၂ဝ၁၅ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး တုိင္ၾကားခံထားရ

၂ဝ၁၅ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး တုိင္ၾကားခံထားရ
March 22, 2017 Asian Fame

2:05 pm
၂ဝ၁၅ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး တုိင္ၾကားခံထားရ

(ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၆)

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ ၾကရေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးမွာ တိုင္ ၾကားခံထား ရေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ တိုင္ၾကားစာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္ တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။

အမ်ိဳသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေပါင္း ၈၈၅ ဦး ရိွသည့္ အနက္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅ဝ ခန္႔မွာ တိုင္ ၾကားခံထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း တိုင္ၾကားစာ မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ မႈ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္ၾကား ၾကသည့္ တိုင္ၾကားစာမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။

”ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ မဲဆႏၵ နယ္မွာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစတဲ႔ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ ပ်က္ကြက္တဲ့ အတြက္ တိုင္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ တိုင္စာ အားလံုးရဲ႕သံုးပံု တစ္ပံုေလာက္ရွိပါ တယ္” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ယခုအခါတြင္ အဆိုပါတိုင္ ၾကားခံထားရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ဝ ဦးထဲမွ ၁၅ ဦးကုိသာ အေရး ယူထားၿပီးျဖစ္ကာ က်န္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအား သက္ေသအေထာက္ အထား ခိုင္လံုျခင္း မရွိသျဖင့္ အ ေရး မယူရေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာ မ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။
”တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြ က်ေတာ့ အ ေရးယူဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အ ေနနဲ႔ စိစစ္လို႔မရဘူး။ အဲဒီလိုအမႈ ေတြက်ေတာ့ တရား႐ံုးမွာ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ ထားဖို႔ ေျပာထားပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

တိုင္ၾကားခံထားရသည့္ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားကုိ အေရးယူရာတြင္ ပါတီဝင္ အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ဘဲ ပါတီအ တြင္းတာဝန္မ်ားမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ က ေျပာသည္။

”လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုတာ ပါတီ အတြက္ အရမ္းအေရး ႀကီးပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယင္း အေရးယူလိုက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ အဆင့္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ ေရး ရာေကာ္မတီဝင္ မ်ားလည္း ပါဝင္ ေနေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ယင္းတိုင္ၾကားစာ ေကာ္မတီ သို႔ တိုင္ၾကားသည့္ တိုင္စာအမ်ား စုသည္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း တို႔မွ ျဖစ္သည္။ ယင္းတိုင္ၾကားစာ မ်ားထဲတြင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန မ်ားကုိ တိုင္ၾကားၾကသည့္ တိုင္ ၾကားစာမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးၿမိဳ႕ နယ္တြင္လည္း NLD အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး က အရပ္သား တစ္ဦးကုိ လက္သီး ျဖင့္ ထိုးသည့္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ပါတီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားအရ တိုင္ ၾကားၾကသည့္ တိုင္ၾကားစာ မ်ားတြင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္မ်ား မပါဝင္ေသာ္လည္း တိုင္ ၾကားခံထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ မ်ားျပားေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာ သည္။

”ပါတီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အရ တိုင္တာေတာတာေတြ အရမ္း မ်ားတာပဲ”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

လင္းဟိန္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*