ျမန္မာျပည္ ေတာင္ဖ်ားက ကြၽန္းလုပြဲေတြ

ျမန္မာျပည္ ေတာင္ဖ်ားက ကြၽန္းလုပြဲေတြ
March 10, 2017 Asian Fame

11:43 am
ျမန္မာျပည္ ေတာင္ဖ်ားက ကြၽန္းလုပြဲေတြ

Myeikတုိးတက္ လာေသာ ျမန္မာျပည္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၏ အရွိန္ႏွင့္ အတူ ျမန္မာျပည္ ေတာင္ပုိင္းေဒသ ၿမိတ္ကြၽန္းစု မ်ားႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ေဒသ မ်ားတြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း မ်ား တုိးခ်ဲ႕ရန္ လုပ္ေဆာင္ လာၾက သည္။ ကြၽန္းခရီးစဥ္ မ်ား စန္း ထ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထားဝယ္တြင္ ေလာင္းလံုး ဘုတ္ကြၽန္း၊ ၿမိတ္တြင္ ေလးကြၽန္းႏွင့္ နတ္သမီးေရတြင္း ကြၽန္း၊ ေကာ့ေသာင္းတြင္ အသဲပံု ေရအိုင္ကြၽန္း တို႔ကို ခရီးသြားမ်ား ေန႔တိုင္းနီးပါး သြားေရာက္လည္ ပတ္ ေနၾကသည္။

တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ ရရွိေသာ အခ်က္အ လက္မ်ားအရ ယခင္တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ လုပ္ကုိင္ ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ သူေဌးကြၽန္း ႏွင့္ ရတနာကြၽန္း မ်ားအျပင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အျခားကြၽန္း ၁ဝ ကြၽန္းခန္႔ ထပ္မံလုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ရရွိထားေသာ ကြၽန္းေပါင္း ၁၂ ကြၽန္းအထိရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ ထားသူ အားလံုးသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းတြင္းစီး ပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္း က ဆိုသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရပါက ကြၽန္းေပၚတြင္ စားေသာက္ဆိုင္၊ တည္းခိုခန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ မ်ားေဆာက္လုပ္ကာ ကြၽန္းခရီးစဥ္ မ်ား ေျပးဆဲြၾကမည္ ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္း တြင္းသို႔ ဝင္ ေရာက္လာေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြား တို႔သည္ ယခင္က တနသၤာ ရီ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကမ္းေျခ မ်ားကိုသာ အပန္းေျဖ စခန္းအျဖစ္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ လွပသစ္လြင္လတ္ဆတ္ေသာ ကြၽန္း တန္း မ်ားဆီသို႔ အာ႐ံုက်လာခဲ့ၾက သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း သူေဌး ကြၽန္းကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္က လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိထား ေသာ ကြၽန္းမ်ားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ မ်ား အလြန္အကြၽံ ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ သူေဌးကြၽန္း သည္ တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ ထက္က ႏွစ္ ၅ဝ သက္တမ္း လုပ္ပုိင္ ခြင့္ ခ်ထားေပး ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြၽန္းေပၚတြင္ ကာစီႏုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေလာင္းကစားမ်ားပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိ ထားသည္။

