ျပည္သူတီးတဲ့တရားစည္ ပီပီသသျမည္ပါေစ

ျပည္သူတီးတဲ့တရားစည္ ပီပီသသျမည္ပါေစ
March 16, 2017 Asian Fame

4:00 pm
ျပည္သူတီးတဲ့တရားစည္ ပီပီသသျမည္ပါေစ

ယုံၾကည္ပါရေစ၊ ေၾကြးေၾကာ္ ဂုဏ္ယူေနပါရေစ

ယခုႏွစ္မွာ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္ ေရးမွဴးတစ္ဦးကုိ ႀကီးၾကပ္ခ တစ္ ရက္ ၃ဝဝဝိ စုစုေပါင္း ၁၈ဝဝဝိ သတ္မွတ္ၿပီး လက္ေထာက္ႀကီး ၾကပ္ေရးမွဴးျဖစ္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားကုိ တစ္ရက္ ၁၈ဝဝ က်ပ္ စုစု ေပါင္း ၁ဝ၈ဝဝ က်ပ္ ရရွိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္ကထက္ အနည္းငယ္ တုိးလာပါတယ္။ အ ေျဖလႊာစစ္ခေတြလည္း ယခင္ႏွစ္ တစ္ေစာင္ကုိ ၇ဝ က်ပ္ကေန ယခု ႏွစ္မွာ ၁၅ဝ က်ပ္ေလာက္ထိ တုိး လာမယ္လုိ႔ ၾကားရပါတယ္။ ဝမ္း သာစရာပါ။ ေက်နပ္စရာပါ။ ဒါေပမယ့္ စာစစ္ဌာနတစ္ခု စာ ေမးပြဲက်င္းပေရး စရိတ္ေငြကုိ က် ဘာေၾကာင့္မ်ား မတုိးေပးတာပါ လဲ။ အဲဒီဘတ္ဂ်က္ေငြက ဘာ ေၾကာင့္မ်ား မရွိတာပါလဲ။ ယခင္ ႏွစ္က အေတြ႕အႀကဳံအရ စာစစ္ ဌာနတစ္ခုကုိ ၿမိဳ႕နယ္က ၇ဝဝဝဝ က်ပ္ စာေမးပြဲကာလအတြင္းထုတ္ ေပးပါတယ္။ ေနာက္ အေသးသုံး ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ စာစစ္ဦးစီး ဌာနက ဘယ္ေလာက္တင္တင္ ၃ဝဝဝဝ က်ပ္ေလာက္ စာေမးပြဲၿပီးတဲ့အခါ ခ်ေပးပါတယ္။ ဒီေတာ့ စုစုေပါင္း တစ္သိန္းဝန္းက်င္ ရရွိခဲ့ ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္ကုန္က် စရိတ္က စာစစ္ဌာနတုိင္း မ်ားလွ ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေမးခြန္းထုတ္ အေျဖလႊာအပ္၊ ကားငွားခ၊ စာေမး ပြဲ႐ုံးခန္းသုံးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ ယူခ၊ လုပ္အားခ၊ မိတၲဴကူး ႐ုိက္ လွိမ့္ခ၊ A4,Legal စကၠဴထုပ္၊ ကတ္ထူ စားပြဲခင္း(အျဖဴ) လုိက္ကာ စသည္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ ေရးမွဴးနဲ႔႐ုံးအဖြဲ႕က အျခား တစ္ နယ္ တစ္ေက်းကျဖစ္လုိ႔ ေကြၽးေမြး ဧည့္ခံစရိတ္၊ ျပင္ပလုံၿခဳံေရး၊ က်န္းမာေရးဌာနဆုိင္ရာမ်ား ေကြၽးေမြး ဧည့္ခံစရိတ္ စတဲ့ စုစုေပါင္း ၄ သိန္းေလာက္ အနည္းဆုံး ကုန္က် ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီထက္ ပုိႏုိင္ပါ ေသးတယ္။ ပုိတာမ်ားပါတယ္။ ယခုႏွစ္မွာလည္း စာစစ္ဌာနတစ္ခု ကုိ ၇ဝဝဝဝ က်ပ္ ထုတ္ေပးတယ္ ၾကားရပါတယ္။ ၄ တန္း ၈ တန္း စာေမးပြဲေတြကေတာ့ က်င္းပ ၿပီး စီးသြားသည့္တုိင္ စာေမးပြဲက်င္းပ ေရးစရိတ္ ဘာဆုိဘာမွကုိ မၾကား ရပါဘူး။ ေျပာင္းလဲတုိးေပးသင့္ပါ ၿပီ။ အမွန္တကယ္ စာေမးပဲြ ကုန္ က်စရိတ္မ်ား တြက္ခ်က္ခြင့္ျပဳ ေပးသင့္ပါၿပီ။ အားလုံးကုိယ္စား ေတာင္းဆုိလုိက္ရပါတယ္။ ကုိယ့္ ဌာနကုိကုိယ္ အားကုိးပါရေစ၊ ယုံ ၾကည္ပါရေစ၊ ေၾ<ြကးေၾကာ္ ဂုဏ္ယူ ေနပါရေစ၊ ၾကားေနပါရေစ။

