ထုိင္းရွိ CI အေထာက္အထားထုတ္ေပးေရး စခန္းမ်ား သႀကၤန္ကာလအတြင္းပိတ္မည္

ထုိင္းရွိ CI အေထာက္အထားထုတ္ေပးေရး စခန္းမ်ား သႀကၤန္ကာလအတြင္းပိတ္မည္
April 5, 2017 Asian Fame

1:34 pm
ထုိင္းရွိ CI အေထာက္အထားထုတ္ေပးေရး စခန္းမ်ား သႀကၤန္ကာလအတြင္းပိတ္မည္

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၄

သႀကၤန္ကာလအတြင္း ထိုင္းရွိ CI ထုတ္ေပးေရးစခန္းမ်ား ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမား သံအရာရွိ႐ံုးက ေၾကညာထားသည္။မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ CI စာအုပ္ ထုတ္ေပးေရးစခန္းမ်ား ပိတ္ထားမည့္ရက္မွာ သႀကၤန္ကာလျဖစ္သည့္ ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္းငါးရက္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားသံ အရာရွိ႐ံုးက ဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ သႀကၤန္အျပီး ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စခန္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ပံုမွန္အတိုင္းျပန္လည္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားသံအရာရွိ႐ံုးက ေၾကညာထား သည္။ ထိုင္းတြင္ CI စာအုပ္ထုတ္ ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို မတ္လအတြင္းကတည္းက ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ေနရာ ေျခာက္ခုတြင္ စခန္းေျခာက္ခုဖြင့္ လွစ္၍ ထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိင္းအစိုးရက သႀကၤန္ကာလအတြင္း ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ေန ရပ္ျပန္ခြင့္ကို ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၃ဝ ရက္ေန႔ထိ ၂၅ ရက္ခြင့္ျပဳ ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္မည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ လို အပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း၊ ပတ္ စပို႔၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ စသည္တို႔ကို မိတၱဴအပါအဝင္ယူ ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုအပ္၍ စစ္ ေဆးမႈမ်ား ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားသံအရာရွိရံုးက သတိေပး ေၾကညာ ထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*