”အရင္ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္ပါ။ ခုေတာ့ ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္ လုပ္ေနပါတယ္။ ကာစီ ႏုိေတြ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ခြင့္ မျပဳေပမယ့္ တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္က စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ထားတာ ဆုိေတာ့ ဘယ္လုိ သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြနဲ႔ ခ်ထားေပးခဲ့လဲ ဆုိတာ လက္ရွိ အစုိးရ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ မသိပါ ဘူး။ သေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္က လည္း ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွာပဲ ရွိမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္က ေတာ့ ဥပေဒကုိ လႊမ္းမုိးလုိ႔ မရေပ မယ့္ ဘာေၾကာင့္ ရွိေနေသးလဲဆုိ တာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာရခက္ ပါတယ္” ဟု တနသၤာရီ တိုင္းေဒသ ႀကီး  သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယခင္အစုိးရ လက္ထက္က လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မ ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ကြၽန္း မ်ားတြင္မူ ထုိကဲ့သုိ႔ ေလာင္းကစား ကိစၥမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ဟု ဝန္ႀကီးက ဆက္၍ေျပာသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ကား ကြၽန္း မ်ားရွိ သယံဇာတ ထုတ္ယူခြင့္ရ ထား သူမ်ားႏွင့္ ပြတ္တိုက္သံ ထြက္ လာေလသည္။ တနသၤာရီတိုင္း အ တြင္း၌ ပုလဲ၊ ငွက္သိုက္စသည့္ တန္ဖိုးျမင့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူေန သည့္ ကြၽန္းအုပ္စုႀကီး ၆ အုပ္စုခန္႔ ရွိေနသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘက္မွလည္း ၄င္းလုပ္ငန္းသည္ မီးခိုးမထြက္သည့္ စက္႐ံု၊ ႏိုင္ငံတ ကာက လက္ခံထားသည့္ ဝင္ေငြေ ကာင္းၿပီး ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး အ နည္းဆံုးလုပ္ငန္းဟု တုံ႔ျပန္လာ ၾက၏။ ငွက္သိုက္စု သိမ္းခြင့္ရထား သူမ်ားက ေကာ့ေသာင္း အသဲပံုေရ အိုင္ကြၽန္း ခရီးသြား ဝင္ေပါက္ကို ဖြင့္လိုက္သျဖင့္ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းခရီး သြားအဖြဲ႕မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

”ငွက္သိုက္၊ ပုလဲ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ ငန္းဆိုတာ ေဒသရဲ႕ အေမြအႏွစ္ ျပယုဂ္ေတြေလ။ ေဒသရဲ႕ယဥ္ ေက်းမႈေတြကုိ ခရီးသြားေတြကို ဆဲြ ေဆာင္ မႈ တစ္ခု အေနနဲ႔ လိုက္လံ လည္ပတ္ခြင့္ကိုေတာ့ ၾကည္ျဖဴ ေပးသင့္တာေပါ့” ဟုထားဝယ္ ေဒသခံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ငွက္သိုက္ စုသိမ္းခြင့္ ေလလံ ေအာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီအေန ျဖင့္ လူ အသြားအလာ မ်ားမႈေၾကာင့္ ငွက္သိုက္လုပ္သည့္ ဇီဝဇိုးငွက္မ်ား မလာေတာ့မည္စိုးလွ်င္ ေလလံ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားအရ ကြၽန္းေပၚ မဆိုထားႏွင့္ ကြၽန္းအနီး သြားလာ သည့္ ေလွမ်ားကိုပင္ တားျမစ္ပိုင္ ခြင့္ရွိေနသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘက္ကလည္း ကြၽန္းခရီးစဥ္မ်ား သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အက်ိဳးစီးပြား သက္သက္ မဟုတ္ ေတာ့ဘဲ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္း အတြက္ပါ အေရးပါ လြန္းေနၿပီဟု ဆိုၾက၏။ ယင္းအခ်က္ကိုတစ္ဟုန္ ထိုး ဝင္ေရာက္ လာေသာ ေတာင္ ေပၚေျမျပန္႔ ျမန္မာျပည္ အႏွ႔ံမက ျပည္ပကြၽန္းခရီးသြားမ်ားက သက္ ေသခံေနေၾကာင္း ေထာက္ျပၾက၏။

”ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကို သယံ ဇာတေတြ ေရရွည္ တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ဖို႔ရ ယ္၊ ေရေပၚေရ ေအာက္ အမိႈက္ကိစၥ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ရယ္ေၾကာင့္ ငါးဖမ္းေလွေတြဝင္ ထြက္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ရတာပါ” ဟု  ကုမၸဏီ တာဝန္ ရွိသူ က ဆိုသည္။

ထုိသုိ႔ ငါးဖမ္းေလွမ်ားကုိ တားျမစ္ျခင္း ကလည္း ေဒသကြၽန္း လုပဲြ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းသို႔ ေဒသခံ တံငါသည္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ ရာ ေရာက္ သည္။ တနသၤာရီတိုင္း တြင္း ကြၽန္းတန္း မ်ားသည္ ေဒသခံ ေရလုပ္သားမ်ား၏ ေႏြမိုးေဆာင္း အၿမဲတမ္း၊ ယာယီေနထိုင္ရာ၊ ခရီး တစ္ေထာက္ နားရာ၊ ေရခ်ဳိျဖည့္ တင္းရာ၊ သဘာဝေဘး မိုးသက္မုန္ တိုင္းမ်ား အတြက္ အကာအကြယ္ ယူ မွီခို အားထား ရာျဖစ္ၾကသည္။

