ကူးလာသူ က်ဴးလာသူတို႔ရဲ႕ အႏၱရာယ္

ကူးလာသူ က်ဴးလာသူတို႔ရဲ႕ အႏၱရာယ္
March 16, 2017 Asian Fame

11:55 am
ကူးလာသူ က်ဴးလာသူတို႔ရဲ႕ အႏၱရာယ္

Mg-Swe-Thet-articleဘုန္းႀကီးကုိ စာခ်ျခင္းမဟုတ္ ပါ။ ျမင္သမွ် ေဖာ္ထုတ္ရမွာ မီဒီ ယာအလုပ္ပါ။

မီဒီယာသမား ဟူသည္ အရိွ ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရမည္။ အရိွ ကို သိသမွ် တင္ျပရမည္။

ျမင္သမွ် သိသမွ် တင္ျပရေသာ မီဒီယာအလုပ္သည္ တာဝန္ႀကီးလွ ပါ၏။

တာဝန္ ႀကီးလွစြာေသာ မီဒီ ယာ ေလာကမွာမွ သတင္းမီဒီယာ သည္ ႀကီးမားေသာ တာဝန္ရိွသည္ ဟု ေတြးမိျပန္သည္၊ ခံယူထား မိ ျပန္သည္။

သတင္းမီဒီယာ ဟူေသာ အ မည္ႏွင့္ လိုက္ဖက္စြာ သတင္းမွန္ ကုိ စာဖတ္သူထံ တင္ျပရန္ တာဝန္ ရိွသည္။ သတင္းမွန္ကုိ စာဖတ္သူ ထံ အျမန္ တင္ျပရေသာ အလုပ္သည္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ အလုပ္ျဖစ္၏။

သတင္းဂ်ာနယ္ ဟူသည္ ထုတ္ ေဝေသာ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ျဖစ္စဥ္သတင္းကုိ စာဖတ္သူထံ တင္ျပရန္ ရိွသလို ျဖစ္စဥ္သတင္း မွန္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး ေတြ႕ရိွခ်က္၊ ယူဆခ်က္၊ ထင္ျမင္္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေရးသားတင္ျပ ရန္ဟူေသာ တာဝန္က အဓိကဟု ယူဆပါ၏။

ႏုိင္ငံေတာ္ တာဝန္ မ်ဳိးစံု ၅၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အ သက္ ၇ဝ ေက်ာ္မွ အၿငိမ္းစား ယူခဲ့ရ ေသာ ကြၽန္ေတာ္ ယခု အသက္ ၈ဝ ေက်ာ္ၿပီ။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး သည္ဘက္ေခတ္ကုိ ေကာင္းစြာမီ ခဲ့၊ သိခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဖ်ား၊ ေျမာက္ဖ်ား၊ အေရွ႕ဖ်ားေဒသ တို႔ကို ေရာက္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္လည္း ထိုထိုေသာေဒသ မ်ားသတင္းကို စိတ္ဝင္စားလွသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသ ဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းျခင္း ဟူသည့္ သတင္းကုိ ဖတ္မိေသာအခါ စိုးရိမ္ စိတ္ေတြ ျဖစ္လာသည္။ ရခုိင္ျပည္ နယ္၏ သိမ္ေမြ႕ နက္နဲေသာ အ ေရးကိစၥမ်ား ကိုေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ ေရ ရွည္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ရွာေဖြ ရန္ဟု ဆုိထားသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္ လက္ခံသည္၊ ႀကိဳဆုိသည္။ သုိ႔ ေသာ္ ဖဲြ႕စည္းမႈကို ကြၽန္ေတာ္လက္ မခံႏုိင္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသည္။ ႏုိင္ငံေရး အစြန္းႏွစ္ပါး ကိုေရွာင္လ်က္ တတ္ႏုိင္သမွ် သမာ သမတ္က်စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္ရန္ ဦးတည္ေသာ ေပၚျပဴလာ နယူးစ္ဂ်ာနယ္မွာ ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ (၁-၉-၂ဝ၁၆)

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း တရား မဝင္ က်ဴးဝင္လာေသာ (က်ဴးလာ) ကုလား အေရးသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိး မ်ား၏ ရာသက္ပန္ အေရးျဖစ္ ေၾကာင္း တိတိက်က် ေရးခဲ့ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ကုိ ရခုိင္ေဒသမွ တစ္ဆင့္ ဝါးမ်ဳိသြား မည့္ အေရးကုိ ဦးထိပ္ထားလ်က္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ ေျဖရွင္းရန္ျပင္ ဆင္မႈေတြ လုပ္ရန္ အေရးႀကီးပါ သည္။

