ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ လႊင့္ပစ္ရေတာ့မွာလား NLD

ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ လႊင့္ပစ္ရေတာ့မွာလား NLD
March 23, 2017 Asian Fame

3:24 pm
ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ လႊင့္ပစ္ရေတာ့မွာလား NLD

Hmue-Eain-Zawယခုဆုိလွ်င္ အမ်ိဳးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရ အေနျဖင့္ အစုိးရ တာဝန္ကုိ ယူခဲ့သည္မွာ အ ခ်ိန္ကာလ တစ္ႏွစ္ပင္ ျပည့္လုနီး ပါး ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ တက္လာခဲ့ေသာ ၄င္းအစုိးရသည္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ ၿပီ ဟူေသာ ဆုိင္းဘုတ္ကုိ ကုိင္၍ တက္လာခဲ့ေသာ အစုိးရျဖစ္ၿပီး အ မ်ားျပည္သူ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တက္လာခဲ့ေသာ အစုိးရျဖစ္သည္ ဟုဆုိႏုိင္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အ ေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အႏုိင္ရခ်ိန္က ျပည္သူမ်ား၏ အ ေပ်ာ္သည္ ယခု တစ္ႏွစ္ ျပည့္ လု ျပည့္ခင္အခ်ိန္တြင္ အရည္ေပ်ာ္ သြားၿပီလားဟုပင္ ေမးရေတာ့မည့္ အေျခအေနျဖစ္လာေနသည္။

ႏုိင္ငံေရးကုိ အားသန္ေသာ အစုိးရ ျဖစ္သျဖင့္ တုိင္းျပည္စီးပြား ေရးကုိ တုိးတက္ေအာင္ မႀကံေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့မႈမ်ား ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳး သား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသည္ တုိင္းျပည္အတြက္ အ ေရးႀကီးသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ တုိင္း သူျပည္သားမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းအဝဝ သည္လည္း အေရးႀကီး သည္။ စားဝတ္ေနေရး သည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ေခတ္အဆက္ ဆက္ စီးပြားေရး မူဝါဒ အမွားမ်ား ေၾကာင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒုတိ ယအဆင္းရဲဆုံး ျဖစ္လာေသာ ျမန္ မာႏုိင္ငံ အတြက္ ဇိမ္ရွိရွိ ေနေရး ထက္ အခ်ိန္မွန္ စားႏုိင္ေရး၊ အခ်ိန္ မွန္ နားႏုိင္ေရး၊ လူတစ္ေယာက္ ပီသစြာ ဝတ္ဆင္ ႏုိင္ေရးသည္ အ ေရးႀကီးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံသားမ်ားက NLD အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ လက္ သန္းမ်ားကုိ မင္တုိ႔ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ၾကာ သည္အထိ ထူးမျခားနား ပင္ျဖစ္ေန ေသးသည္က လက္မခံခ်င္စရာ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

အခက္အခဲ မ်ားၾကားတြင္ ႐ုန္းကန္လာရေသာ အတုိက္အခံ ပါတီအျဖစ္မွ အစုိးရအျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းခါစ တြင္ အခက္အခဲ မ်ားရွိ သည္ကုိ ျပည္သူမ်ားက နား လည္ေပးႏုိင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ခ်မွတ္သည့္ မူဝါဒမ်ား အတုိင္း မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ သည္ ကုိ ေတာ့ ျပည္သူမ်ား အၾကား ေဝဖန္ သံေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ ေပၚလာေနသည္။ NLD အစုိးရ လက္ထက္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚ ခ်မွတ္ ထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မူ Sanction ႐ုပ္သိမ္းေသာ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ ကို ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း သည္ပင္ ရွားရွာပါးပါး တုိးတက္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္ ႏွင့္အတူ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား အပါအဝင္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား တားဆီး ပိတ္ဆို႔မူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္း မႈလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ ဆို႔မႈမ်ားကိုပါ ႐ုပ္သိမ္းေပး ခဲ့ျခင္း သည္ အမွန္တကယ္ အားရဖြယ္ရာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိေျပာင္းလဲမႈသည္ ျပည္သူမ်ား အေပၚ မည္မွ်သက္ ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္ဆုိသည္မွာ ေမး ခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။ တစ္ ဆက္တစပ္တည္း ေျပာရမည္ဆုိ ပါက NLD အစုိးရ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ခ်က္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒ မ်ားဟုအမ်ား က လက္ခ ံယုံၾကည္ထားေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပုိင္း တြင္ အလြန္ အားနည္းေန သည္ကုိ ျမင္ေတြ ႔ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

