‘ျပည္နယ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေဒသခံေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြအားလုံး ပါႏုိင္သမွ် ပါေအာင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ အရင္လုိ သေဘာရွိတုိင္း လုပ္လုိ႔မရတာေတြ ျဖစ္လာမယ္’

‘ျပည္နယ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေဒသခံေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြအားလုံး ပါႏုိင္သမွ် ပါေအာင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ အရင္လုိ သေဘာရွိတုိင္း လုပ္လုိ႔မရတာေတြ ျဖစ္လာမယ္’
March 31, 2017 Asian Fame

11:52 am
‘ျပည္နယ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေဒသခံေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြအားလုံး ပါႏုိင္သမွ် ပါေအာင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ အရင္လုိ သေဘာရွိတုိင္း လုပ္လုိ႔မရတာေတြ ျဖစ္လာမယ္’

Tour Interview

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ကရ ခရီးသြားေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ အင္းေလးကန္သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ယခုေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ သိသိသာသာခံစားလာရၿပီ ျဖစ္သည္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ ႏုန္းအနည္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ဧရိ ယာေလ်ာ့က်ၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ေရခန္းေျခာက္မႈ ႏွစ္စဥ္လိုျဖစ္လာသည့္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ ရန္လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ အင္းေလးကန္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမုိလြယ္ကူစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အင္းေလးကန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပည္နယ္သယံဇာတဝန္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ ထုိသို႔ ေရးဆြဲရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အင္းေလးကန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္းေလးကန္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစုေပါင္းအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမတ္မင္းစုိးကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အင္းေလးကန္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစုေပါင္းအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမတ္မင္းစုိးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

အင္းေလးကန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ေရးဆြဲေရးအတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးတာေတြ လုပ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပေဒေရးဆြဲေရးက ဘယ္အပိုင္းေတြ ၿပီးသြားၿပီလဲရွင့္။

ဥပေဒ အခန္း ၈ ခန္းေလာက္ ရွိတဲ့ေနရာမွာ ၄ ခန္း ေလာက္ၿပီး သြားၿပီ။ ေျပာရရင္ တစ္ဝက္နီးပါး ၿပီးၿပီေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ၿပီး မနလငနတ လုပ္ရမွာေတြရွိတယ္။ ၿပီး ရင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ တင္ဖုိ႔ရွိတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ႊငာန ၤမောန ခ်ထားတာ ေတာ့ ၆ လပိုင္း လဝက္ေလာက္ ၿပီးမယ္လုိ႔ခ်ထားတယ္။ အခုေလာ ေလာဆယ္ ဒီဥပေဒၾကမ္းကိုဆြဲတာ က ၂ဝ၁၆ ေအာက္တုိဘာလကစ တယ္။ ျပည္နယ္သယံဇာတဝန္ ႀကီးက ျပည္နယ္သစ္ေတာၫႊန္မွဴး ဦးဘုိနီကို တာဝန္ေပးတယ္။ သူဆြဲ ထားၿပီးသားကုိ ေလးလေက်ာ္ၾကာ တဲ့အခါ ျပန္ခ်ျပတယ္။ အဲဒါကုိ ႊၽသမုငညါ ြမသကစ ဖြဲ႕ၿပီး ေဆြးေႏြး ၾကမယ္လုိ႔ လုပ္တဲ့အခါမွာ ျပည္ နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာေတြရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရယ္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရယ္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ႏွစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီးသြားပါၿပီ။

ဒီဥပေဒက အင္းေလးကန္ထိန္း သိမ္းေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါမလဲ။

အရင္ အစိုးရလက္ထက္မွာ အင္းေလးကန္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ ဆုိၿပီးဖြဲ႕ခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥကၠ႒ေပါ့။ အဲဒီ အ ဖြဲ႕မွာေတာ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္း ကုိယ္စားလွယ္ မပါဘူး။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္အထိ ဆုိရင္ ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕သက္တမ္းက ၉ လနဲ႔ ၉ ရက္ၾကာခဲ့တယ္။ အဲဒီသက္ တမ္းအတြင္းမွာ ဘာေတြလုပ္မယ္ဆုိၿပီး သတ္မွတ္ထားတာရွိတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွအလုပ္မျဖစ္လုိက္ ဘူး။ ဘ႑ာေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အင္းေလးကန္ ဇုန္ဝင္ေၾကး ၁ဝ ေဒၚလာေပးရတယ္။ သိန္းေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ ေလလံေအာင္သြား တယ္။ အဲဒီေငြေတြလည္းရွိတယ္။