ကုိဖီအာနန္ ေခါင္းေဆာင္၍ ဤအဖဲြ႕ဖဲြ႕ျခင္းကို သေဘာမတူပါ။ နာယကႀကီး ဦးတင္ဦးကို ေခါင္း ေဆာင္ခန္႔ပါဟု တိတိက်က် တင္ ျပခဲ့ပါသည္။ မီဒီယာေလာက ကေလာင္ ထက္ပါသည္။

ဘာမွ အေရးယူမႈ မရိွပါ။ မဖတ္ၾကတာလား၊ မစဥ္းစားၾက တာလား၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိေသာ ဦးတည္ခ်က္ေတြ ရိွေနတာလား မသိ။ ၉-၁ဝ-၂ဝ၁၆ မွာ ရဲစခန္းကို တုိက္ခုိက္မႈလုပ္လာေသးသည္။ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕ သာမက ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား မ်ားစြာ မ်ားစြာ၊ အဖဲြ႕အစည္း နာမည္မ်ား စြာ မ်ားစြာႏွင့္ ရခိုင္ေဒသကို သြား ၾကပါသည္။ တဖဲြဖဲြ ေရာက္လာၾက သည္။

ကိုဖီအာနန္ အစီရင္ခံစာ မတင္ျပမီႏုိင္ငံစံု မွ အဖြဲ႕မ်ဳိးစံုမွ ကူ ညီမႈေတြ ေရာက္လာပါသည္။

ရခုိင္ေဒသတြင္း (ေရာက္ရိွ) ေနထုိင္ၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အတြက္ ကူညီ ပံ့ပုိးမႈေတြ ေပးၾက ပါသည္။ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ား စြာ တန္ဖိုးရိွ ပစၥည္းမ်ား ေပးလွဴၾက ေသာ သတင္းေတြ ဆက္တုိက္ဆက္ တိုက္ဖတ္ရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဝမ္းမသာ ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ခ်စ္လြန္းလို႔ ကူ ညီၾကပါလားဟု ေက်းဇူးမတင္ခ်င္ ပါ။

ယခု ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ ေသာ NLD အစုိးရ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ပါေတာ့မည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ သမၼ တႀကီးထံ တင္ျပျခင္းမျပဳေတာ့ပါ။ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ မေပးလို ေတာ့ပါ။

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ထံ တင္ျပလိုပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ေရာက္ရိွ အေျခခ်ၿပီးေသာ သူမ်ားအား ေသ ေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ျခင္းကို သေဘာ တူပါသည္၊ ေထာက္ခံပါသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒကုိ ဆီလို အ ေပါက္ရွာ၍ သံုးေခါက္ခ်ဳိးေတြ၊ ေလးေခါက္ခ်ဳိးေတြ၊ အျဖဴကတ္ ေတြ၊ အဝါကတ္ေတြ၊ အျပာကတ္ ေတြ စိစစ္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို မေျပာလိုပါ။

ျမန္မာ့နယ္ေျမတြင္ ေရာက္ ေနၿပီးသူေတြကိစၥ ေျဖရွင္းရင္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ရန္သင့္ သည္ဟု ထင္မိေသာ ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္ကို တင္ျပပါမည္။

အိမ္တြင္းသို႔ ေရာက္ရိွၿပီး ေသာ ျခင္ေတြ၊ ယင္ေတြ၊ ၾကြက္ ေတြကုိ ရွာတာေဖြတာ ရွင္းလင္း တာလည္း လုပ္ပါ။

ေရာက္ရိွၿပီးေသာ ျခင္၊ ယင္၊ ၾကြက္ေတြကို ရွင္းလင္း။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာ ထပ္၍ထပ္၍ ဝင္လာမည့္ အေရးကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း တားေပး ပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္သာ တတ္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆ၍ တင္ျပပါသည္။

ေဘာင္းဘီဝတ္၊ ေဘာင္းဘီ ခြၽတ္ဟု လက္ညိႇဳးထိုးစရာ မရိွပါ။ ျမန္မာ ဆန္ဆန္ ျမန္မာအဝတ္ ဝတ္ဆင္ထားသူမို႔ ဆင္ေျခေတြ မေပးဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကူညီၾက မည္ ထင္ပါသည္။

