ေဆးခါးႀကီးတဲ့လား

ေဆးခါးႀကီးတဲ့လား
March 23, 2017 Asian Fame

10:34 am
ေဆးခါးႀကီးတဲ့လား

PCPopular Choice ဆိုသည္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈဟူသည္ထက္ တစ္ပတ္ အတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ထူးျခားမႈမ်ား အနက္  အမ်ားျပည္သူ စာဖတ္သူတို႔ အတြက္ အေရးပါေသာ၊ အမ်ားျပည္သူ အေပၚ အသက္ေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အေကာင္းအဆိုး တစ္စံု တစ္ရာ ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုခု ကိုျဖစ္ေစ၊ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း တစ္ခုခု ကိုျဖစ္ေစ ေပၚျပဴလာ အျဖစ္ဆံုးဟု ယူဆသည့္ အေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္တို႔မွ ေကာက္ႏုတ္ တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ရာ စာဖတ္သူတို႔၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္ လည္း ထိုကြဲလြဲမႈသည္ပင္  မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္သည္ ျဖစ္၍ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ား သံုးသပ္ႏိုင္မႈ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ လာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။  အထူးသျဖင့္မူ ေပၚျပဴလာ နယူးစ္၏ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔ အတြက္ ရင္းႏွီးရ ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကး အက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေစဘဲ တစ္ပတ္အတြင္း ထူးျခားမႈတို႔ကို သိမ္းဆည္း မွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သံလြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆံု)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား၊ မိကြန္ ခ်မ္း စသည့္ အေခၚအေဝၚမ်ားဆို လွ်င္ အားလံုး သိရွိၿပီးျဖစ္မည္။အားလံုး သိေလာက္ေအာင္လည္း ယင္းအမည္နာမ မ်ားက လတ္တ ေလာ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း နာ မည္ႀကီး ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

အဆိုပါကိစၥမ်ား အစျပဳရာေန ရာကို တင္ျပရလွ်င္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ စတုတၴ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္တြင္ ျဖစ္ သည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္းက  မြန္ျပည္ နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေခ်ာင္း ဆံုၿမိဳ႕နယ္ ကို သြယ္တန္းထားေသာ သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု)ကို ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆို တင္သြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ေပါင္းစံု ျဖစ္ ေပၚခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၌  မဲခြဲဆံုးျဖတ္ ၍ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္  သံလြင္တံ တား (ေခ်ာင္းဆံု)မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းတံတား အျဖစ္ အမည္ေျပာင္း သြားခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ စတုတၳ ပံုမွန္အစည္း အေဝးမွာ ေဝဖန္သံ ေပါင္းစံုျဖင့္ ပင္ ၿပီးဆံုး သြားခဲ့ေတာ့သည္။

သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု)မွာ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ မၿပီးဆံုးေသး သည့္ အရာ မ်ားစြာကား က်န္ရွိေသး၏။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသလို ဆက္လက္ ၍လည္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ေသးသည့္ အ ေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။

တံတားအမည္ ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ေဒၚမိကြန္ခ်မ္း အဆိုတင္ခဲ့ၿပီး ၂ ရက္အၾကာ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံု ေဒသခံ ၃ဝဝဝ ခန္႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတားအျဖစ္ အမည္ မေျပာင္းလဲရန္ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီအခ်ိဳ႕၊ ႏုိင္ငံအင္းအားစု အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕၊ ေဒသခံမ်ား၏ကန္႔ကြက္ မႈ အသီးသီးၾကား ထဲတြင္ မတ္လ  ၁၄ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္ က တံတား အမည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတားအျဖစ္ အတည္ျပဳေျပာင္းလဲ ခဲ့ျပန္သည္။

မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္  ေမာ္ လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ မြန္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ေဒသခံမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ေထာင္ခ်ီ၍ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ဆက္လက္ ကန္႔ကြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျပန္ သည္။ လက္ရွိတြင္လည္း ႏုိင္ငံ ေရး အင္အားစု အသီးသီးက တံတား အမည္ေျပာင္းလိုက္ျခင္း ကိစၥအ ေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာ ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၆ဝ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၄ သန္း)ခန႔္ ကုန္က်သည့္  သံလြင္ျမစ္ကူး (ေခ်ာင္းဆံု) တံတားမွာ အရွည္မီ တာ ငါးရာ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂ လမ္းသြား ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တံတား တစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆိုပါ တံတားအမည္ေပး ကင္မြန္းတပ္ျပႆနာမွာ ယခုမွ စတင္ျဖစ္ပြားသည္ မဟုတ္။ ယခင္ မြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦး လက္ ထက္က တည္းက စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး ဦးမင္းမင္းဦး ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရျခင္းအ ေၾကာင္းအရင္း မ်ားထဲတြင္ အဆိုပါ တံတား ကိစၥမွာလည္း အေၾကာင္း အရာတစ္ရပ္ အျဖစ္ ပါဝင္ေၾကာင္း ကာယကံရွင္က ဆိုထားသည္။

တံတားအမည္ ေျပာင္းျခင္းအ ေပၚ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ မြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အ သစ္ ေဒါက္တာ ေအးဇံက  တံတား ကိစၥကို ခုတံုး လုပ္၍ ႏုိင္ငံ အေရး အရ အျမတ္ထုတ္ဖို႔ မႀကိဳးစားေစလိုေၾကာင္း ဗီအိုေအ သတင္းဌာန မွတစ္ဆင့္ ဆိုထား သည္။ ျပႆနာ မွာ ၾကာေလ ပိုႀကီးေလျဖစ္ေနသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တြင္ ဆႏၵမဲ ခြဲဆံုးျဖတ္မႈ ရလဒ္မ်ားကို ၾကည့္ပါ က တံတား အမည္ေပးျခင္း ကိစၥကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ ၾကသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အမတ္မ်ား ကန္႔ကြက္ ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား အမတ္အ ခ်ိဳ႕ကန္႔ကြက္၍ တိုင္းရင္းသား အ မတ္ အမ်ားစု ၾကားေနၾကသည္။ NLD အမတ္မ်ား ေထာက္ခံၾက သည္။ စသျဖင့္ ခန္႔မွန္း၍ရႏုိင္သည္။

ပထမ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိ ယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ႏွစ္ဆက္ အတြင္း စံခ်ိန္တင္စြာႏွင့္ပင္ ထူးထူးျခားျခား တံတား အမည္ေပး ျခင္းကိစၥ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ပထမ ဦးဆံုး မဲခြဲၿပီး တိုင္းရင္းသား အစု အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ၾကား ႀကီး စြာ သေဘာထားကြဲလဲြ ျငင္းခုံၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ မူအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ လႊတ္ေတာ္သည္ တံတား အမည္ေပး ျခင္းကိစၥ မဲခြဲရန္ေနရာ မဟုတ္ ။ ျပည္ နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ရန္သာ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ထိန္းေက်ာင္း သြားရန္ သာ ျဖစ္ သည္။

တံတားအမည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း တံတားျဖစ္ေစ၊ သံ လြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆံု) ျဖစ္ေစ၊ ရာမညျဖစ္ေစ အေရးမႀကီးဟု မဆို လိုေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အ ရာလည္း မဟုတ္ျပန္ေပ။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီသည္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေနရာ အမ်ားစု အႏုိင္ရခဲ့သည္။ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္း ခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ဆိုရေသာ္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေထာက္ခံဆႏၵမဲကို ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု မိမိဆႏၵ သေဘာထားျဖင့္ တင္ခဲ့ သည့္ အစိုးရကို အျခားအေရးႀကီး သည့္ အေၾကာင္းအရာ မဟုတ္ ေသာ တံတားအမည္ေပးျခင္း ကိစၥ အတြက္ မိမိတို႔က ဆႏၵျပန္လည္ ထုတ္ေဖာ္ ကန္႔ကြက္ရ ျခင္းကိစၥမွာ  အနည္းငယ္ျဖင့္ လြဲ မွားေနျပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

မၾကာမီတြင္လည္း ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရွိေနရာ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံု လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ေနရာ အတြက္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ရလဒ္ မွန္းဆရန္ ခက္ခဲသြားၿပီျဖစ္ သည္။

ယင္းအျပင္  အမ်ိဳးသားျပန္ လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးတည္ သြားေနသည့္ အစိုးရ အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပံုရိပ္တစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အစိုးရတစ္ခု အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဆာင္ ရြက္သည့္ ကိစၥတိုင္းသည္ သမိုင္း မွတ္တိုင္မ်ား အျဖစ္ က်န္ ရွိေနခဲ့ မည္ကို သတိထားရန္ လိုအပ္လွေပ သည္။