ေနာ္ေဝက လွဴတဲ့ေငြေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီေငြေတြဟာ စနစ္တက် သုံးလုိ႔ရတဲ့အေနအထားကို ေရာက္ မလာဘူး။ ဒါက ဒီလုိဥပေဒေတြ၊ မူဝါဒေတြမရွိလုိ႔ျဖစ္ရတာ။ ေနာက္ တစ္ခုက သူတုိ႔ ဘာလုိ႔ မလုပ္ႏုိင္သလဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔က ျပည္နယ္ အစုိးရတာဝန္ရွိသူမို႔ အလုပ္အရမ္း မ်ားတယ္ေလ။ တျခားအလုပ္ေတြ လည္း အမ်ားႀကီး လုပ္ရေတာ့ ဒီ ဘက္ပိုင္းမွာ ဖိဖိစီးစီးမလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲဖုိ႔ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကေတာ့ ရွိကုိရွိရလိမ့္ မယ္။ အဓိက က ဖြဲ႕စည္းပုံ က်က် နနျဖစ္ရမယ္။ ဘ႑ာေရးပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မူဝါဒ တိတိက်က်သတ္မွတ္ရမယ္။ အင္းေလးကန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒ ေတြရွိေပမယ့္ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ ဒီဥပေဒေတြက အထက္က ဆြဲ ထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေခတ္နဲ႔ အံမဝင္ဘူး။ ဥပမာ – အင္းေလးမွာ ေရွာ့တုိက္ငါးဖမ္း တယ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးစိုက္တဲ့အခါ ဓာတုေဆးဝါးေတြသုံးတယ္။ ဟို တယ္ဆုိလည္း ေဘးမဲ့ေတာမွာ ေဆာက္ေနၾကတာရွိတယ္။ အဲဒီအ ခါ ေဒသခံေတြက မေက်နပ္ၾကဘူး။ သူတုိ႔က်ေတာ့ လုပ္ကုိင္ခြင့္မရဘူး။ တျခားသူက်ေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရ တယ္ဆုိတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အဓိကက အင္းေလးကန္ ပ်က္စီး တဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ၂ ခ်က္ပဲရွိ တယ္။ ဗဟိုအစုိးရစီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲ နဲ႕ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ ေဒသခံေတြ မဆင္မျခင္ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္သုံး စြဲမႈ။ ဆုိေတာ့ ဒီဥပေဒကုိ ျပနၿ္ပီး အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေတြ၊ ေဒသခံေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အႀကံျပဳ ခ်က္ေတြအားလုံး ပါႏုိင္သမွ်ပါေအာင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ အရင္လုိ သေဘာရွိတုိင္းလုပ္လုိ႔ မရတာေတြျဖစ္လာမယ္။

အဲဒါဆုိ ဒီဥပေဒက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကုိ အဓိကသြားမွာေပါ့။

အစိုးရက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ေရွာ့တုိက္ဥပေဒ၊ ေရခ်ိဳငါးဥပေဒ ေတြဆုိတာရွိတယ္ေလ။ အဲဒါေတြ ကမူလကတည္းက ျပ႒ာန္းထားၿပီး သား၊ အဲဒါေတြကို အသက္ဝင္ ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႕ရွိတယ္။ အေရး ယူမယ့္အပိုင္းကေတာ့ ရွိၿပီးသား ဥပေဒအတုိင္းအေရးယူမယ္။ ရွိၿပီး သားဥပေဒမွာ မပါေသးတာေတြ ထပ္ ထည့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ အင္း ေလးကန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒက အင္းေလးကန္တင္ မဟုတ္ဘဲ ေတာင္ႀကီး ခ႐ိုင္ထဲမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ နယ္ ၁ဝ ၿမိဳ႕နယ္ နယ္နိမိတ္ေတြ ကအစပါမယ္။ အဲဒီမွာဦးစားေပးရမယ့္အပုိင္းေတာ့ ရွိႏုိင္တယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြက်ေတာ့ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြ ပါဝင္ေနတာကိုး။

