရွားရန္ျဖစ္လွ်င္ ဥပေဒႏွင့္ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ လာရန္မွာ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း မ်ားႏွင့္သာ အဆင္ေျပပါမည္။ ထိုနည္းလမ္း မ်ားကား အလြန္ အမင္း ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ္လည္း အသံုးတည့္ႏိုင္ပါေသးသည္။ ဥပမာ ေပးပါဦးမည္။ ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံတြင္ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထား သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒ ဆိုသည္မ်ိဳး အလ်င္းမရွိ။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔ ဒီမိုကေရစီ အေရးအရ ေစာဒက တက္၍ ျငင္းခုံၾကမည္ ဆိုလွ်င္ Magna Cartaျပန္တမ္း အထိ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေတာ့။ ၄င္း ျပန္တမ္းတြင္ ၁၂၁၅ ခုႏွစ္က တည္းက ဂြၽန္ဘုရင္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ အဂၤလိပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရး တို႔ကို အာမခံထား သည္။ ယင္းျပန္တမ္း ကပင္ ႏွစ္ ရာစု ရွစ္စု ၾကာျမင့္ေနၿပီ။ ယေန႔ ေခတ္ ကာလတြင္ ရွိေသာ အဂၤလိပ္ တုိ႔၏ ဥပေဒတခ်ဳိ႕တစ္ဝက္မွာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ဆိုရမည္ ထက္ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ရည္ၫႊန္း ဥပေဒ အဆံုးအျဖတ္ မ်ားမွ အေျခ ခံ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒ တို႕ကို ဖ႐ိုဖရဲ အေျခအေန မေရာက္ ေစရန္ တားဆီး ကာကြယ္ ထား သည္ဆို၏။

ဥပမာ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း ၏ ”အယံုအၾကည္ မရွိအဆို” တင္ သြင္းျခင္း၏ သေဘာမွာ လူႀကိဳက္ မမ်ားေသာ သာမန္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မမွန္ မကန္ ျပဳသည္ထင္ျမင္၍ ျဖဳတ္ခ် ရန္ အဆိုတင္ႏိုင္သည္။ အလားတူ မိမိ တင္ခဲ့ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ တစ္ ခုခုကိုလည္း မိမိသေဘာ အ ေလ်ာက္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိ သည္ဟူ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ေနရာတိုင္း တြင္ လူႀကီး လူေကာင္း တို႔၏ သေဘာ တူညီခ်က္ ဟူေသာ အ ခ်က္ေပၚ၌ခ်ည္း အားထား ယုံ ၾကည္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ယင္းအ ရာသည္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ မ်ားကဲ့သို႔ ေတာင္ကိုရီးယား တြင္ အလုပ္မ ျဖစ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒီမို ကေရစီဆိုသည္မွာ ယင္းေနရာ မ်ိဳး၌ ႏုနယ္ဆဲ ရွိေသးသည္။ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ အာဏာကို ကန္႔ သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ပိုမို၍ပင္ ႏုနယ္ေသး၏။ ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ထိန္း ထားေသာ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု တြင္လည္း လက္ေတြ႕ အလုပ္ မျဖစ္သကဲ့သို႔ အျခား ေသာမည္သည့္ တိုင္းျပည္တိုင္း တြင္မဆို ဒီမိုကေရစီ က်က် မက်င့္ သံုးႏိုင္ၾကေသးေခ်။
လက္ေတြ႕ ေလာက၌ သမၼတကို စစ္ေဆး အေရးယူမည္ ဆိုရာတြင္ သက္ ေသခံ အေထာက္အထားၿပီး သက္ေသခံ အေထာက္အထား ဆင့္ ကာဆင့္ကာ လိုသည္။ သက္ေသခံ အျပည့္စံုဆံုး ျဖစ္ရမည္။ ၄င္းသည္ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္ သည္။ သက္ေသ သာဓကမ်ားမွာ သိသာ ထင္ရွား၍ ခိုင္လံုျပည့္စံုကာ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ရွိရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုသို႔ဆႏၵ ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ ျဖစ္ေစ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး မျဖစ္ေပၚသည္မွာ အသင့္ေတာ္ ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

အတိုခ်ဳပ္ကာ ရွင္းပါမည္။ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္၌ သမၼတတစ္ဦး ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲကို မေျပာႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းအႀကီး အကဲမ်ားကိုပင္ နာယကဂုဏ္ကို ရည္မွန္းကာ အမ်ားက ေလးစား ၾကည္ညိဳ ၾကၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိမိတို႔ျပည္သူ လူထုမ်ားမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးပီပီ စိတ္ရင္း အေနျဖင့္ ႐ိုးအၾကသူ မ်ား၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအပါ အဝင္ အထက္အႀကီးအကဲ မ်ားကို ႐ုပ္ပိုင္း အရျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းအရ ျဖစ္ေစ မိမိတို႔ထက္ သာလြန္ၾက သည္ဟု ထင္မွတ္ထားၾကသူမ်ား ပါသည္။ ႐ိုး႐ိုးလြယ္လြယ္ ေျပာရ လွ်င္ျပည္သူ အမ်ားစုက ေတြးၾက သည္။ ”မိမိတို႔သာ အရက္ေသာက္ လွ်င္ေသာက္မည္။ အရက္မူး၍ ရပ္႐ြာထဲတြင္ ေအာ္ဆဲေကာင္း ေအာ္ဆဲမည္။ မိန္းမမ်ားႏွင့္ ထည္လဲ တြဲလွ်င္တြဲမည္။ မိမိတို႔သာ အက်င့္စာရိတၲ ပ်က္ေကာင္းပ်က္ ပါေစ”၊ မိမိတို႔၏ အထက္လူႀကီး မ်ားကိုကား အျပစ္ဟူ၍ ျမဴမွ်ပင္ မစြန္းေစခ်င္ေသာ စိတ္မ်ဳိး ရွိ ၾကပါသည္။
ထို႔ျပင္ အျခားသူမ်ား အေျပာမွလြတ္ေအာင္ အျဖဴထည္ ျဖစ္ေစ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ရင္းျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုး ဘဝေပးကုသိုလ္ မိမိတို႔ထက္ ပိုသာ ၍ အထက္ေနရာ ေရာက္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆထား သည့္အတိုင္း အထက္ လူႀကီးမ်ား သည္ တစ္သက္တာ ပတ္လံုး ထို သို႔ေသာ အထက္ေနရာ၌ တည္ ေနႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ လိုက္ပါသည္။

ဘိုၿငိမ္းသာ ။ ၂ဝ၁၇
@CNN User Things can be a lot worse. The idea that they can’t is the reason Trump was elected in the first place.

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*