”ကြၽန္းမွာ ကပ္နားခြင့္ မရင္ ေဒသခံေတြ အားလံုး ဒုကၡေရာက္ ကုန္မွာေပါ့။ ဒါမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္မယ္ မထင္ေပမယ့္ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ေဒသအတြက္ ေတာ္ ေတာ္ကုိ အထိနာမယ္” ဟု ေလာင္း လံုး စမ္းလွမ္း ကမ္းေျခမွ တံငါလုပ္ ငန္းလုပ္ကုိင္သူ ကုိခင္ေမာင္ က စုိး ရိမ္တႀကီး ေဝဖန္ ေျပာဆုိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ၄င္းငါးဖမ္းေလွ တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အတြက္ မဝင္ မျဖစ္ေနရာမွ ႏွင္ထုတ္ခံရမည့္ ကိန္း ႀကံဳလာ ခဲ့ေသာ္ ေပၚေပါက္ လာမည့္ ကြၽန္းလုပဲြမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔လည္း ဝင္မႏဲႊဟု မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ၿမိတ္အ ေျခစိုက္ ငါးဖမ္းေလွအုပ္စု မ်ားက လည္း ဖြင့္ေျပာ လာၾကသည္။ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ကြၽန္းေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ရွိရာ ကြၽန္းအားလံုး၏ ၃ ပံု ၁ ပံုေက်ာ္တြင္ ဆလံုအပါအ ဝင္ ေဒသခံ လူမ်ိဳးမ်ား အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ၾကၿပီး ကြၽန္း အားလံုး၏ တစ္ဝက္ခန္႔သည္ ေလွႀကီးေလွ ငယ္မ်ား၊ တံငါလုပ္ကိုင္သူ မိသား စုမ်ား ယာယီေနထိုင္ ဝင္ထြက္သြား လာက်က္စား ေနၾကသည္။

ေဒသခံတုိ႔၏ အဓိက ဝင္ေငြရ လုပ္ငန္းသည္ ေရလုပ္ငန္းပင္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရ လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္း အဝိုင္းက ဖြင့္ဟ၏။ တနသၤာရီ တိုင္းထြက္ ငွက္သိုက္၊ ပုလဲႏွင့္ ငါး ပုစြန္တို႔သည္ ျမန္မာမက ကမၻာ့ ေစ်းကြက္တြင္ပါ မ်က္ႏွာပန္းလွ ေသာ ထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေခတ္ ဆိုးႀကီးထဲတြင္ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ထုတ္ယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထြက္ ႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြး က အလံ ထူထားႏိုင္ဆဲဟု ဆိုၾက၏။

”ေရသယံဇာတေတြ ပ်က္စီး မယ့္ ကိစၥေတြ၊ အမိႈက္ျပႆနာ ေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ အမွန္တ ကယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကိုပဲ ခ်ထားေပး ေစခ်င္တယ္။ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ေၾကာင့္ သဘာဝ ပ်က္စီးတယ္ ေျပာလာရင္ မခံႏိုင္ဘူး” ဟု ခရီး သြား လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ ၿမိတ္ ေဒသခံ ကုိေအာင္ေက်ာ္က ေျပာ သည္။

တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးအ တြင္းရွိ ကြၽန္းမ်ား၏ အေျခအေန သည္ ေဒသခံ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြၽန္းအေျခ ျပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ မ်ား၊ သယံဇာတ ထုတ္ယူသူမ်ား အၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ အေျခအေန မ်ားစြာရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ တနသၤာရီ တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚလဲ့ လဲ့ေမာ္က ကြၽန္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိ ထားေသာ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က သက္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ကို ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စာ ခ်ဳပ္ပါ ကုမၸဏီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အျခားကုမၸဏီျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ေနမႈ မ်ားကို အေရးယူ သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထား သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ မၾကာ ေသးခင္က ခ်ထားေပးလုိက္သည့္ ကြၽန္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ မ်ား သည္ ေဒသခံ မ်ားကုိ မည္မွ် အက်ိဳးရွိေစမည္ ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*