အစိုးရ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္႐ုိးသစ္မ်ား ျဖင့္ သင္ၾကားေတာ့မည္

အစိုးရ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္႐ုိးသစ္မ်ား ျဖင့္ သင္ၾကားေတာ့မည္
March 16, 2017 Asian Fame

3:11 pm
အစိုးရ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္႐ုိးသစ္မ်ား ျဖင့္ သင္ၾကားေတာ့မည္

Nurse

စိုင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁ဝ

တစ္ႏိုင္ငံလုးံရွိ အစိုးရသူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဧၿပီလမွစကာ သင္႐ုိးသစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ The Lake Garden ဟုိတယ္တြင္ မတ္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစားအေသာက္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎က ထိုသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသင္႐ုိးၫႊန္တမ္းအသစ္တြင္ သူနာျပဳမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္အဂၤလိပ္စာပါ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသုံးႏွစ္ ၿပီး၍ ျပည္ပတြင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္လုိပါက အဂၤလိပ္စာပါ တတ္ကြၽမ္းေစရန္ ရည္ရြယ္သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ သင္႐ုိးသစ္မ်ားတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ မည္ဆုိသည္ကုိမူ ဝန္ႀကီးက အေသးစိတ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူနာျပဳမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္စက္မ်ားလည္း တပ္ဆင္ေပးထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ ”တစ္စုံကုိ ၈ သိန္းရွိတယ္။ အဲ့ဒါေတြကုိ သုံးခုကေန၊ ငါးခုအထိ သင္တန္းေက်ာင္းအကုန္တပ္ဆင္ေပးဖုိ႔ ေျပာထားတယ္။ သူတုိ႔က်န္းမာဖုိ႔ကလည္း လုိေသးတယ္ေလ”ဟု ၎က ေျပာသည္။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အစိုးရသူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္း ၅ဝ ေက်ာ္ရွိသည္။ ယမန္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းအရ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနတြင္ လက္ ရွိ သူနာျပဳခြင့္ျပဳဦးေရေပါင္း ၂၁၄ဝ၇ ဦးရွိၿပီး ခန္႔ထားဦးေရ ၁ဝ၁၉၅ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*