က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္

က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္
March 31, 2017 Asian Fame

12:12 pm
က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္

juan

ယခင္အပတ္မွအဆက္ …

ေဆး႐ံုမ်ား၊ က်န္းမာေရးဌာန မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြေရးပစၥည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္သားမ်ား စတဲ့ စတဲ့ စြမ္းအားစုမ်ားအတြက္ ေငြ ေၾကးစိုက္ထုတ္မႈ အရင္းအႏွီးသိပ္ ရွိတာေပါ့။ က်န္းမာေရးစနစ္တစ္ခု အတြက္ မနည္းလွတဲ့ ေငြေၾကးအ ရင္းအႏွီးေတြကို မွ်မွ်တတျဖစ္ ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔ အလြန္လို အပ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းဆိုတာ ေရာဂါသည္ လူနာနဲ႔ ကုသသူသမား တို႔ရဲ႕ ေဆးကုသမႈလုပ္ငန္းတစ္ခု တည္း ဘယ္ဟုတ္မလဲ။ ၿပီးျပည့္စံု ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Comprehensive Health Care) မွာ လုပ္ငန္းေလးရပ္ပါဝင္တယ္။

– က်န္းမာေနေသာ ျပည္သူမ်ား အား ပို၍က်န္းမာေစရန္ လုပ္ေပးေသာ Promotive Health Service
– ေရာဂါျဖစ္လတၱံ႕ေသာ လူထု ကို ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးေသာ Preventive Health Service
– ေဝဒနာသည္ လူနာမ်ားကို ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးေသာ Curative Health Service
– ေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုး က်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္က်ိဳး နည္းရသူမ်ားကို ျပန္လည္ထူ ေထာင္၍ ပံုမွန္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တြင္း ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ Rehabilitative Health Service ရယ္လို႔ လုပ္ငန္းႀကီး ေလးရပ္ လံုး လုပ္ေပးႏိုင္ပါမွ ၿပီးျပည့္စံု တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈလို႔ ဆိုသကိုး။

ဒါေပမယ့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈလို႔ေျပာရင္ အရင္ဆံုး မ်က္ စိထဲေျပးျမင္တာက ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားပဲ မဟုတ္လား။ ေဆးပညာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးလည္း ကုသေရးလုပ္ငန္းကသာ အဓိကက်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအျဖစ္ ပါဝင္ ကျပအသံုးေတာ္ခံခဲ့တာ ႏွစ္ပရိ ေစၧဒၾကာၾကာလွေပါ့။ ဒါေၾကာင့္လည္း တစ္ကမၻာလံုးရဲ႕ က်န္းမာ ေရးဘတ္ဂ်က္ ခြဲတမ္းဟာ အၿမဲ တမ္း ၈ဝ-၂ဝ ေပၚလစီပဲ။ ဆိုလိုတာ ကေတာ့ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကုသေရးလုပ္ငန္းမွာ သံုးစြဲၿပီး က်န္သံုးခုကေတာ့ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မွ်သံုးၾကရတယ္။ USA မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈလုပ္ငန္းအားလံုးကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလိုက္တယ္လို႔ အထက္က တင္ျပခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ ကုသေရးလုပ္ငန္းကိုသာ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလို႔ ရပါတယ္။ က်န္လုပ္ငန္းသံုးခုကို ဘယ္ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ကမွ အစိုးရထံမွ လက္လႊဲမယူဝံ့ပါေလ။ ထည့္သြင္းရင္းႏွီးလိုက္တဲ့ အရင္း မွန္သမွ် ေက်ာက္ခဲေရျမဳပ္သလို စြပ္ခနဲ ျမဳပ္ၿပီး ဘာအက်ိဳးအျမတ္ မွ မရတဲ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ပီတိစားၿပီး အားရွိမယ့္ ဘိဇနက္သမားတစ္ေယာက္မွ်မရွိ။ ျမတ္ ခ်င္လို႔ ရင္းႏွီးမႈျပဳတာကိုးဗ်။ ဘိဇ နက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕အျမင္မွာ Promotive, Preventive & Rehabilitative ဆိုတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း ၃ ရပ္ဟာ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ႀကီး သံုးေကာင္လို အႏၲရာယ္ႀကီးလြန္းလွတယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးပညာ ေပးျခင္း၊ အျဖစ္မ်ားေရာဂါမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ ေဆးထိုးျခင္း ဒီလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ လူထုမွာ အက်ိဳးရွိတာ ေသခ်ာတယ္ ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ဦးေကာင္း၊ တစ္ေယာက္ေကာင္း အက်ိဳးရွိတာ မဟုတ္။ အားလံုးအေပၚမွာ ျဖန္႔ ေဝရရွိေသာ အက်ိဳးတရားကိုး။ ဒါ ေၾကာင့္ အားလံုးရထိုက္ေသာပစၥည္း (Public Good) လို႔ ေျပာတာေပါ့။ အားလံုးရထိုက္လို႔ အားလံုးတတ္ ႏိုင္တဲ့ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ပါဆိုေတာ့ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ လူတန္းစားအားလံုး တတ္ႏိုင္တ့ဲေစ်းႏႈန္းကေတာ့ အလကားေပးျခင္းမွ တစ္ပါးအျခားမရွိေလ။ ဘယ္ဘိဇ နက္သမားက တာဝန္ယူရဲမွာလဲ။ ဘယ္ေတာ့မွ အရင္းျပန္မေပၚတဲ့ ေငြေၾကးကိုစိုက္ထုတ္ၿပီး ဒီက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရသူက အစိုးရပဲေပါ့။

ကုသေရးလုပ္ငန္းက်ေတာ့ လူနာမခ်ိမဆံ့ ခံစားေနရတဲ့ေဝဒနာ ျဗဳန္းခနဲ၊ ဒိုင္းခနဲသက္သာေပ်ာက္ ကင္းျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ကို လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႔ ခ်က္ျခင္း လက္ငင္း ရရွိခံစားႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီအတြက္ က်သင့္တဲ့ေငြေၾကး တစ္စံုတစ္ရာကိုလည္း ခ်က္ခ်င္း ေပးဖို႔ ဝန္မေလးတတ္ၾကဘူး။ အ သက္ထက္ တန္ဖိုးရွိတာ မရွိဆို သကိုး။ ေတာင္းသမွ်ေငြေၾကးကို သိပ္မ်ားတာပဲ၊ နည္းနည္း ေလွ်ာ့ပါဦးလို႔၊ အဆစ္ကေလးေပးပါဦး လို႔၊ အသက္နဲ႔ရင္းၿပီး ေစ်းဆစ္ ေလ့ မရွိစေကာင္း။ ဒါေၾကာင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတြက အလြန္မ်က္စိက် သြားေရယိုစရာ လုပ္ငန္းႀကီးေပါ့။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးက ေမြးထုတ္ေပး လိုက္တဲ့ ေဆးကြက္စီးပြားေရးဟာ ကမၻာ့စီးပြားေရး မ်က္ႏွာစာမွာ ႀကံ တိုင္းေအာင္၊ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ အဆင့္အတန္းနဲ႔ မ်က္ႏွာပန္း အလြန္လွသေပါ့ခင္ဗ်ား။

Juan

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*