သံမဏိ စက္႐ုံ (၂) ႐ုံကို မပိတ္ဘဲ ႏိုင္ငံျခားနည္းပညာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီး တင္ျပ

သံမဏိ စက္႐ုံ (၂) ႐ုံကို မပိတ္ဘဲ ႏိုင္ငံျခားနည္းပညာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီး တင္ျပ
March 15, 2017 Asian Fame

4:29 pm
သံမဏိ စက္႐ုံ (၂) ႐ုံကို မပိတ္ဘဲ ႏိုင္ငံျခားနည္းပညာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီး တင္ျပ

စုိင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္ ၊ မတ္ ၁၃

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သံမဏိလုိအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္၍ အမွတ္ ၁ သံမဏိ စက္႐ုံ(ျမင္းၿခံ) ႏွင့္ အမွတ္ ၂ သံမဏိစက္႐ုံ (ပင္းပက္)တုိ႔ကုိ မပိတ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၴ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ စက္မႈဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ ခ်ဳိက ထုိသို႔တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”ဒီစက္႐ုံေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဆက္လက္လည္ပတ္လုိပါတယ္။ ဘာလုိ႔ လည္ပတ္ေစလုိတာလဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကေန အကုန္က်ခံထားတဲ့ ဘ႑ာေငြေတြ သုံးထားတာျမင္တဲ့အတုိင္းပဲ၊ အဲဒီစက္႐ုံ ေတြမွာရွိတဲ့ စက္ပစၥည္းေတြအားလုံး ျပန္႔ က်ဲေနၿပီး အဲဒါေတြကုိ ဘယ္သူမွလည္း မဝယ္ေတာ့ဘူး။ သံၾ<ြကပ္ေစ်းနဲ႔လည္း ေရာင္း လုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စက္႐ုံက စက္ပစၥည္းေတြက အားလုံးအေကာင္းေတြ ခ်ည္းပဲ။ ျပန္အသုံးခ်လုိက္တာကမွ ေကာင္းမယ္။ အလုပ္အကုိင္အသစ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ေပၚထြက္လာႏုိင္တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထုိစက္႐ုံႏွစ္႐ုံ ဆက္လက္လည္ပတ္ႏုိင္ပါက အမွတ္ ၂ သံ မဏိစက္႐ုံ(ပင္းပက္) မွထြက္ရွိလာေသာသံမဏိ႐ုိင္းမ်ားကုိ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္အသုံးျပဳ၍ အမွတ္ ၁ သံမဏိ စက္႐ုံ(ျမင္းၿခံ)တြင္ သံမဏိအေခ်ာထည္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

”ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တုိးခ်ဲ႕တဲ့လုပ္ငန္းေတြမ်ားျပားလာတာနဲ႔အမွ် သံမဏိလုိအပ္ခ်က္ေတြဟာ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာမွာပါ။ တစ္ႏွွစ္ တစ္ႏွစ္ကုိ သံတန္ခ်ိန္အမ်ားႀကီးလုိအပ္ေန ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားက မွာယူတင္သြင္းရရင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ အမ်ားႀကီး ကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။ ထုိစက္႐ုံမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာကုိမူ အီတလီ၊ ႐ုရွား၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးတြက္ေျခ ကုိက္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံပုိင္စက္႐ုံ ၄၄ ႐ုံအား လတ္တေလာတြင္ ရပ္ဆုိင္းထား ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္သို႔ မတ္လ ၆ ရက္ တြင္တင္သြင္းခဲ့ သည္။ ထုိစက္႐ုံ ၄၄ ႐ုံတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ စက္႐ုံ ၁ဝ ႐ုံ၊ စက္ မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္စက္႐ုံ ၃၄ ႐ုုံ ပါဝင္သည္။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ စက္႐ုံ ၃၄ ႐ုံအနက္မွ ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ စက္႐ုံ ၅ ႐ုံ ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ ေခၚယူစိစစ္ေနသည့္ စက္႐ုံ ၁ဝ ႐ုံ လတ္တေလာတြင္ ရပ္ဆုိင္းထားၿပီး ျပန္ လည္ေလ့လာသင့္သည့္ စက္႐ုံ ၁၄ ႐ုံ၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ စက္႐ုံ ၂ ႐ုံႏွင့္ ျပန္လည္ပိတ္သိမ္းသင့္သည့္ စက္႐ုံ ၃ ႐ုံရွိေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးက ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပစဥ္တြင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားအစီရင္ခံစာ (ျပင္ဆင္ျဖည့္ စြက္ခ်က္)အား မတ္လ ၁၅ ရက္ ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခုိင္သန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*