ေရွ႕ဆက္မည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာကိုအစိုးရေၾကညာ၊ ယခင္ NLD ပညာေရးကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ေဒါက္တာသိန္းလြင္က လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည္ဟု ေဝဖန္

ေရွ႕ဆက္မည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာကိုအစိုးရေၾကညာ၊ ယခင္ NLD ပညာေရးကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ေဒါက္တာသိန္းလြင္က လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည္ဟု ေဝဖန္
March 22, 2017 Asian Fame

4:15 pm
ေရွ႕ဆက္မည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာကိုအစိုးရေၾကညာ၊ ယခင္ NLD ပညာေရးကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ေဒါက္တာသိန္းလြင္က လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည္ဟု ေဝဖန္

Dr Thein Lwin

PNews
ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္၂ဝ

ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို ၅ ႏွစ္အတြင္း မူလထက္ ၂ ဆ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ေငြက်ပ္ဘီလ်ံ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ အသံုးျပဳသြားမည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာပါသည့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာတို႔ကို အစိုးရကယခု မတ္လ လလယ္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေဝေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ မွာတမ္းပါသည့္ စာမ်က္ႏွာ ၃၆ မ်က္ႏွာရွိ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ အစိုးရ က ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခခံပညာက႑၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာက႑၊ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး၊ သက္ေမြးပညာ က႑စသည္တို႔ကို စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခု ပညာေရးစီမံကိန္းသည္ ပညာေရးစနစ္ တစ္ခုလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမည့္ ဘက္စံု လႊမ္းၿခံဳေသာ လမ္းျပေျမပံု ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမည္မေဖာ္လိုေသာ အရာရွိတစ္ဦးက ဘက္စံုေထာင္စံုအကြက္ေစ့သည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ဟု ၫႊန္းဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခင္ NLD ပညာေရးကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ေဒါက္တာသိန္းလြင္ (NNER) က ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁) တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု ေျပာသည္။ ၎က အစိုးရ၏ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူထုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ႏိုင္မႈ အခြင့္ အလမ္း နည္းပါးေနျခင္း၊ ဒီမုိက ေရစီ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ စနစ္ကို ဦးတည္သည့္ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားပါဝင္ေနမႈမရွိျခင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥ ပါဝင္ေနျခင္း မရွိသည္တို႔ကို အဓိကထား ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး (သုိ႔မဟုတ္) အစုိးရတစ္ရပ္သည္ မိမိ၏ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ ေနာက္သုိ႔ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုးကုိ လုိက္ေစ ျခင္းသည္၊ လူမ်ဳိးမ်ား၏ လုိအပ္ ခ်က္၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လုိအပ္ ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွႏုိင္ဟု ျပစ္တင္ ေဝဖန္စကားေျပာသလို ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ (သုိ႕မဟုတ္) အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သည္ (ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိခ်စ္၍ ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ) အမ်ား ၏ ဆႏၵႏွင့္ ထပ္တူမက်ႏုိင္၍ ျပင္ ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ အစိုးရကို အႀကံျပဳထားသည္။ ပဲခူးတိုင္းအတြင္းမွ အထက္ တန္းျပ ေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦးျဖစ္ သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ”ပညာ ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြ ထြက္တယ္၊ စီမံကိန္းေတြ ထြက္ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာက လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္ေတြ။ ခုက ဒါ ေတြ မေတြ႕ေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။ ဝါရင့္ ပညာေရး ကြၽမ္းက်င္သူ အခ်ဳိ႕က အစိုးရသစ္၏ စီမံကိန္း အေပၚ ေဝဖန္ရန္ ေစာလြန္း ေသးသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။အစိုးရသစ္က ထုတ္ျပန္သည့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ပမာဏသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ စတက္ခါစထက္ အဆ ၃ဝ ေက်ာ္ပိုသံုးမည့္ ပမာဏျဖစ္ေန၍ အထက္ပါ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*