ကိုရီးယားအလုပ္ေခၚစာေလ်ာ့နည္းေသာ္လည္း အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာထုတ္သူ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ မ်ားျပား

ကိုရီးယားအလုပ္ေခၚစာေလ်ာ့နည္းေသာ္လည္း အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာထုတ္သူ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ မ်ားျပား
March 29, 2017 Asian Fame

4:48 pm
ကိုရီးယားအလုပ္ေခၚစာေလ်ာ့နည္းေသာ္လည္း အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာထုတ္သူ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ မ်ားျပား

Labour Korea

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၇

ယခုႏွစ္အတြက္ ကိုရီးယားမွ ရရွိသည့္အလုပ္ေခၚစာ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္ ကုိရီးယားဘာသာစကား အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေလွ်ာက္ လႊာပံုစံလာထုတ္သူ ယခင္ႏွစ္မ်ား ထက္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ကိုရီးယား ႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ကိုရီးယားဘာသာ စကားအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံလာထုတ္သူ ႏွစ္ စဥ္ ၂ ေသာင္းမေက်ာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၃ေသာင္း ၃ေထာင္ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိ သူက ေျပာသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က ကိုရီးယား ႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္သြားလုပ္ရန္ ျမန္ မာႏုိင္ငံမွ အလုပ္သမားေခၚစာ ၅၅ဝဝ ရရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္လုပ္သား မ်ား၏ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈ၊ လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ တရားမဝင္ေနထိုင္မႈစသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုၾကည့္၍ အလုပ္ေခၚစာေပးရာ ယခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက အလုပ္သမား ေခၚစာ ၅ဝဝဝ သာ ရရွိခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ထက္ ၅ဝဝ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ယင္းသို႔ အလုပ္ေခၚစာေလ်ာ့ နည္းသြားေသာ္လည္း ကိုရီးယား သို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္လိုသူ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ယခင္ႏွစ္မ်ား ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။ကိုရီးယားသို႔ အလုပ္သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ကိုရီးယားဘာသာစကား အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကုိ ဦးစြာေျဖဆုိရျပီး စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မွသာအလုပ္ေလွ်ာက္ လႊာတင္ခြင့္ ရွိသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ စာေမးပြဲ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကုိမတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ မွ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဒဂံုေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ အလုပ္သမား သင္တန္းေက်ာင္း တြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္သူမ်ားလြန္းခဲ့သျဖင့္ တြန္း တိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားပင္ ရွိခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ လာေရာက္ထုတ္သူမ်ားျခင္းမွာ လံုေလာက္ေသာလုပ္ခလစာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုအစိုးရက ဖန္တီးေပးမႈနည္းေန ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ အခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုရီးယား သမၼတႏုိင္ငံတို႔ၾကား အလုပ္သမား ေစလႊတ္မႈ စာခြၽန္လႊာ MoU ကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၂ဝ၁၆ ဇန္နဝါရီလမွ ၂ဝ၁၇ ေဖ ေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ျမန္မာအလုပ္ သမား ၅၉၈၁ ဦးကို ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*