အစုိးရ၏ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ သယံဇာတမ်ား မွန္ကန္စြာခြဲေဝ သုံးစြဲခြင့္ စေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေရးကုိ ပုိမုိ အားေပး ထားေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ အျဖစ္ ေျပာင္း လဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္း စေသာ ယခင္ အစုိးရ လက္ထက္က လုပ္ ကုိင္ခဲ့ေသာ မူဝါဒအတုိင္း ဆက္ လက္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိ လည္း ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ ျပႆ နာမ်ားစြာ ရွိေနရာ တန္ဖုိးျမႇင့္ထုတ္ ကုန္မ်ား မထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္ တြင္းအေျခခံ အေဆာက္အအုံ အားနည္းျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းမ်ား ခုိင္မာမႈမရွိျခင္း၊ ဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ား အားနည္းျခင္း၊ ေငြ ေၾကး မူဝါဒဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ရွိေနျခင္း စေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ တကြ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ရွိေန သည္မွာ ျငင္းဆုိ၍ မရႏုိင္ေပ။

အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီး ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြား ေရး တုိးတက္မႈ အေျခအေနကုိ သုံး သပ္ရမည္ဆုိပါက တုိးတက္မႈ မရွိ သေလာက္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ ထူးျခားစြာ ေကာင္း မြန္ေစခဲ့မႈ တစ္ခုႏွစ္ခု သာရွိခဲ့သည္ ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ကာ အစုိးရ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ ဆုိေသာ တုိးတက္မႈက မရွိခဲ့ေပ။ ႏုိင္ငံေရး အရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ တုိင္း ျပည္ကုိ တည္ၿငိမ္စြာ ထိန္းထားႏုိင္ ျခင္းက NLD၏ အဓိက ေအာင္ ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ျပႆနာမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ နည္းေနျခင္း အျပင္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း၊ ျပည္ တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ ဖုိး (GDP) နည္းပါးျခင္း၊ ဘ႑ာ ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လုိေငြမ်ား၊ ျပည္ပကုိ ဆပ္ရန္ က်န္ရွိေသာ ေၾကြးမ်ား၊ ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရ လက္ထက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ လက္ခံထား ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။

