ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီမ်ား လုိင္စင္ေၾကး တုိးျမႇင့္မႈကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္

ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီမ်ား လုိင္စင္ေၾကး တုိးျမႇင့္မႈကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္
March 15, 2017 Asian Fame

3:51 pm
ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီမ်ား လုိင္စင္ေၾကး တုိးျမႇင့္မႈကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၃

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမ်ားအား လိုင္စင္ေၾကးတိုးျမႇင့္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ေျဖေလွ်ာ့ေပး ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားေျဖေလွ်ာ့ ေပးမည္ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္ စီမ်ားအား လိုင္စင္ေၾကးက်ပ္ သိန္း ၅ဝ မွ က်ပ္ သိန္း ၅ဝဝသို႔ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လုိက္သျဖင့္ ေအ ဂ်င္စီမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ မ်ားစြာျဖစ္ေစၿပီး ဆက္လက္ရပ္ တည္ရန္ခက္ခဲသည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာန သို႔သြားေရာက္တင္ျပရာ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက အထက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ေျပာဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ၾဥႏဗၤ မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမတ္သူ က ေျပာသည္။

”အစိုးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳ ၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပန္သံုးသပ္ၿပီး စဥ္းစားေပးမယ္ေျပာတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က အာမခံေၾကးတိုးျမႇင့္ တာကို လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ရာ၊ ႏွစ္ရာေပါ့ဗ်ာ။ အခုက ငါးရာထိတိုးတာကို လက္မခံႏိုင္တာ။ တစ္ခုရွိတာက ငါးရာထိတိုးရမယ္ဆိုရင္လည္း ေျခာက္လေလာက္ အခ်ိန္ေပးၿပီးသြင္းခိုင္းတာတို႔ အဲဒီလိုမ်ဳိး တစ္ခုခုေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔ပါ”ဟု ၎ကဆိုသည္။ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ အာမခံေၾကး က်ပ္သိန္းငါးရာ တိုးျမႇင့္ေၾကာင္းယခုလအတြင္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အာမခံေၾကးကုိ ေမလအတြင္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိ ေပးေျပာၾကားထားသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာနက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ား က ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္သျဖင့္ ေခတၱ ဆိုင္းင့ံခဲ့ၿပီး ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*