ႏုိင္ငံအဝွမ္း တိရစၧာန္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ မႏၱေလးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုတြင္ ေရွ႕ေျပး စီမံခ်က္ စတင္ လုပ္ေဆာင္

ႏုိင္ငံအဝွမ္း တိရစၧာန္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ မႏၱေလးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုတြင္ ေရွ႕ေျပး စီမံခ်က္ စတင္ လုပ္ေဆာင္
March 22, 2017 Asian Fame

3:22 pm
ႏုိင္ငံအဝွမ္း တိရစၧာန္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ မႏၱေလးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုတြင္ ေရွ႕ေျပး စီမံခ်က္ စတင္ လုပ္ေဆာင္

ေစာေထြး
မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၁

လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံအဝွမ္း တိရစၧာန္သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၈ ၿမိဳ႕နယ္ မွ စတင္ကာ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တုိင္းေဒ သႀကီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။ တိရစၧာန္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ သား ငါးထုတ္လုပ္မႈလိုအပ္ခ်က္၊ ျပည္တြင္း စားသံုးမႈ ဖူလံုျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ ျပည္ပမွတင္သြင္း ရမည့္အေနအထား၊ လယ္ယာက႑ခုိင္းကြၽဲ၊ ႏြားလိုအပ္မႈတုိ႔ကိုသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးတုိင္းျပည္၏ GDP ပါ တုိးတက္ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္မွာက ျမင္း၊ ဝက္၊ ဆိတ္၊ ဘ၊ဲ ၾကက္စတဲ႔ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္ေတြ၊ ခုိင္း ႏြား၊ ခုိင္းကြၽဲေတြ စသျဖင့္ေပါ့။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္တဲ႔ အ ခါမွာ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ကုသေရးဦးစီး ဌာန ဝန္ထမ္းေတြရယ္၊ အေျခခံ တိ႐စၧာန္က်န္းမာေရး သင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးထားတဲ႔ ဠသူကည- အနနမ ေတြရယ္၊ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္နဲ႔ ေကာက္ယူရာမွာ မပါတဲ႔ ၿမိဳ႕ေတြက သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူ ေတြရယ္ ပါမယ္။ အရင္ရထားတဲ႔ စာရင္းနဲ႔ အခုကြင္းဆင္း ေကာက္ ထားတဲ႔ စာရင္းကြာျခားမႈကိုေတာ့ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕က ကူညီ တြက္ခ်က္ ေပးမွာပါ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီး ဌာန၊ တုိင္းဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ ရန္ႏုိင္စုိးက ေျပာသည္။

၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာႏွင့္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူစြာေကာက္ယူ ႏုိင္ရန္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ျဖင့္စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ငါန္းဇြန္၊ သာစည္၊ မိတၳီ လာ၊ ဝမ္းတြင္း၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား၊ စဥ့္ကိုင္ႏွင့္ တံတားဦး ၿမိဳ႕နယ္တုိ႕မွ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၇၈၂၄၁ ထံမွ ကြင္းဆင္းေကာက္ ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ”ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ဘယ္ ေလာက္လုိမယ္၊ ဘယ္ေလာက္ တိုးခ်ဲ႕ရမယ္ဆိုတာ တြက္ခ်က္လို႔ ရၿပီဆုိရင္ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ရမွာ ဘယ္ ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ တြက္လို႔ရၿပီ ေပါ့” ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအ တြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၂၄ ခုရွိရာ ယခု ၈ၿမိဳ႕နယ္ စတင္ေကာက္ယူၿပီးပါက ဆက္လက္၍ က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ထုိ မွတစ္ဆင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအႏွံ႕ ေကာက္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိရစၧာန္ ေကာင္ေရ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္လုပ္ခဲ႔ဖူးၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔ ေကာက္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*