တစ္ဖက္မွ ၾကည့္ပါကလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ နီးပါး ျပည္တြင္းစစ္ ဒဏ္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္ မွ ႐ုန္းထြက္လာ သည့္ ႏုိင္ငံ ယိုင္နဲ႔နဲ႔ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တြင္ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာ ေရး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း စသည့္ အေၾကာင္း အရာေပါင္းစံု တို႔မွာ အားနည္းနာ မက်န္းျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ႀကိဳးစား ႐ုန္းကန္ေနရေသာ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်ိန္တြင္ တံတားအမည္ ေပးျခင္းကိစၥ တစ္ခုအတြက္ႏွင့္ ျပည္ သူႏွင့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ၾကား အ ျငင္းပြားေစသည့္ ကိစၥမွာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား တိုင္းျပည္ အတြက္ အ တည္ျပဳရန္၊ ေဆြးေႏြးရန္  အေရး ႀကီး လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားမရွိျခင္း ေၾကာင့္လား ဟူေသာ ေဝဖန္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မိမိတို႔ လုပ္ရပ္ သည္ အာဏာရွင္ဆန္ မဆန္ ျပန္ လည္ သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း စသျဖင့္ လည္း ေဝဖန္မႈေပါင္း မ်ားစြာကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစေသးသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဂုဏ္ ျပဳေသာအားျဖင့္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ယခု သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု)သည္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေသာတံတား တစ္စင္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လြတ္လပ္ေရး ယူေပးခဲ့ေသာ ေဒသ မ်ားတြင္ မြန္ ျပည္နယ္လည္း ပါသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ရျပန္ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းတံတား ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္း ထက္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီ ၫြတ္မႈ အထိခိုက္ မခံေရးသည္ အ ဓိကျဖစ္သည္။  တံတား အမည္သတ္ မွတ္သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အ စိုးရအေနျဖင့္ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရင္း ရွိသည္ ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိ၊ အ မ်ားလည္းမသိရ။

လက္ေတြ႕တြင္ အစိုးရေက်း ဇူးတရား သိတတ္မႈ ျပယုဂ္၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ကိုခ်စ္ ေသာျပယုဂ္ တို႔က သိသာထင္ရွား ပါသည္ဟု ဆိုလွ်င္လည္း မျငင္းသာ ပါ။ သို႔ေသာ္ ကန္႔ကြက္မႈေပါင္း မ်ားစြာၾကား  တံတားနာမည္အျဖစ္ အတင္းအဓမၼ ခံယူလိုက္ရေသာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေနျဖင့္ တံ တားဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ မည္သည့္ မ်က္ ႏွာထားျဖင့္ၾကည့္ေနမည္ကို မေတြး တတ္ …။

အလားတူ တံတားဖြင့္ပြဲေန႔ မတိုင္ခင္ ႏွင့္ ဖြင့္ပြဲေန႔တို႔တြင္ ဆက္ လက္ဆင့္ပြား လာႏုိင္သည့္ ကန္႔ ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား အေပၚလည္း မေတြးဝံ့ေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရွိပါက  မည္ကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳမည္ကို မသိ ရွိရေသာ္လည္း NLD ပါတီ၏ထိပ္ ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦး ဝင္းထိန္က တံတား အမည္ေပးျခင္း ကိစၥအေပၚ ‘ေဆးခါးႀကီးတိုက္ သည္’ဟု သေဘာထားရန္ ေျပာ သည္။

မည္သည့္ေရာဂါဘယ အတြက္ ေဆးခါးႀကီးတိုက္ၿပီး မည္သည့္ ေဝဒနာ ေပ်ာက္ကင္းမည္၊ မေပ်ာက္ ကင္းမည္၊ ေဆးခါးႀကီး နာမည္ႏွင့္ အညီ ေဆးစြမ္းထက္မည္၊ မထက္ မည္ကို မသိေသာ္လည္း ျပည္သူ မ်ားကေတာ့ ခါးေနမည္မွာ အမွန္ ပင္ျဖစ္သည္ …။

ရဲလြင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*