ပို႔ကုန္ သံုးဆျမႇင့္တင္မည့္ စီး ပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီး ဦးသန္းျမင့္၏ အစိုးရတက္ ခါစက ေျပာစကားသည္ တ႐ုတ္- ျမန္မာနယ္စပ္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ တုိက္ပဲြ မ်ားျဖစ္ပြား ျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၏ အစိုးရ အဖဲြ႕ က တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တား ဆီးေရးေၾကာင့္ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့ျခင္း ျပႆနာ မ်ား က ေလွာင္ေျပာင္ စ ရာ ျဖစ္ေနသည္။ ကုန္သြယ္မႈ လို ေငြမ်ားေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဝင္နည္းျခင္း၊ အစိုးရ အသံုး စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ် မရျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုး က်ဆင္းၿပီး ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ ျမင့္တက္လာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုအစိုးရလက္ ထက္တြင္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရး က႑ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေယဘုယ် ဆန္ေသာ မူဝါဒတစ္ခုကိုသာ ျပ႒ာန္းႏုိင္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ အေတြ႕အႀကံဳ အားနည္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး က႑၌ အက်ပ္အတည္း ႀကံဳရၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖုိး က်ဆင္းရ သည္။ လက္ရွိအစုိးရ၏ ဘ႑ာ ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒ မ်ားကုိ ျပန္ လည္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း  Nathan Associates ၏ အႀကီးတန္း စီးပြား ေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာ Bruce Bolnickု က ေျပာဆုိထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖဲြ႕က ေမလ ၂ဝ ရက္တြင္ ၁၃ ထပ္ႏွင့္ အထက္ ေဆာက္လုပ္ေန ေသာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္း ထားရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္္ဆုိင္းျခင္း ေၾကာင့္ ၿပိဳက်လုဆဲဆဲ ႀကိဳပိြဳင့္ တည္ေဆာက္မႈ မ်ားသည္ ေစ်း ကြက္ပ်က္ခဲ့ၿပီး ေဆာက္လက္စ ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ရန္ျပင္ဆင္ ထားေသာ တိုက္မ်ား မေဆာက္သျဖင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာ မ်ားႏွင့္ ေျမရွင္မ်ား အၾကား ျပႆနာ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အိမ္ၿခံေျမတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မဝံ့မရဲႏွင့္ ရပ္ဆုိင္း လာၾကသည္။

စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေျဖ ေလွ်ာ့ေပးထားခ်က္ ပါဝင္ေသာ္ လည္း ဝန္ႀကီးဌာန အမ်ားစုက ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္တားဆီး ျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ၿပီး စီးပြားေရးမူဝါဒ ႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မ်ားရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမး ခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ ထိန္းေက်ာင္း ေနရေၾကာင္း ဦးရဲ မင္းဦးက ေျပာဆုိထားသည္။ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ စီးပြား ေရး၌ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အစိုးရအဖဲြ႕ ဝင္အခ်ိဳ႕၏ လုပ္ငန္း မကြၽမ္းက်င္မႈ တို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးေႏွးေကြးခဲ့ သည္။ ယခုလို အစိုးရသစ္ လက္ ထက္တြင္ စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ က်ဆင္း လာရျခင္း၏ အဓိကအ ေၾကာင္းအရင္းမွာ စီးပြားေရးအ တြက္ အေပၚမွ တာဝန္ခံ ဆံုးျဖတ္ ေပးမည့္သူ မရွိျခင္း ျဖစ္ေနသည္။

လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာ့စီးပြား ေရး၌ ျမန္မာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္မားျခင္း၊ ဘဏ္စနစ္ တိုးတက္ မလာျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားမွ ၁၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းထားျဖင့္ ေခ်းငွားေနရျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္ ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ပို႔ကုန္က်ဆင္းျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ မ်ား ရွာေဖြမေပးႏုိင္ ျခင္းမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ ရလ်က္ ရွိ သည္။ ယခင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မ်က္ သယံဇာတႏွင့္ သစ္ မ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ႏွင့္ခ်ီၿပီး ရခဲ့ေသာ္ လည္း အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ သစ္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ သယံဇာတမွ ဝင္ေငြ မရရွိေတာ့ေပ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ဦးေဆာင္ မည့္ ျပည္ေထာင္စုအ ဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ လက္ေတြ႕စီး ပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ အေတြ႕အ ႀကံဳ မရွိျခင္းကိုလည္း စီးပြားေရး ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားက ေထာက္ျပ ေနၾကသည္။

