ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသန္စြမ္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား အလြယ္တကူ မဲေပးႏုိင္ေရး ကူညီေပးမည္

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသန္စြမ္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား အလြယ္တကူ မဲေပးႏုိင္ေရး ကူညီေပးမည္
March 30, 2017 Asian Fame

12:38 pm
ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသန္စြမ္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား အလြယ္တကူ မဲေပးႏုိင္ေရး ကူညီေပးမည္

(ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၄)

မသန္စြမ္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား လာမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလြယ္တကူ မဲေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္္ စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္ အဖြဲ႕(MILI)က ကူ ညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

မသန္စြမ္း သူမ်ား၏ အခြင့္အေရး မဆံုး႐ံႈးေစရန္ႏွင့္ မသန္စြမ္း အခန္း က႑ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယင္းကဲ႔သို႔ ကူညီ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ အဖြဲ႕မွ စီ မံကိန္း တာဝန္ခံ မသိမ့္သိမ့္ဖူးက ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ေကာ့မွဴး၊ လိႈင္သာယာ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း မံုရြာႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတို႔တြင္ မသန္စြမ္း သူမ်ား မဲေပးႏုိင္ ရန္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ MILI သည္  အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား အတြင္း ေရြေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပး သင္တန္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား မဲေပးရာတြင္ မဲေပး သည့္ မဲပုံးေနရာသို႔ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္မွ် လိုက္ပါ ကူညီျခင္းမရွိဘဲ ၄င္း တုိ႔ ကုိယ္တိုင္ မဲေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

”မ်က္မျမင္ေတြ အတြက္ဆို ရင္ ဘယ္ ဟာက ဘယ္ပါတီကဘယ္သူလဲဆိုတာကုိ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ သိႏိုင္ေအာင္ မဲစာရြက္ ေပၚမွာ တံုးေလးေတြ တင္ေပးထားမယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ ကူညီျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူး ေပါင္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး MILI ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ မဲ႐ံုကုိယ္ စားလွယ္ မ်ားက ကူညီၾက မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ အတြင္း မသန္စြမ္း မ်ား၏ မဲေပးမႈအေျခ အေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

မသန္စြမ္း သူမ်ား အလြယ္တကူ မဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ မ်ားကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေစ ရန္ မသန္စြမ္း အဖြဲ႕မ်ားက ႀကိဳးစားခဲ့ၾက သည္။

MILI သည္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္လည္း မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၅ ေနရာ၌ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလြယ္တကူ မဲေပး ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ႔ၾကသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ႔သည့္ သန္းေခါင္စာရင္း အရ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံ လုံးတြင္ မသန္စြမ္း အေရအတြက္ ၂ ဒသမ ၃ သန္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး အသက္ျပည့္ၿပီး မဲေပးႏိုင္ သည့္ မသန္စြမ္း လူဦးေရ ၁ သန္းခန္႔ ရွိ ေနသည္။

လင္းဟိန္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*