ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို ပုဂၢလိကက႑သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္ေၾကာင္း စီမံ၊ ဘ႑ာဝန္ႀကီး ေျပာ

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို ပုဂၢလိကက႑သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္ေၾကာင္း စီမံ၊ ဘ႑ာဝန္ႀကီး ေျပာ
March 23, 2017 Asian Fame

10:43 am
ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို ပုဂၢလိကက႑သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္ေၾကာင္း စီမံ၊ ဘ႑ာဝန္ႀကီး ေျပာ

HEZ
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂ဝ

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို ပုဂၢလိကက႑သို႔ လႊဲ ေျပာင္းေပးသင့္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပမွလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကဳံ ေတြ႕ရမည့္အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း က ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ရာတြင္ အဆိုပါစက္႐ုံမ်ားရွိ လုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပင္စင္ခံစား ခြင့္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္း စားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ပုဂၢလိကကသည္သာ အဓိက အခန္းမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Novotel Yangon Max Hotel ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ထုိသုိ႔ေျပာဆိုလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ အသစ္ ျပ႒ာန္းမည့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္ သည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ၾကာ သက္တမ္း ရွိေနေသာ ကုမၸဏီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားၿပီး ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ မတည္ ရင္းႏွီးသူ တစ္ဦးျဖင့္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ကို ထည့္သြင္းထားသည္ဟုလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘတ္ ဂ်က္လိုေငြ၊ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတို႔ကို ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ ေရးသည္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း မ်ား ျဖစ္ေနၿပီး အခြင့္အလမ္း မ်ား ဖန္တီးရာတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေသးစားေငြ ေခ်းလုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း အပါအဝင္ ျပည္တြင္းရွိ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား သားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမည္ဆိုပါက လြတ္လြတ္ လပ္လပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳ ေပးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*