ကုန္တင္ ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္း မ်ားတြင္ အလွည့္က်စနစ္ က်င့္သုံးရန္ ဝန္ထမ္း ၄ဝဝဝ ခန္႔ လုိအပ္ဦးမည္

ကုန္တင္ ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္း မ်ားတြင္ အလွည့္က်စနစ္ က်င့္သုံးရန္ ဝန္ထမ္း ၄ဝဝဝ ခန္႔ လုိအပ္ဦးမည္
March 22, 2017 Asian Fame

12:10 pm
ကုန္တင္ ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္း မ်ားတြင္ အလွည့္က်စနစ္ က်င့္သုံးရန္ ဝန္ထမ္း ၄ဝဝဝ ခန္႔ လုိအပ္ဦးမည္

(ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၇)

ဆိပ္ကမ္းတြင္ တာဝန္က် သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အ လွည့္က်စနစ္ကို အျပည့္အဝက်င့္ သံုးႏိုင္ရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၄ဝဝဝ ခန္႔ ထပ္မံ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အ ေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးေဇာ္သိန္းက ေျပာသည္။

ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယသမၼတ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စတုတၳအၾကိမ္ ေျမာက္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဦးေဇာ္ သိန္းက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ကုန္ ေသတၱာတင္ ယာဥ္တစ္စီးအတြက္ အေကာက္ ခြန္ရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္  ေသတၱာခြံ သယ္ထုတ္ ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၂၄ နာရီမွ ၇၂ နာရီ အထိ ၾကာျမင့္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္း လုပ္အားခ ႏွင့္အတူ အေထြေထြ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ေန ေၾကာင္း ကုန္ေသတၱာတင္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း အႀကံ ေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးျမင့္ၾကည္က ယင္းပြဲတြင္ တင္ျပ ခဲ့သည္။

ယင္းအေပၚတြင္ ဝန္ထမ္း အင္အား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍  စီပြားကူးသန္း ဝန္ႀကီးတို႔ က ဝန္ထမ္း အင္အားျဖည့္တင္းေရး ကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

လစဥ္ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦးျမင့္ ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ ပုဂၢလိက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေကာ္ မတီႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ ယခုအ ႀကိမ္သည္ စတုတၳအႀကိမ္ ျဖစ္ပါ သည္။

ထုိ႔အျပင္ Withholding Tax (ပင္ရင္းမွ ႏုတ္ယူေပးသြင္းသည့္ အခြန္) အား က်င့္သံုးေကာက္ခံေန ျခင္းသည္ ပို႔ကုန္ ျမင့္တင္ေရး ႀကိဳး ပမ္းေနရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေပၚ ပိုမိုဝန္ပိေနေစ သျဖင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေပးရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ဆိပ္ ကမ္းရွင္းလင္းျခင္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြကုန္ က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ေနေစ သ ျဖင့္ လ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႕ႏိုင္ေစေရး တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ ၁ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ ပုဂၢလိက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ စတုတၳ အႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျမန္မာ့ပုဂၢလိ က႑ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဓိကထား အႀကံျပဳ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*