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ဘယ္လုိအပိုင္းေတြ အဓိကထား ေဆြးေႏြးပါသလဲ။

ဖြဲ႕စည္းပုံက ေတာ္ေတာ္ေလး ေဆြးေႏြးရတယ္။ အရင္အစုိးရ လက္ထက္မွာ အင္းေလးကန္အာ ဏာပုိင္အဖြဲ႕ဆုိၿပီး ဖြဲ႕ခဲ့တယ္။အခု အစိုးရ လက္ထက္မွာက်ေတာ့ အင္းေလးကန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဆုိၿပီး နာမည္ေျပာင္းလုိက္တယ္။ အဲဒီမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥကၠ႒ေပါ့။ျပည္နယ္သယံဇာတ ဝန္ႀကီးလည္း ပါတယ္။ ေနာက္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ အ ရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စား လွယ္ ၃ ဦး တုိးလာတယ္။ ဒါ့အ ျပင္ေဒသခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ထပ္ရတယ္။ ေရေဝေရလဲေဒသ ေတြ၊ ပင္းတယ၊ ဟိုပုန္း၊ ရြာငံ စသျဖင့္ ေတာင္ႀကီးခ႐ုိင္ ၁ဝ ၿမိဳ႕ နယ္ကုိလည္း ေရေဝေရလဲေဒသ ဆုိၿပီး သတ္မွတ္ထားတယ္။ အဲဒီ ဧရိယာမွာရွိတဲ့ေဒသက လူေတြကုိ လည္း တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ေယာက္ထည့္ ပါဆုိၿပီး ပါတယ္။ အဓိကကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေတာင္းဆုိတာက ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ဖို႔၊ ႐ုံး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ဖို႔ ေပါ့။

ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးတဲ့ အခါ အျပည့္အဝေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့ ရဲ႕လား။

အခုခ်ိန္ထိ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ေတာ့အားရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ေဒသခံ ပါဝင္ခြင့္ေပးဖုိ႔ ျပည္နယ္ သယံဇာတဝန္ႀကီးကို အ တုိက္အခံ ေျပာခဲ့ရတယ္။ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ ဌာနဆုိင္ ရာတုိ႔က်ေတာ့ ပါၿပီး ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ကို ခ်န္ထားခဲ့တာ။ သူတို႔ေတြက အခ်ိန္တန္ရင္ ျပန္မယ့္သူေတြေလ။ အစုိးရဆုိလည္း ငါးႏွစ္သက္တမ္း ျပည့္ရင္တာဝန္လႊဲရမွာ။ ေဒသခံ ေတြပဲက်န္ခဲ့မွာ။ အဲဒီေတာ့ အင္း ေလးကန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဥပေဒက ေဒသခံေတြ သေဘာထားပါမွျဖစ္ မွာေပါ့။ ဒီဥပေဒကို ျပည္နယ္အစုိးရ မွာ အေခ်ာသပ္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စိုးရိမ္တာကေတာ့ အင္းေလးကန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွာပါတဲ့ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက တရားဥ ပေဒအရ ျပစ္မႈစီရင္ျခင္း ခံရရင္၊ စိတ္ေရာဂါျဖစ္ရင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ က အလုိအေလ်ာက္ ပယ္ဖ်က္မယ္ ဆုိၿပီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဌာနဆုိင္ ရာေတြအတြက္ေတာ့မပါဘူး။ ၿပီး ေတာ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း သက္တမ္းက်ေတာ့ သုံးႏွစ္တ့ဲ။ သူ တို႔က်ေတာ့ငါးႏွစ္။ အဲဒါေတြ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ျပင္ထားတယ္။အဲဒါေတြ ကုိ ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္အထိ အားလုံးၿပီးတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျဖဳတ္ထားတဲ့အခ်က္ေတြ ျပန္ ေျပာင္းမွာေတာ့ စိုးရိမ္တယ္။

ေမဇင္၀င္း ေမးျမန္းသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*