Aung Aung (Education)

tayar si

အကူအညီေတာင္းခံျခင္း

ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မိဘအစဥ္အဆက္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕ ဆင္ျဖဴကြင္း သုသာန္အနီးရွိ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္ပံုမွ မီးေလာင္ အမိႈက္မ်ားေလလြင့္ ကူးစက္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ရာ မီးတားလမ္းမ်ား ျဖင့္ စနစ္တက်စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ ေရာ္ဘာပင္ပ်ဳိ ၁ဝ၃၇ ပင္၊ တန္ဖိုး သိန္း ၁ဝဝခန္႔ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး မီးသတ္အကူအညီျဖင့္ ၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ရပါသည္။ ယေန႕အထိ အဆိုပါ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္ပံုမွ အမိႈက္မ်ား တေငြ႕ေငြ႕ေလာင္ကြၽမ္းေနဆဲ၊ ဆက္လက္ၿပီး အမိႈက္မ်ား ပံုေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းမ်ား ထပ္မံမီးေလာင္မည္ စိုးရိမ္ေနရပါသည္။ ႐ံုးလုပ္ငန္း၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေၾကာင္းလည္း နားမလည္ၾက သျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သလို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ အကူအညီေတာင္း ခံအပ္ပါသည္။

ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးသူ

Tayar Si3 (1)

လွ်ပ္စစ္ဗုိ႔အား က်ဆင္းမႈ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁၆) ရပ္ကြက္၊ အပိုင္း (၄)၊ သီရိရတနာ (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅) လမ္းတစ္ဝိုက္ရိွ ၄ဝဝ ဗုိ႔လိုင္းႀကိဳးမ်ား စြမ္းအားေလ်ာ့နည္းက် ဆင္းလာျခင္းႏွင့္ မီးသံုးစဲြသူမ်ားလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ညဘက္ ဗို႔အား ၁ဝဝ ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေနျခင္းအား ၇-၃-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ ေနဂ်ာ႐ုံးမွ ၄ဝဝ ဗို႔ဓာတ္အား လိုင္းအား ABC အဆင့္ျမင့္ ေကဘယ္ႀကိဳးျဖင့္ အ စားထိုးလဲလွယ္ျခင္း၊ ႀကိဳးျဖည့္စြက္လိုင္း ဆဲြျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေန႔၊ ည ဗို႔အား ၂ဝဝ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရိွသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုင္းႀကိဳးအဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈေၾကာင့္ ရပ္ကြက္တြင္းရိွ ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေျခ ၂ဝဝ ေက်ာ္ ဗို႔အားျပည့္ သံုးစဲြႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရ ပါသည္။

မိုးတြင္းမေရာက္ခင္ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးၾကပါ

ပဲခူးၿမိဳ႕ကို ေျပာင္းလဲေနတာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ မိုးတြင္းမေရာက္ခင္ ဆံေတာ္တြင္းနဲ႔ ဗိုလ္ႀကီးကုန္းလမ္း (နန္းေတာ္ရာပတ္လမ္း)ကို ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ ေပးၾကပါရွင္။ ငယ္ငယ္က ရိွခဲ့ဖူးတဲ့ ေနာက္ေဖးေရေျမာင္းေဖာက္ရမယ့္ စည္ပင္ေျမကို အိမ္တိုင္းလိုလိုက တိုးခ်ဲ႕အပိုင္သိမ္းလိုက္ ေတာ့ ေနာက္ေဖးလမ္ းၾကားဆိုတာလည္း ေပ်ာက္ေနပါၿပီ။ အိမ္ေရွ႕ေရေျမာင္းေတြလည္း ပိတ္ေနတာမ်ားပါတယ္။ ကိုယ့္ အိမ္ေရွ႕ ေရေျမာင္းေဖာ္ထားေပမယ့္ တစ္လမ္းလံုး ေရေျမာင္းကို ပိတ္ထားၾကေတာ့ အိမ္ေရွ႕ကေရက ဘယ္မွမစီးေတာ့ဘူး။ ဆံေတာ္တြင္းနဲ႔ ဗိုလ္ႀကီးကုန္းလမ္းကို သာယာလွပေစခ်င္လို႔ပါရွင့္။

Tayar Si3 (2)

စီမံကိန္းလုပ္တာလည္း လုပ္တာေပါ့ဗ်ာ

ျပည္သူက ခင္းထားတဲ႔ ကိုယ္ထူကိုယ္ထလမ္းေတြကို ေမႊေႏွာက္တူးဆြ ေရပိုက္လိုင္းေတြခ်ၿပီးေတာ့ ျဖစ္သလိုထားခဲ့ၾကတာေတာ့ တာဝန္မဲ့လြန္းပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ရပ္ကြက္လမ္းေတြဟာ တစ္အိမ္ကို တစ္ေန႔တစ္ရာ စုၿပီး ခင္းထားရတာ။ ဘယ္အေမ ဘယ္အဘ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွလာၿပီး ကူထားတာမရွိဘူး။ အခုေတာ့ လုပ္သြားတာေတြက မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ တာဝန္မဲ႔ရာ မက်လြန္းဘူးလား။ ျမႇဳပ္လို႔ၿပီးသြားရင္လည္း ေသေသသပ္သပ္ေလးျပန္ ခင္းေပးၾကပါဗ်ာ။

ပဲခူးသား
(မွတ္ခ်က္။ ။ ေဖာ္ျပပါ တင္ျပစာမ်ားသည္ ကာယကံရွင္မ်ား၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ၿပီး ေပၚျပဴလာနယူးစ္ဂ်ာနယ္၏ အာေဘာ္ မဟုတ္ပါ။)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*