က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္
March 16, 2017 Asian Fame

3:23 pm
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္

Juan2

က်န္းမာဖို႔ ဘာအေရးႀကီးသလဲ

ဒီေမးခြန္းကိုေျဖဖို႔ လူမ်ဳိးတစ္ရာ့တစ္ပါးမွာ အေျဖတစ္ရာ့တစ္မ်ဳိး၊ ပါပလူမ်ဳိး ကိုးဆယ့္ကိုးမွာ အေျဖကိုးဆယ့္ကိုးမ်ဳိး ရိွေနမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ပုဂံရာဇဝင္ကို တုတ္ထမ္းၿပီး ျငင္းရတယ္ဆုိသလို ပဲ ဒီေမးခြန္းရဲ႕အေျဖမွာလည္း လူတစ္ကိုယ္၊ အႀကိဳက္တစ္မ်ဳိးမို႔ တုတ္ထမ္းေျဖၾကရမွာမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ အမ်ားညီ ဤကို ကြၽဲဖတ္လို႔ရမယ့္ အေျဖမ်ဳိးေတြကေတာ့ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အာဟာရကိုမွီဝဲ၊ ဥတုရာသီနဲ႔သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ဝတ္ဆင္၊ Medical Check Up ေခၚ လိုအပ္တဲ့ ေဆးစစ္မႈေတြ မွန္မွန္လုပ္၊ ေရာဂါျဖစ္ရင္ တတ္ကြၽမ္းနားလည္သူ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား နဲ႔ ေစာေစာစီးစီးျပသ၍ ကုသမႈခံ ယူဆုိတာမ်ဳိးေတြ ေျဖၾကမွာေပါ့။

သူ႔အထြာနဲ႔သူ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့ အဲဒီအေျဖေတြကို မွားတယ္လို႔ ပစ္ပစ္ခါခါ ျငင္းပယ္စရာအေၾကာင္းမရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ က်န္းမာဖို႔ အေရးအႀကီးဆံုး အ ေၾကာင္းတစ္ခုတည္း ေျပာပါဆုိရင္ေတာ့ အေတာ္ေလးကို အေျဖရက်ပ္လိမ့္မယ္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ (WHO) ကေတာ့ က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးအရာသည္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ က်န္းမာေရး စနစ္ (Good Health System) ပါပဲလို႔ ခုိင္ခုိင္မာမာဆုိပါတယ္။ က်န္းမာေရးစနစ္တစ္ခုကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းသာသည္လွ်င္ အဲဒီက်န္းမာေရးစနစ္ လႊမ္းၿခံဳဝန္ ေဆာင္မႈေပးေသာ ေဒသအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရးအ တြက္ အေရးအႀကီးဆံုး၊ အလုိအပ္ ဆံုးကိစၥျဖစ္ပါသတဲ့။ စနစ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ဖို႔ဆုိတာ ေယ ဘုယ်အားျဖင့္ ေပၚလစီမိတ္ကာ ေတြရဲ႕အလုပ္၊ လူတုိင္းလက္လွမ္း မီတဲ့အရာမဟုတ္၊ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႔ နဲ႔မဆုိင္လို႔ ေတြးမိသူေတြ ဒုနဲ႔ေဒး။ ေရွးယခင္ကေတာ့ လက္တစ္ဆုပ္ စာ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားလည္း ဒီ လိုပဲေတြးခဲ့၊လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။

တစ္ခါတုန္းက-

အားလံုးအတြက္ က်န္းမာေရး၊ အားလံုးက်န္းမာ သကၠရာဇ္ ၂ဝဝဝ မွာ၊ လူတုိင္းအတြက္ က်န္းမာေရးဆုိတဲ့ WHO ရဲ႕ မိုးလံုးဟိန္းတဲ့ က်ဳံးဝါးေၾ<ြကးေၾကာ္သံႀကီးေတြနဲ႔အတူ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး နီးနီးေဝးေဝး၊ တတ္ႏိုင္ႏုိင္ မတတ္ႏုိင္ႏုိင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆုလာဘ္ႀကီးကို လူတန္းေစ့ လူမွန္ရင္ အခမဲ့ရရိွႏုိင္ေစရမယ္ဆုိတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ႀကီး (Primary Health Care) ကို လက္တစ္ဆုပ္စာ က်န္းမာေရး ေပၚလစီ မိတ္ကာ အီလစ္မ်ားက တကယ့္အေစာင့္ေရွာက္ခံလူထုရဲ႕ သေဘာဆႏၵကို တစိုးတစိမွမေမးဘဲ ကိုယ့္ ဇာတ္ကုိယ္ေထာင္၊ ကိုယ့္ႀကိဳးကိုယ္ဆဲြၿပီးဖန္တီးအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကဖူးတယ္။ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ ပိုးသာကုန္၊ ေမာင္ပံု ေစာင္းမတတ္ျဖစ္ခဲ့ရတာပါပဲ။ ဆုိေတာ့ ယခင္က ဖန္တီးခဲ့ၾကတဲ့က်န္း မာေရးစနစ္ေတြဟာ အမ်ားအား ျဖင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကဘူး။ ဒီလို မေအာင္ျမင္တဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ အတြက္ အခ်ိန္၊ ေငြနဲ႔ လုပ္အား တန္ဖိုးေတြ ရင္းႏွီးရတာ တြက္ေျခ မကိုက္ဘူး။ အေၾကာင္းရင္းကို ျပန္ လည္သံုးသပ္ၾကတဲ့အခါ က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပၚလစီေတြဟာ ခ်မွတ္သူထားရိွတဲ့ တန္ဖိုးက မ်ားမ်ား၊ အမွန္တကယ္သံုးစဲြသူ ေတြအတြက္ တန္ဖိုးက နည္းနည္း ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕လာၾကရတယ္။ ဘယ္လို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈမ်ဳိး လူထုကုိေပးသင့္သလဲ။ ဘာ နည္းလမ္းနဲ႔ေပးမလဲဆုိတာ ေပးသူ ဘက္ကသာ တန္ဖိုးတြက္ၿပီး တစ္ ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေလ့ရိွခဲ့ၾကတာကုိး။

