ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရနံေျမအလုပ္သမားေတြက အစိုးရဝန္ထမ္းေတြပါ …ဒီေတာ့ အစိုးရဝန္ထမ္း အခြင့္အေရးရဖို႔လိုပါတယ္ …

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရနံေျမအလုပ္သမားေတြက အစိုးရဝန္ထမ္းေတြပါ …ဒီေတာ့ အစိုးရဝန္ထမ္း အခြင့္အေရးရဖို႔လိုပါတယ္ …
April 5, 2017 Asian Fame

1:44 pm
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရနံေျမအလုပ္သမားေတြက အစိုးရဝန္ထမ္းေတြပါ …ဒီေတာ့ အစိုးရဝန္ထမ္း အခြင့္အေရးရဖို႔လိုပါတယ္ …

29

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေရနံေျမအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြ စုေပါင္းၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တစ္ခုကို မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က စတင္ဖြဲ႕ စည္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရနံေျမအလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရယ္လို႔ သီးသန္႔ရပ္တည္မႈနဲ႔ ေပၚ ေပါက္လာတဲ့ ဒီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဟာ ေရနံေျမအလုပ္သမားေတြ အက်ဳိးအတြက္ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္၊ အဖြဲ႕ရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနတို႔ကိုသိရဖို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေလးႏုိင္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေရနံေျမ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္
ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေလးႏုိင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ပထမ ဦးစြာ ဘာေတြလုပ္သြားမယ္လို႔ ရည္မွန္းထားပါ သလဲခင္ဗ်ာ။

အဓိက က ေရနံေျမ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးေတြကို ရရွိဖုိ႔နဲ႔ ကာကြယ္ ေပးဖို႔ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းဖို႔၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ကို အလုပ္သမားေတြ ရရွိဖို႔၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လူေနမႈဘဝ ျမင့္မား တိုးတက္လာဖို႔ အစိုးရ / အလုပ္ရွင္ / အလုပ္ သမား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔။ ဒါေတြကို ဦးစြာ လုပ္သြားမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ ၈၇ အတိုင္း ေရနံေျမအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြ လြတ္လပ္စြာ ေပၚေပါက္လာဖို႔ကိုလည္း လုပ္သြား မွာပါ။

အခုဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ေရနံေျမအလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခုလံုးက ေရနံေျမအလုပ္သမားေတြ အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳ ထားတာလား ခင္ဗ်ာ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ ေရနံေျမ စုစုေပါင္း ေဒသႀကီး ၁၃ခုရွိတယ္။ အခုဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ အထဲမွာ ေရနံေျမေဒသ ၁၁ ခု ပါဝင္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ေဒသ ၂ ခုမွာ ေထာက္ရွာပင္ေရနံေျမ (ေရႊေရာင္မ်ိဳးဆက္) ဆိုတဲ့ အလုပ္သမားအဖြဲ႕က ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ မပါဝင္ဘူးေပါ့ေနာ္။ က်န္တဲ့ ေဒသတစ္ခုကေတာ့ ေရႊျပည္သာေရနံေျမ။ အဲဒီ ေဒသကေတာ့ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း မရွိေသးလို႔ပါ။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားၿပီလားခင္ဗ်။

ခု သႀကၤန္မတိုင္ခင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆိုေတာ့ ေနျပည္ေတာ္အထိကို တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေရနံေျမအလုပ္သမားေတြ အဓိက ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြက ဘာေတြလဲခင္ဗ် ။

အဓိကကေတာ့ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး တစ္ခုမွ မရတာဘဲ။ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီရယ္လို႔ အတိအက် မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရနံေခ်ာင္း မွာပဲကို တခ်ိဳ႕က တစ္ရက္ ၈ နာရီ လုပ္ရတဲ့သူ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က ၁၂ နာရီ လုပ္ရတဲ့သူရွိတယ္။ အခ်ိန္ပိုေၾကးလည္း မရၾကဘူး။ တျခားေဒသ ေတြမွာလည္း အလားတူျပႆနာမ်ဳိးေတြ ရွိေန တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရနံေျမအလုပ္သမားေတြ က အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတြပါ။ ဒီေတာ့ အစိုးရဝန္ထမ္းအခြင့္အေရးရဖို႔လိုပါတယ္။

ေရနံေျမ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒ လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္ဆို ရင္လည္း ေျပာျပေပးပါဦး။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနလက္ေအာက္ဆိုေတာ့ အစိုးရဝန္ထမ္း ျဖစ္ေတာ့ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒ/ နည္း ဥပေဒနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္။ ဒီဥပေဒထဲမွာ ေရနံေျမ အလုပ္သမားေတြကို တျခား အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတြ လို ခံစားခြင့္ေတြ ေပးလို႔ မရတဲ့ အခ်က္ေတြပါ ေနတယ္။ ေျပာရရင္ တျခား အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတြ လို မရတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါ ေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။

လက္ရွိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အင္အားက ဘယ္ေလာက္ရွိ လဲခင္ဗ်။ တိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔ စီစဥ္ေနတာေရာ ရွိပါသလားခင္ဗ်ာ။

ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ဆိုေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ အားလံုးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ အဲဒီ ဝန္ထမ္းေတြအားလံုး ပါဝင္လာေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။

ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာမ်ား ရွိပါသလားခင္ဗ်ာ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိအေနအထား၊ တကယ္ ကို လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ ဥပေဒပါအခ်က္အလက္ေတြကိုေရာ ဆံုး႐ႈံးေနတာေတြ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ ဒါေတြကို ႀကိဳးစားၿပီး ျပင္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ၿပီး အလုပ္သမားေတြကို အကာအကြယ္ေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ရဲလြင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*