ယခုတစ္ႏွစ္ မျပည့္မီ ႏိုင္ငံ ေတာ္ အတုိင္ပင္ခံႏွင့္ ေတြ႕သမွ် ႏိုင္ငံရပ္ျခား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အ စိုးရမ်ားက ကူညီမႈေတြ၊ ပံ့ပိုးမႈေတြ စလာၾကပါၿပီ။

အတုိခ်ဳပ္ တင္ျပရလွ်င္ အ တုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ လည္း အဆင္ေျပ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ လည္း အဆင္ေျပ၊ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ လည္းအဆင္ေျပ၊ အီးယူႏွင့္လည္း အဆင္ေျပသည္။ မိတ္ဖက္ အျဖစ္ ဆက္ဆံလို႔ရသည္။ သင့္ေတာ္ ေသာ ကူညီမႈမ်ဳိးေတြ ရဖို႔ ခ်ိတ္ ဆက္ထားၿပီဟု ယံုသည္။

အေမရိကန္က မစၥစ္ေအာလ္ ဘ႐ိုက္မွ စရင္းႏွီးခဲ့သည္။ အာဏာ မရခင္ကတည္းက ရင္းႏွီးခဲ့သည္။ အုိဘားမား ႏွင့္လည္း ေမာင္ႏွမရင္း ခ်ာလို ရင္းႏွီးခဲ့သည္။ ဟီလာရီ ကလင္တန္ ႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးခဲ့ သည္။

ယခု အသစ္တက္လာေသာ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ႏွင့္ေတာ့ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ခ်ိတ္ ဆက္ထားၿပီး ျဖစ္မည္ထင္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္တြင္း လူထု သေဘာထားေတာ့ မသိပါ။ ကြၽန္ ေတာ္ကေတာ့ ထရမ့္ကို သေဘာ က်သည္။
တစ္။ အေမရိကန္ လူမ်ဳိးအက်ဳိး သာ ပထမ။

ႏွစ္။ မကၠဆီကုိႏွင့္ နယ္ျခားတစ္ ေလွ်ာက္ တံတုိင္းႀကီးကာမည္ ဟူေသာ မူဝါဒေၾကညာခ်က္ ကို သေဘာက်သည္။ IS ကုိ ေခ်မႈန္းမည္ ဟူေသာ အေျပာ ကို ကြၽန္ေတာ္ ေဝဖန္ျခင္းမျပဳ လို။

သူ႔ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ တစ္ထပ္ တည္းက်ေသာ ကူညီမႈ ေတာင္းခံ  လွ်င္ လိုက္ေလ်ာလိမ့္မည္ထင္သည္။

အယူအဆခ်င္း တူညီသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနာက္ဘက္ နယ္ နိမိတ္မွ က်ဴးလာသူ၊ ကူးလာသူမ်ား ရန္ကာကြယ္ဖို႔ ခိုင္ခန္႔ေသာ အုတ္႐ိုး တံတုိင္းႀကီး ကာေပးပါဟု အကူအညီ ေတာင္းလွ်င္ ကိုယ္ခ်င္း စာစိတ္ႏွင့္ ကူညီမည္ထင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ သမၼ တႀကီးႏွင့္တကြ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေစ တနာရိွ သူမ်ား ေရတုိကိစၥ ကူညီ ေနျခင္းမ်ားထက္ အုတ္တံတုိင္း ႀကီး ကာေပးၾကပါ ဟု အကူအညီ ေတာင္းၾကည့္ေစလိုပါသည္။

ျပင္ပမွ ကူးလာသူ၊ က်ဴးလာ သူတုိ႔ကို တားဆီးထားၿပီးမွ ေရာက္ ရိွေနၿပီးေသာ ကူးလာသူ က်ဴးလာ သူမ်ားကို လက္ရိွဥပေဒအရ စိစစ္ ျခင္းလုပ္မွ ထိေရာက္မႈ ရိွမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ကိုဖီအာနန္ကေတာ့ ဘာေတြ ေတြးလို႔ ဘာေတြ အႀကံေပးမည္ မသိပါ။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တင္ျပပါ သည္။

ခုိင္ခန္႔ေသာ အုတ္တံတုိင္းႀကီး အရင္ကာပါခင္ဗ်ား…ဟူ၍။

ေမာင္ေဆြသက္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*