ဒီလိုနဲ႔ ခံရပါမ်ားလာေတာ့ က်န္းမာေရးစနစ္တစ္ခုရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ ေပးဆပ္သူတို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားအလိုကိုခ်ည္း လိုက္လို႔မရဘူးဆိုတာ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ား သေဘာ ေပါက္စ ျပဳလာၾကတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုး အက်ဳိးရွင္ (Stakeholder) ျဖစ္တဲ့ လူထုရဲ႕သေဘာထားကိုလည္း ေတာင္းဖို႔လိုတယ္။ ဘယ္လိုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္း နာနိႆယေတြကုိ ဘာနည္းလမ္းနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကုိ ေပးမွာလဲ၊ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း လိုခ်င္သလဲဆုိတာကုိ ရရိွမယ့္ အေစာင့္ေရွာက္ခံလူထုအေန နဲ႔ ေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ သိပ္လိုသေပါ့။ ”ဘယ္လို က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈေတြ လိုခ်င္ပါသလဲ” လို႔ တကယ္ေမးလာခဲ့ရင္ အေစာင့္ေရွာက္ခံ လူထုဘက္က ”သားသားတိဘူးေလ” လို႔ ၿပီးစလြယ္ ေျဖလု႔ိမရပါ။ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (Civil Society) မွာ သံုးစြဲသူတုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားကို ဆန္းစစ္ညိႇႏိႈင္းခ်မွတ္တဲ့ Demand Based Health Policy ဟာ အလြန္ေခတ္စားလာပါၿပီ။

က်န္းမာေရးစနစ္ေကာင္းဖို႔ ဘာအေရးႀကီးသလဲ

က်န္းမာေရးအတြက္ အေရး ႀကီးတာက က်န္းမာေရးစနစ္၊ က်န္းမာေရးစနစ္ေကာင္းဖို႔ အေရး ႀကီးတာက က်န္းမာေရးလို႔ ပတ္ လည္႐ိုက္လို႔ မရဘူးခင္ဗ်။ ေသ ခ်ာစဥ္းစားရင္ အေတာ္႐ႈပ္တဲ့ အမယ္ဘုတ္ ခ်ည္ခင္ႀကီးပါ။ WHO ကေတာ့ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ တဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ အီးေလးလံုးကို ဂ႐ုစုိက္ရမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

– က်န္းမာေရးစနစ္တစ္ခုရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း (Effective-ness)
– က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ Resource မ်ားကုိ မွန္မွန္ ကန္ကန္ခဲြေဝသံုးစဲြတတ္မႈ (Efficiency)
– က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို သာတူညီမွ်ေပးစြမ္းႏုိင္မႈ (Equity) နဲ႔
– က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ (Economy ဆုိတဲ့ အီးေလးလံုးပါတဲ့။ က်န္းမာေရးစနစ္ဆုိတာႀကီးကလည္း WHO ကစတဲ့ ဇာတ္လမ္းမို႔
ကိုယ့္ဇာတ္ကိုယ္ႏုိင္ေအာင္ကႏုိင္ဖို႔အတြက္ Health System Performance Indicator ေခၚတဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိင္း အၫႊန္းကိန္းမ်ားကုိ တီ ထြင္ေဖာ္ထုတ္ရျပန္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးစနစ္တစ္ခု ေကာင္း မေကာင္းကို…

– က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ (Health Care Cost)
– က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးစြမ္းႏုိင္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံရႏုိင္ေျခ (Assess to Health Care)
– အေစာင့္ေရွာက္ခံ လူထု၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန (Health and Well Being Status)
– က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတုိင္းအတာအထိ ေပးစြမ္းႏုိင္ျခင္းရိွ၊ မရိွ (Res-ponsiveness)
– မွ်တေသာ က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိတ္ (Fair Financial Contribution)
– က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ (Attainment and Perfor-mance)
– အေစာင့္ေရွာက္ခံလူထုက လက္ရိွက်င့္သံုးေနေသာ က်န္းမာေရးစနစ္အေပၚ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ ရိွ မရိွ (Satisfac-tion with Health Care System)

ဆုိတဲ့ အခ်က္ ၇ ခ်က္ပါ ေပါင္းစပ္အၫႊန္းကိန္း (Composite Index) နဲ႔ တုိင္းတာရမယ္လို႔ ဆုိတယ္။ ေျပာတဲ့အတုိင္းလည္း WHO အဖဲြ႕ဝင္ ႏုိင္ငံအားလံုးရဲ႕က်န္းမာေရးစနစ္ေတြကို ဒီအၫႊန္းကိန္း ေပတံႀကီးနဲ႔ တုိင္းတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေန အဆုိးဆံုးအထိ ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္စဥ္ခ်လိုက္တဲ့ အခါမေတာ့…..

Juan

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*