အစုိးရသစ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားအနက္ နမူနာ တစ္ခုႏွစ္ခု ေဖာ္ ျပရေသာ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ YBS အစီအစဥ္ ကဲ့ သုိ႔ ေစတနာ ရွိေသာ္လည္း စနစ္တ က်စီစဥ္ခဲ့ျခင္းမရွိ လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိ၍ ထလုပ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ မူဝါဒ ႏွင့္ သႀကၤန္ပိတ္ရက္ မ်ားကုိ မၾကာ ခဏ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ ဆုံးျဖတ္ေန သကဲ့သုိ႔ အေျခအေနသည္ အစီ အစဥ္မရွိ၊ ဗ်ဴဟာမရွိ၊ အနာဂတ္စီမံ ကိန္း မရွိေသာ အေနအထားကုိ ထင္ ဟပ္ေနသည္။ ထုိသုိ႔ေျပာဆုိ၍ တစ္ ႏွစ္သားခန္႔သာရွိေသာ အစုိးရကုိ ေဝဖန္ရမည္ ေလာဟု မေက်နပ္သူ မ်ားလည္း ရွိေကာင္း ရွိေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ မဟာ ဗ်ဴဟာမ်ား လုံးဝ ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္း ကေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအ ေန မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရ သစ္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲ ညေနခင္းက ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကုိ အရည္ေဖ်ာ္ မပစ္ေစရန္သာ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comment (1)

 1. ကိုပိုင္ 7 years ago

  ေျပာခ်င္ေနတာ အဲ့ဒါေတြ
  ေျပာခ်င္ေနတာၾကာၿပီ
  ဥပမာ YBS ဆိုတဲ့ကိစၥမွာတင္ၾကည့္
  ခုခ်ိန္ထိ YBS တိုင္အပီပတ္ ေနတာကို ကြီးၿဖိဳးက ၃ရက္အတြင္းအဆင္ေျပစြာ ဘလာဘလာ ေတြကအစေပါ့
  ခုဆို အလုပ္အကိုင္ပိုရွားပါးလာတယ္
  သေဘာ္သားတေယာက္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ MLC convention တခုကို ေမစုလတ္မွန္ထိုးလိုက္တာကတိုးတက္လာတယ္
  ဒါေပမယ့္ ဟိုတေလာက ဟန္ျပလုပ္တဲ့ သေဘာ္သားေလာကတိုးတက္ေရးအစီးေဝးဆိုတာက တကယ္က အင္ၾကင္းcompany offshore အတြက္(company တခုထဲအတြက္) ေဆြးေႏြးတာပဲ
  ဒါကို သေဘာ္သားေလာကဘာညာေျပာေနတယ္
  တကယ္တမ္းက အဲ့အင္ၾကင္းဆိုတာက လက္ရွိ CDC ကိုင္ထားတဲ့ လူဦးေရဘယ္ေလာက္အတြက္အလုပ္ေပးေနလို႔လဲ တခါမွကို မၾကားဖူးတာ
  တကယ္တိုးတက္ေရးအတြက္ ITF inspector ကိုေရႊထြန္းေအာင္တို႔ေျပာေနတာေတြၾက အေရးမႀကီးသလိုနဲ႔ လက္တဆုပ္စာလူေတြေျပာတာကို အကုန္လံုးကပဲ အဆင္ေျပသလိုလိုုဖစ္ေနတာေတြက ေတာ္ေတ္ာဆိုးတယ္။ YBS ကိစၥ ကြီးၿဖိဳးကို အဆင္ေျပပါတယ္ လို႔ဘယ္သူေျပာၾကလဲ လက္တဆုပ္စာေလာက္ကားစီးတဲ့(ေန႔ခင္းလူေခ်ာင္တဲ့အခ်ိန္စီးတဲ့သူမ်ား) နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ကားစီးေနတဲ့လူေတြကေျပာတာေလ
  တကယ္ေရာ စီးေနတဲ့လူေတြကို survey ဆင္းလုပ္လား
  ေစတနာဗရပြနဲ႔ survey ေသခ်ာမလုပိပဲထေျပာင္း ကေမာက္ကမေတြျဖစ္ ျဖစ္ေနတာကိုလဲ ခုေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပီ survey ေသခ်ာေကာက္လား မေကာက္ဘူး
  မေကာက္ပဲ အဆင္ေျပပါတယ္ ဖင္ပိတ္ျငင္းေနလို႔ရမလားဗ်ာ
  ေစတနာမွန္ၿပီး နည္းစနစ္ၾကတဲ့အစိုးရတခုျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဗ်ာ။

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*