ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္စတင္မည္

ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္စတင္မည္
March 23, 2017 Asian Fame

10:49 am
ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္စတင္မည္

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂ဝ

တစ္ႏုိင္ငံလုံး သစ္ထုတ္လုပ္မႈ တစ္ႏွစ္ရပ္ဆုိင္းၿပီးေနာက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။ ၂ဝ၁၇ – ၂ဝ၁၈ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကြၽန္းသစ္ကုိ တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္း နီးပါးႏွင့္ အျခားသစ္မာထုတ္လုပ္မႈ ကုိ တန္ခ်ိန္သုံးေသာင္းနီးပါး ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

”ဧၿပီလေလာက္မွာ စမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကြၽန္းနဲ႔သစ္မာထုတ္လုပ္ဖုိ႔ကုိေတာ့ လ်ာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အေနနဲ႔က သစ္ထြက္တ့ဲေဒသေတြ သစ္လက္ က်န္ရွိတ့ဲေသးတ့ဲ ေဒသေတြကုိ အဓိကထား ထုတ္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုဦးေဇာ္မင္းကေျပာသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး သစ္ထုတ္လုပ္ မႈကုိ ၂ဝ၁၆ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန ့မွ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ရပ္ဆုိင္းထားၿပီး ကြၽန္းသစ္အမ်ားဆုံး ထြက္ရွိသည့္ ပဲခူး႐ုိးမေတာကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ၁ဝ ႏွစ္ရပ္ ဆုိင္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈသည္ ကမၻာ့အဆုိးဆံုး စာရင္းတြင္ အဆင့္ (၃) ရွိေနၿပီး ကြၽန္းသစ္ႏွင့္ သစ္မာ ေပါက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့က်လာသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။

ယခင္က ပဲခူး႐ိုးမတြင္ သစ္ ပင္ တစ္ရာလွ်င္ ကြၽန္းပင္ ၁၂ ပင္ အထက္ ေပါက္ေရာက္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သျဖင့္ ပဲခူး႐ိုးမေတာႀကီး၏ ကြၽန္းသစ္ ေပါက္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာရာ ယခုအခါ သစ္ပင္တစ္ရာလွ်င္ ရွစ္ပင္ေအာက္ သာ ေတြ႕ရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ တစ္ႏွစ္ခန္႔ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ၿပီး ေလးလအၾကာတြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကို ထပ္ဆင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသည့္ စနစ္ကိုပါ ဖ်က္သိမ္းခ့ဲသည္။ ယခု သစ္ခုတ္ ရာသီတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈထက္ ဝက္ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ အတူ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသစ္ ခုတ္ခြင့္ ထပ္ဆင့္ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ ကိုလည္း ခြင့္ျပဳလုပ္ကုိင္ေပးျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းက ဆုိသည္။

ျမန္မာ့သစ္ေတာအတြင္းမွ ကြၽန္းသစ္ပင္ေရ ၁၉၂ဝဝ ႏွင့္ သစ္မာပင္ေရ ၅၉၂၃၃ဝ သာ ႏွစ္ စဥ္ထုတ္ယူႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ -၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကြၽန္းသစ္ပင္ေရ ၄၈၈၉၂ ႏွင့္ သစ္မာပင္ေရ ၈၁၇၃၄၃ ထုတ္ခ့ဲ ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားကုိ ဖမ္း ဆီးရမိခ်က္အရ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၃ဝ၃၂၇၊ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၃၁၅၇၁၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၄၅၄၆၅၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၅၁၇၂၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၄၆ဝဝဝ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ယခုအစိုးရ လက္ထက္ ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း၌ တရားမဝင္သစ္စုစုေပါင္း ၄၁၇၅၈ ဒသမ ၁၁၃၇ တန္၊ ႏုိင္ငံျခားသား ၁၁ ဦး၊ တရားခံႏုိင္ငံ သား ၆၃၆၃ ဦး၊ ယာဥ္ယႏၲရား ၂၁၁ဝ စီးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*