စင္ကာပူတြင္ ေက်ာင္းတက္ရင္း အလုပ္လုပ္လုိ သူမ်ားအတြက္ ဒီပလုိမာ သင္တန္းမ်ား မိတ္ဆက္

စင္ကာပူတြင္ ေက်ာင္းတက္ရင္း အလုပ္လုပ္လုိ သူမ်ားအတြက္ ဒီပလုိမာ သင္တန္းမ်ား မိတ္ဆက္
March 31, 2017 Asian Fame

2:38 pm
စင္ကာပူတြင္ ေက်ာင္းတက္ရင္း အလုပ္လုပ္လုိ သူမ်ားအတြက္ ဒီပလုိမာ သင္တန္းမ်ား မိတ္ဆက္

(ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၄)

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေက်ာင္းတက္ ရင္း အလုပ္ လုပ္လိုသူမ်ားကုိ Myanmar United Channel Consultancy ကုမၸဏီက ဝန္ ေဆာင္မႈေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အစားအေသာက္ ႏွင့္ အ ေဖ်ာ္ရည္ျပဳလုပ္နည္း၊ ဟိုတယ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အခမ္း အနား ျပင္ဆင္နည္းစသည့္ ေမ ဂ်ာတို႔ကိို သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ICAS Training and Education  ေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အစားအေသာက္ ႏွင့္ အဖ်ာ္ ရည္ျပဳလုပ္နည္းကုိ ေျခာက္လ သင္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေျခာက္လကုိ စင္ကာပူႏိုင္ငံ တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ရမည္ျဖစ္ကာ အ ခ်ိန္ပုိ လုပ္အားခ အပါအဝင္ တစ္လလွ်င္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၃ဝဝ ခန္႔ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

”အလုပ္ လုပ္တဲ႔အခါမွာလည္း အလုပ္ သြားရွာစရာမလိုဘူး။ ကုမၸ ဏီေတြက ေက်ာင္းကုိလာေရြးၾက တာ” ဟုMyanmar United Channel Consultancy ကုမၸဏီမွအႀကံေပး ေဒၚအိမ်ိဳးေဆြက ေျပာ သည္။

ယင္းအျပင္ ဟိုတယ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ သင္ၾကားလိုပါက ရွစ္လ သင္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း တက္ေနစဥ္ကာလ အတြင္း စင္ ကာပူႏိုင္ငံ၌ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဟိုတယ္လုပ္ငန္း မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ ကိုင္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္  စင္ကာ ပူတြင္ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိ ေစရန္အတြက္ အဆိုပါေက်ာင္း ကုိ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္း က ေျပာသည္။

”ဒီအတိုင္းဆိုရင္ စက္ကာပူ မွာ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ရဖို႔ဆို တာ မလြယ္ဘူး။ ဒီေက်ာင္းကုိ တက္ၿပီး အၿမဲ ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ ရင္ အရမ္းလြယ္သြားၿပီ” ဟု  ေဒၚအိမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းကုိ တက္ ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ စကားကုိ ေကာင္းမြန္စြာေျပာဆို ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာအရည္ အခ်င္းေထာက္ခံခ်က္၊ သန္းေခါင္ စာရင္းမိတၱဴ တို႔လိုအပ္မည္ျဖစ္ သည္။

ေက်ာင္းတက္လုိသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရန္အတြက္ စင္ ကာပူေဒၚလာ ၁ဝဝ ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတက္စရိတ္ အျဖစ္ စင္ကာပူ ေဒၚလာေျခာက္ေထာင္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူတြင္ ေနထုိင္ရမည့္ အေဆာင္ကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီက စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၃၃ဝ ေပးသြင္း ရမည္ျဖစ္ကာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ ထားစဥ္ကာလ အတြင္း Myanmar United Channel Consultancy ကုမၸဏီက အဂၤလိပ္စကားေျပာ အခမဲ့ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

လင္းဟိန္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*