မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတို႔မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အသစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္

မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတို႔မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အသစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္
March 29, 2017 Asian Fame

2:30 pm
မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတို႔မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အသစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္

PNews
ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္၂၇

မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို အဓိကတာဝန္ယူရသည့္ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးတို႔ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အသစ္ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မႏၲေလးတိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးေနရာကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္တြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနသည့္ ရဲမွဴးႀကီးေအာင္စိုးဝင္းကို ေစလႊတ္တာဝန္ယူေစခဲ့ၿပီး၊ အၿငိမ္းစားယူ သြား၍ လစ္လပ္ေနသည့္ ဧရာဝတီတိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးေနရာကို ပဲခူးတိုင္း ဒုရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ရဲျမင့္ႏွင့္ အစားထိုးခန္႔အပ္ လိုက္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ သိရသည္။ထိုတိုင္း၂ ခုစလံုးတြင္ အထူးသျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္း၌ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ၾကမ္းတမ္းရက္စက္သည့္ မႈခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနသည္။ ယခင္ မႏၲေလးတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ေနရာကိုမူ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးအား ဝန္ႀကီးက ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ယူေစခဲ့သည္။ ယင္းေနရာကား တပ္ဖြဲ႕မွဴး မထားသည္မွာ ၄ ႏွစ္ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအသစ္က ၎တာဝန္ယူၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္အပါအဝင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွဴးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို အေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္ခဲ့သည္။ ယခုတစ္ေခါက္ အေျပာင္းအေရႊ႕ တြင္ပါသည့္ တိုင္းရဲမွဴးႀကီး ၂ ဦးစလံုး သည္
တပ္မေတာ္ဘက္မွ ကူးေျပာင္းလာသူတို႔ မဟုတ္ဘဲ ရဲစစ္စစ္တို႔ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရဲခ်ဳပ္သည္လည္း မၾကာမီအၿငိမ္း စားယူသြားေတာ့မည္ျဖစ္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အႀကီးအကဲေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားအေျပာင္းအလဲ ရွိလိမ့္ဦးမည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚေနသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*