အရက္ခ်က္စက္႐ံုမ်ားမွ ေရဆိုးမ်ားကို သန္႔စင္မႈမရွိဘဲ စြန္႔ပစ္ေနမႈမ်ား အေရးယူမႈ အားနည္းေန

အရက္ခ်က္စက္႐ံုမ်ားမွ ေရဆိုးမ်ားကို သန္႔စင္မႈမရွိဘဲ စြန္႔ပစ္ေနမႈမ်ား အေရးယူမႈ အားနည္းေန
March 16, 2017 Asian Fame

11:25 am
အရက္ခ်က္စက္႐ံုမ်ားမွ ေရဆိုးမ်ားကို သန္႔စင္မႈမရွိဘဲ စြန္႔ပစ္ေနမႈမ်ား အေရးယူမႈ အားနည္းေန

လင္းဟိန္း
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၃

စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ ေရဆိုးမ်ားကုိ သန္႔စင္မႈမရွိဘဲ ဆက္လက္ စြန္႔ပစ္မႈမ်ားရွိေနပါက အေရးယူနိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္း ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အရက္ခ်က္စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ ေရဆိုးမ်ားကို သန္႔စင္မႈမရွိဘဲ စြန္႔ပစ္ပါက ပိတ္သိမ္းအေရးယူသြားမည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အေရးယူမႈ မရွိေသးေပ။

”အေရးယူတာေတြ မရွိလို႔ စက္ရံုေတြကလည္း ေရဆိုးေတြ ဆက္ပစ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေရးမယူရင္ေတာ့ အဆိုတင္ တာ၊ ေမးခြန္းေမးတာေတြ ဆက္ လုပ္သြားမယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။ စက္႐ံုမွထြက္ရွိေသာ ေရဆိုး မ်ားကို သန္႔စင္မႈမရွိဘဲ စြန္႔ပစ္ပါက အေရးယူႏိုင္ေသာဥပေဒကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က တည္းက ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း လက္ေတြ႔တြင္ အေရးယူမႈ မရွိေသးဟု ၎က ေျပာသည္။ အရက္ခ်က္စက္႐ံု အျပင္ ဘက္ထရီစက္႐ံု၊ ဆိုးေဆးစက္႐ံု၊ ပဲျပားစက္႐ံု၊ ခ်ိဳခ်ဥ္စက္႐ံုႏွင့္ သားသတ္စက္႐ံု စသည့္ လုပ္ငန္းတို႔ကလည္း ေရဆိုးမ်ားစြန္႔ပစ္ ၾကၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ စက္႐ံုမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔မွာ ေရဆိုးမ်ားကို သန္႔စင္ျခင္းမရွိဘဲ စြန္႔ပစ္ေနၾကေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း စက္မႈဇုန္အတြင္းက စက္႐ံုမ်ားကုိ သြားေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ယင္းအျပင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးကလည္း ေရဆိုးမ်ားအား စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္အ တြက္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂ဝ၁၆ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ”အေရးယူ မယူဆိုတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေစာင့္ၾကည့္မယ္။ ပညာေပးကာလမို႔ အေရးမယူတာလားေပါ့။ ပညာေပးဆိုရင္လည္း အမ်ားဆံုးတစ္ႏွစ္ေပါ့။ ထပ္ၿပီး အေရးမယူရင္ စက္႐ံုေတြက မလိုက္နာရင္ထပ္ၿပီး ေတာင္းဆိုသြားမယ္” ဟု ဦးေက်ာ္က်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

စက္႐ံုမ်ားကုိ ေရဆိုးသန္႔စင္ ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕တြင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ မ်ားသာမက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းသင့္ ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တရားဝင္လိုင္စင္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေနေသာ အရက္ခ်က္စက္႐ံု ၇၃ ႐ံုတြင္ စြန္႔ပစ္ ေရဆိုးသန္႔စင္ စနစ္ျဖင့္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္သည့္စက္႐ံု ၆ ႐ံုသာရိွေၾကာင္း ျမန္မာ့အစိမ္း ေရာင္ပံုရိပ္မ်ားအဖြဲ႕မွ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာသည္။

”က်န္တဲ့ စက္႐ံုေတြကေတာ့ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ လုပ္ထားတာ မေတြ႕ရေသးဘူး။ လုပ္ဖို႔ေတာ့ ႀကိဳးစားေနတယ္။ တြံေတးက အရက္စက္႐ံုဆို ျမစ္ထဲကုိစြန္႔ ပစ္ ေနတယ္။ ထန္းတပင္က အရက္ ခ်က္စက္႐ံုမွာ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးကို ကန္ထဲေလွာင္ထားၿပီး မိုးရြာခ်မွ ကန္ကို ေဖာက္ခ်လိုက္ၿပီးေတာ့ လိႈင္ျမစ္ထဲကို စီးသြားတာ ေတြ႕ေန ရတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ စက္႐ံုမ်ားက စြန္႔ပစ္ၾကသည့္ ေရဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ေလးမိုင္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းရွိ ေရသတၲဝါ မ်ားေသဆံုးၾကရေၾကာင္း လယ္ ယာေျမသို႔ ေရာက္ရွိပါက လယ္ယာေျမမ်ား ပ်က္စီးရေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။

ျမန္မာ့ အစိမ္းေရာင္ပံုရိပ္ မ်ားအဖြဲ႕၏ သုေတသန ျပဳလုပ္ ခ်က္အရ အရက္ခ်က္စက္႐ံုမ်ား အနီးတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားထဲမွ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အဆုတ္ ေရာင္ ေရာဂါ၊ သားပ်က္သားေလွ်ာ ေရာဂါမ်ား ခံစားေနၾကရေၾကာင္း ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာသည္။ အရက္ခ်က္ စက္႐ံုမ်ားတြင္ အရက္ပမာဏထက္ ေရဆိုးပမာဏက ၉ ဆခန္႔ ပိုထြက္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိအရက္ခ်က္ စက္႐ံုမ်ားမွ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် အားျဖင့္ ဂါလန္ တစ္သိန္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*